ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης υπο-Μετρου 2.1 «Χρηση συμβουλευτικων υπηρεσιων στο γεωργικο τομεα» του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης της Ελλαδας 2014-2020 (ΠΑΑ)
 3. Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 6

Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων παρόχων

 1. Δικαιούχοι της στήριξης (πάροχοι) μπορούν να κριθούν δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και θα επιλεγούν ως πάροχοι συμβουλών, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο ΦΠΓΣ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ......................
Αναφορικά με:
Υ.Α. 163/13692/25-1-2018: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΦΕΚ 267/Β/2018) και της τροποποίησης αυτής.
Άρθρο 6 δγ) Να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

Η άποψη μου είναι ότι είναι αντισυνταγματική και πιστεύω ότι πρόκειται περί αστοχίας το δεύτερο σκέλος που αναφέρει και “αγροτικών προϊόντων”. Ένας υπάλληλος εργαστηρίου τμήματος ποιότητας σε εταιρεία εμπορίας αγροτικών προϊόντων που έχει την πλέον αντικειμενική εικόνα των προβλημάτων της περιοχής του χωρίς να έχει πελατειακές σχέσεις όπως σαφώς και ορθός αναφέρεται ο περιορισμός στο πρώτο σκέλος περί εμπορίας αγροτικών εφοδίων, γιατί θα πρέπει να αποκλειστεί αφού δεν γνωρίζει καν προσωπικά παραγωγούς απλά κάνει δειγματοληψίες κατά την τυποποίηση, αυτός γνωρίζει πολύ καλά ποιος τομέας υστερεί, ποια καλλιέργεια πού υπάρχουν προβλήματα με διαχείριση αγροτοχημικών, προβλήματα με εμφάνιση νιτρικών, με περιοχές που έχουν περιβαλλοντικά προβλήματα κ.α.. Αυτοί οι επιστήμονες είναι που θα πρέπει να πάνε να βοηθήσουν με συμβουλές στοχευόμενα και όχι να αποκλείονται χωρίς λόγο.

Καμία ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή σχετική με τις γεωργικές συμβουλές δεν έχει αύτη την κατεύθυνση και είναι διαστρέβλωση ίσως του πρώτου σκέλους του περιορισμού που είναι βάσιμος.

Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη στερείται αιτιολόγησης αφού δεν προκύπτει ασυμβίβαστό μεταξύ υπαλλήλου εταιρείας εμπορίας αγροτικών προϊόντων (τροφίμων) και είναι εκτός από αντισυνταγματική και οριακά ρατσιστική. (Η μόνη βάση που μπορεί να έχει για να υπάρχει ασυμβατότητα είναι αν του ανήκει η επιχείρηση που δουλεύει..)

Θέλω να πιστεύω ότι εκ λαμβάνω λανθασμένα την έννοια και “αγροτικών προϊόντων” και ότι δεν αναφέρεται σε εταιρείες μεταποίησης και αφορά κάτι άλλο " μη τρόφιμο" στα πλαίσια του πρώτου σκέλους που εντάσσεται στα αγροτικά εφόδια και την εμπορία τους. Σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με

κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον

τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων
ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 11 «Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο στις διαδικασίες ελέγχου και χορήγησης πιστοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή/και των προϊόντων τους, για συστήματα ποιότητας ή διαχειριστικά πρότυπα».
Γιατί, θα πρέπει να αποκλείεται από ΓΣ κάποιος συνάδελφος ο οποίος είναι επιθεωρητής σε κάποιον Οργανισμό Πιστ/σης (Agro, Global, IFS, ISO 22000, Καν ΕΚ 848/2018 κλπ);
Πολλοί εξ αυτών των συναδέλφων θα μπορούν να συμπληρώνουν το εισόδημά τους παρέχοντας ταυτόχρονα συμβουλές σε αγρότες με τους οποίους δεν εμπλέκονται σε διαδικασίες ελέγχου και χορήγησης πιστοποίησης. Μάλιστα, η πλειοψηφία αυτών των συναδέλφων έχουν αποκτήσει χρήσιμη και πολύπλευρη εμπειρία επί του πεδίου και είναι προς όφελος της κοινωνίας να μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί από τον αγροτικό κόσμο της χώρας.
Άλλωστε με την υποβολή σε ετήσια βάση της Δήλωσης Σύγκρουσης Συμφερόντων μπορεί να ξεπεραστεί οποιαδήποτε υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων, κάτι που γίνεται ήδη αποδεκτό από το ΕΣΥΔ που εποπτεύει τους φορείς Πιστ/σης.
ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Με μια πρώτη ανάγνωση του άρθρου 6 του υπο-Μέτρου 2.1, προκύπτουν αβίαστα τα εξής ερωτήματα :
Γιατί αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα από το να παρέχουν, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, συμβουλές στις αγροτικές επιχειρήσεις;
Γιατί θα πρέπει οι επιστήμονες γεωτεχνικοί να γίνουν υπάλληλοι και να μην παραμείνουν στο ελεύθερο επάγγελμα όπως και άλλοι επιστήμονες (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί κλπ);
Που αποσκοπεί ο αποκλεισμός τους;
Γιατί υποχρεώνεται ο αγρότης να συνεργαστεί αποκλειστικά με Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) και δεν του δίνεται την δυνατότητα να συνεργαστεί και με κάποιον μεμονωμένο ΓΣ;
Δυστυχώς, έχει γίνει κατανοητό τόσο από τους συναδέλφους όσο και από τον αγροτικό κόσμο, πως με το παρόν προσχέδιο του Μέτρου 2.1 τρίβουν τα χέρια τους οι ήδη υπάρχουσες εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως Σύμβουλοι και θέλουν να μονοπωλήσουν όλο τον προϋπολογισμό του Μέτρου 2.1.
Αν δοθεί η δυνατότητα σε μεμονωμένους ΓΣ να δίδουν γεωργικές συμβουλές θα υπάρξει πολλαπλό όφελος για τον αγροτικό χώρο και για την επιτυχία του ίδιου του υπο-Μέτρου 2.1.
Κατά αρχάς θα επιτευχθεί μεγάλη μείωση της ανεργίας αφού θα δοθεί η δυνατότητα σε νέους συναδέλφους να εισέλθουν στο επάγγελμα. Θα υπάρχουν πολλές επιλογές ΓΣ για τους αγρότες ώστε να επιλέξουν για συνεργάτη τους αυτόν που κρίνουν ότι μπορούν καλύτερα να συνεργαστούν. Θα δημιουργηθεί ένα τοπικό δίκτυο ανεξάρτητων γεωπόνων που με την εμπειρία τους στις τοπικές ιδιαιτερότητες θα προσδώσει διαφάνεια και κατ΄ επέκταση μεγαλύτερη αποδοχή του υπό-Μέτρου στον αγροτικό κόσμο.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας, όπως επανεξετάσετε το άρθρο 6 και προβείτε στην δυνατότητα των μεμονωμένων ΓΣ να παρέχουν γεωργικές συμβουλές.
Ελευθερόπουλος Πασχάλης γεωπόνος Γ.Π.Α. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με
κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων
Γιατί δεν μπορεί κάποια μονοπρόσωπη εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας γεωπόνος πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος να μπει στο σύστημα παροχής συμβουλών.
Δίνεται προβάδισμα στις ήδη εγκατεστημένες εταιρίες και αποκλείεται ανθρώπους που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους΄΄
Επίσης, δεν είναι λίγο άδικο να έχει κάποιος τις νόμιμες προϋποθέσεις (πτυχίο και διατμηματικό δίπλωμα ειδίκευσης που να καλύπτει και τις 3 κατευθύνσεις - θέσεις που απαιτούνται, βεβαιωμένη εμπειρία και πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟ για να ασκήσει το επάγγελμα μέσα από το σύστημα και να μην του δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσει;
"Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα / Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι." παράγραφος 5 του άρθρου 6, πρέπει να διορθωθεί σε Α.Ε.Ι.. καθώς αυτή η διάκριση δεν ισχύει. Με το Ν.2916/2001 (πριν είκοσι χρόνια) τα ΤΕΙ εντάχθηκαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης) και έκτοτε διέπονται από τις ίδιες συνταγματικές διατάξεις που ισχύουν και για τα Πανεπιστήμια.
Σύμφωνα με τη Διαδικασία της Mπολόνια (Bologna Process), τα πτυχία που χορηγούνταν από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, αντιστοιχούν πλήρως στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πτυχία Bachelor και κατέτασσαν τους Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. στο 6ο Επίπεδο Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, μαζί με τους Πτυχιούχους Πανεπιστημίων.

Ο Νόμος 3549/2007 για την «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.» στο άρθρο 2, για την «Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.» αναφέρεται ότι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) [b]τον πανεπιστημιακό τομέα,[/b] ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών β) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Στην Ελλάδα υπήρχε μόνον ένα ΑΤΕΙ, ήταν το ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης όπου το Α. σήμαινε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ).

Συνεπώς η διάκριση σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. στο παρόν σχέδιο νόμου είναι άτοπη.
Μαρία Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να γίνει διόρθωση στην παράγραφο 4 με την συμπερίληψη των Γεωπόνων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Τεχνολόγων Γεωπόνων (ΑΕΙ βάσει του νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση του 2001), καθώς τους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και άλλες διατάξεις» (Α' 78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό, αλλά και έχουν πιστοποιηθεί ως γεωργικοί σύμβουλοι από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα.
Να συμπεριληφθούν οι τεχνολόγοι γεωπονίας και να αφαιρεθεί η απαίτηση για εταιρείες που εχουν ήδη 2 γεώπονους ΠΕ και εναν οικονομολόγο. Με αυτές τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί αποκλείονται νέοι γεωπόνοι και τεχνολόγοι γεωπονίας.
Ιορδανίδης Παντελής Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Όσο αφορά την συμμετοχή των γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων στο υπομέτρο με αμοιβή προτείνω την δημιουργία ενός μητρώου αξιολογητών στο οποίο θα συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι θα αξιολογούν τις υποβληθείσες προτάσεις προς ένταξη στο υπομέτρο με ένα αντίτιμο αμοιβής. Στη συνέχεια κατά τον έλεγχο ορθής εφαρμογής των υποχρεώσεων του υπομέτρου από τον δικαιούχο μπορούν να επιλεγούν αξιολογητές από το προαναφερόμενο μητρώο έναντι αμοιβής. Τα προαναφερόμενα ποσά αμοιβής μπορούν να εμπεριέχονται στο ποσό που είναι διασφαλισμένο (1500 €) για την εκάστοτε πληρωμή του δικαιούχου
ΦΙΛΙΠΠΊΔΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με
κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με
κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων
Γιατί οι σύμβουλοι πρέπει να είναι φορείς με νομικές οντότητες και όχι φυσικά πρόσωπα?
Γιατί να μην παρέχεται η συμβουλή από τους ΓΣ απευθείας στον δικαιούχο με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών?
Γιατί να τεθούν εκτός οι Γεωπονοι ΤΕ ενώ έχουν πιστοποιηθεί ως ΓΣ?
Γιατί να τεθούν εκτός Γεωπονοι ΤΕ που έχουν προϋπηρεσία ως φυσικά πρόσωπα σε μελέτες νέων γεωργών, σχέδια βελτίωσης κ.α. και έχουν πιστοποιηθεί ως ΓΣ?
ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο ίδιο άρθρο και στην παράγραφο 11 γιατί να υπάρχει αυτή η δέσμευση? δε θα μπορούσε αυτό το θέμα να λυθεί με μια υπεύθυνη δήλωση ή με μια δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων όπου να περιγράφονται τα ονόματα των επιχειρηματιών στους οποίους συμμετέχουν είτε σε διαδικασίες ελέγχου είτε σε χορήγηση πιστοποίησης σε συστήματα ποιότητας ή διαχειριστικά πρότυπα?
ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Γιατί μόνο οι ΦΠΓΣ μπορούν να συμμετέχουν στο υπομέτρο 2.1? Οι ατομικές ΓΣ γιατί να μην μπορούν?
Μήπως θα πρέπει με την αλλαγή στο σχετικό άρθρο (6) παράγραφο 1.1 να δείτε και την αλλαγή της ΥΑ 163/13692/25.1.2018, παράγραφος 4 άρθρο 6 και το άρθρο 8?
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με
κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτω
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΚΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με
κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΤΣΟΥΝΑΚΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Συμφωνώ απόλυτα με τον χρήστη που ανέφερε το
΄΄ Γιατί δεν μπορεί κάποια μονοπρόσωπη εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας γεωπόνος πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος να μπει στο σύστημα παροχής συμβουλών.
Δίνεται προβάδισμα στις ήδη εγκατεστημένες εταιρίες και αποκλείεται ανθρώπους που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους΄΄
Επίσης, δεν είναι λίγο άδικο να έχει κάποιος τις νόμιμες προϋποθέσεις (πτυχίο και διατμηματικό δίπλωμα ειδίκευσης που να καλύπτει και τις 3 κατευθύνσεις - θέσεις που απαιτούνται, βεβαιωμένη εμπειρία και πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟ για να ασκήσει το επάγγελμα μέσα από το σύστημα και να μην του δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσει;
Άλλωστε η προσωπική επιχείρηση σύμφωνα με τον τύπο που δώσατε στο άρθρο 11, σi = [(γσπi x 1720) + (γσμi x ιπαi x 1720)] / ωi μπορεί να συμμετέχει και να είναι βιώσιμη στο σύστημα με ένα λογικό μέγιστο συμβουλών, ενώ επίσης δεν θα επιβαρύνει τον ωφελούμενο και το ίδιο το σύστημα με κόστη όπως αμοιβή συνεργατών, υπαλλήλων κ.α.
Νομίζω καλό θα είναι να αναθεωρήσετε για το μέλλον της νέας γενιάς που θέλει να ασχοληθεί με τη συμβουλευτική στο πρωτογενή τομέα και δεν έχει τη δυνατότητα συνεργασίας στα αρχικά στάδια
Καλό θα ήταν να υπάρχει πρόβλεψη και δυνατότητα για εξωτερικές συνεργασίες στο σχήμα που προτείνετε.
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με
κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων
 • Σελίδα :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 722
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 555
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα125
Εχθές298
Αυτή την εβδομάδα423
Αυτόν το μήνα2490
Σύνολο1067938

Ποιος είναι Online

2
Online

09 Αυγούστου 2022

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: