ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης υπο-Μετρου 2.1 «Χρηση συμβουλευτικων υπηρεσιων στο γεωργικο τομεα» του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης της Ελλαδας 2014-2020 (ΠΑΑ)
 3. Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 6

Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων παρόχων

 1. Δικαιούχοι της στήριξης (πάροχοι) μπορούν να κριθούν δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και θα επιλεγούν ως πάροχοι συμβουλών, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο ΦΠΓΣ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ......................
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Βάσει όσων αναφέρονται στην υπουργική απόφαση σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων παροχών, αφαιρείται το δικαίωμα από έναν πιστοποιημένο Γεωργικό Σύμβουλο (φυσικό πρόσωπο) να είναι δικαιούχος του υπο-Μέτρου 2.1 εάν δε συνεταιριστεί με άλλους δύο ΓΣ για την δημιουργία ενός φορέα ή να τους προσλάβει με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση, που ήδη έχει ή πρόκειται να ιδρύσει.
Επίσης θα πρότεινα με οποιοδήποτε τρόπο, να απλουστευθεί η διαδικασία με την οποία θα γίνονται οι αιτήσεις στήριξης και πληρωμής καθώς και ο υπολογισμός των μορίων για τους δυνητικά δικαιούχους.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με
κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων
Κώστας Αρκουτζίδης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με
κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων
ΤΡΟΥΜΠΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με
κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων
ΗΛΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με
κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων
Δασοπόνος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο άρθρο 6.4 αναφέρεται σε δύο Γεωπόνους Π.Ε που είναι
σε θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα ΓΣ Οικονομολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι.
Τους απόφοιτους ΑΤΕΙ γιατι οχι?Αφου δώσαμε τις ίδιες εξετάσεις Γεωργικών Συμβούλων και πιστοποιηθήκαμε.Έχουμε 4 χρόνια σπουδών.Μήπως πρέπει να γραφτούμε σε κάποιο κολέγιο?
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 9
Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο στη χορήγηση και τον έλεγχο ενισχύσεων που παρέχονται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.
Δεν είναι κοινωνικά ισότιμο να εξαιρεθούν οι συνάδελφοι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου που θέλουν να συμπληρώσουν το ετήσιο εισόδημά τους και να βοηθήσουν μέσω του συστήματος συμβουλών;
Στο άρθρο 6 στα κριτήρια επιλεξιμότητας αναφέρεται το εξής :
Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο στη χορήγηση και τον έλεγχο ενισχύσεων που παρέχονται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.
Δεν θα ήταν καλό να υπάρχει δυνατότητα σε συμβασιούχους ορισμένου χρόνου να συμπληρώσουν το εισόδημα τους με το να βοηθήσουν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες το σύστημα;
Συμφωνώ απόλυτα με τον χρήστη που ανέφερε το
΄΄ Γιατί δεν μπορεί κάποια μονοπρόσωπη εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας γεωπόνος πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος να μπει στο σύστημα παροχής συμβουλών.
Δίνεται προβάδισμα στις ήδη εγκατεστημένες εταιρίες και αποκλείεται ανθρώπους που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους΄΄
Επίσης, δεν είναι λίγο άδικο να έχει κάποιος τις νόμιμες προϋποθέσεις (πτυχίο και διατμηματικό δίπλωμα ειδίκευσης που να καλύπτει και τις 3 κατευθύνσεις - θέσεις που απαιτούνται, βεβαιωμένη εμπειρία και πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟ για να ασκήσει το επάγγελμα μέσα από το σύστημα και να μην του δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσει;
Άλλωστε η προσωπική επιχείρηση σύμφωνα με τον τύπο που δώσατε στο άρθρο 11, σi = [(γσπi x 1720) + (γσμi x ιπαi x 1720)] / ωi μπορεί να συμμετέχει και να είναι βιώσιμη στο σύστημα με ένα λογικό μέγιστο συμβουλών, ενώ επίσης δεν θα επιβαρύνει τον ωφελούμενο και το ίδιο το σύστημα με κόστη όπως αμοιβή συνεργατών, υπαλλήλων κ.α.
[b]
Νομίζω καλό θα είναι να αναθεωρήσετε το άρθρο 6 και να υπάρχει έστω πρόβλεψη για φυσικά πρόσωπα με εξωτερικές συνεργασίες.
Συμφωνώ απόλυτα με τον χρήστη που ανέφερε το
΄΄ Γιατί δεν μπορεί κάποια μονοπρόσωπη εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας γεωπόνος πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος να μπει στο σύστημα παροχής συμβουλών.
Δίνεται προβάδισμα στις ήδη εγκατεστημένες εταιρίες και αποκλείεται ανθρώπους που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους΄΄
Επίσης, δεν είναι λίγο άδικο να έχει κάποιος τις νόμιμες προϋποθέσεις (πτυχίο και διατμηματικό δίπλωμα ειδίκευσης που να καλύπτει και τις 3 κατευθύνσεις - θέσεις που απαιτούνται, βεβαιωμένη εμπειρία και πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟ για να ασκήσει το επάγγελμα μέσα από το σύστημα και να μην του δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσει;
Άλλωστε η προσωπική επιχείρηση σύμφωνα με τον τύπο που δώσατε στο άρθρο 11, σi = [(γσπi x 1720) + (γσμi x ιπαi x 1720)] / ωi μπορεί να συμμετέχει και να είναι βιώσιμη στο σύστημα με ένα λογικό μέγιστο συμβουλών, ενώ επίσης δεν θα επιβαρύνει τον ωφελούμενο και το ίδιο το σύστημα με κόστη όπως αμοιβή συνεργατών, υπαλλήλων κ.α.
Νομίζω καλό θα είναι να αναθεωρήσετε για το μέλλον της νέας γενιάς που θέλει να ασχοληθεί με τη συμβουλευτική στο πρωτογενή τομέα και δεν έχει τη δυνατότητα συνεργασίας στα αρχικά στάδια
Καλό θα ήταν να υπάρχει πρόβλεψη και δυνατότητα για εξωτερικές συνεργασίες στο σχήμα που προτείνετε.


Συμφωνώ απόλυτα με τον χρήστη που ανέφερε το
΄΄ Γιατί δεν μπορεί κάποια μονοπρόσωπη εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας γεωπόνος πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος να μπει στο σύστημα παροχής συμβουλών.
Δίνεται προβάδισμα στις ήδη εγκατεστημένες εταιρίες και αποκλείεται ανθρώπους που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους΄΄
Επίσης, δεν είναι λίγο άδικο να έχει κάποιος τις νόμιμες προϋποθέσεις (πτυχίο και διατμηματικό δίπλωμα ειδίκευσης που να καλύπτει και τις 3 κατευθύνσεις - θέσεις που απαιτούνται, βεβαιωμένη εμπειρία και πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟ για να ασκήσει το επάγγελμα μέσα από το σύστημα και να μην του δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσει;
Άλλωστε η προσωπική επιχείρηση σύμφωνα με τον τύπο που δώσατε στο άρθρο 11, σi = [(γσπi x 1720) + (γσμi x ιπαi x 1720)] / ωi μπορεί να συμμετέχει και να είναι βιώσιμη στο σύστημα με ένα λογικό μέγιστο συμβουλών, ενώ επίσης δεν θα επιβαρύνει τον ωφελούμενο και το ίδιο το σύστημα με κόστη όπως αμοιβή συνεργατών, υπαλλήλων κ.α.
Νομίζω καλό θα είναι να αναθεωρήσετε για το μέλλον της νέας γενιάς που θέλει να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα.
ΠΑΝΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Καλησπέρα σας,

Στο άρθρο 6.4
Διαθέτουν κατ’ ελάχιστο δύο ΓΣ Γεωπόνους ΠΕ, που θα είναι σε θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα ΓΣ Οικονομολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι.

Παρακαλώ διευκρινίστε και διορθώστε κατόπιν, γιατί και με ποια λογική ΓΣ Γεωπόνος ΠΕ με )μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών(Marketing δεν μπορεί να καλύψει την θέση του Γεωπόνου ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι ή την θέση του ΓΣ Οικονομολόγου

Επιπλέον θέλω να επισημάνω ότι η πιστοποίηση για του ΦΠΓΣ θα έπρεπε να γίνεται με βάση τα θεματικά πεδία(πιστοποίηση μόνο αν καλύπτονται όλα τα θεματικά πεδία) και όχι με τα πτυχία των ΓΣ
ΠΑΝΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Καλησπέρα σας,

Στο άρθρο 6.4
Διαθέτουν κατ’ ελάχιστο δύο ΓΣ Γεωπόνους ΠΕ, που θα είναι σε θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα ΓΣ Οικονομολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι.

Παρακαλώ διευκρινίστε και διορθώστε κατόπιν, γιατί και με ποια λογική ΓΣ Γεωπόνος ΠΕ με )μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών(Marketing δεν μπορεί να καλύψει την θέση του Γεωπόνου ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι ή την θέση του ΓΣ Οικονομολόγου

Επιπλέον θέλω να επισημάνω ότι η πιστοποίηση για του ΦΠΓΣ θα έπρεπε να γίνεται με βάση τα θεματικά πεδία(πιστοποίηση μόνο αν καλύπτονται όλα τα θεματικά πεδία) και όχι με τα πτυχία των ΓΣ
Να γίνει διόρθωση στην παράγραφο 4 με την συμπερίληψη των Γεωπόνων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ βάσει του νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση του 2001), καθώς τους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και άλλες διατάξεις» (Α' 78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό, αλλά και έχουν πιστοποιηθεί ως γεωργικοί σύμβουλοι από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα.
Καραγιάννης Γρηγόριος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο άρθρο 6 «Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων παρόχων» στη παράγραφο 4 αναφέρεται ότι θα πρέπει ο υποψήφιος πάροχος να διαθέτει : 2 Γεωπόνους ΠΕ και ένα Οικονομολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ ( κατεύθυνσης, σχολής ……………γεωργικής οικονομίας).
Η παράγραφος αυτή αποτελεί επί της ουσίας την δικλείδα ασφαλείας προκειμένου το πλήθος των πάροχων που θα πιστοποιηθεί να είναι πολύ μικρό και κυρίως ελεγχόμενο αφού το πλήθος των οικονομολόγων που πιστοποιήθηκε είναι πολύ μικρό, , ενδεικτικά αναφέρω την Στερεά Ελλάδα όπου ο αριθμός τους ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 3.
Ο δεσμευτικός όρος της ύπαρξης Οικονομολόγου, ακυρώνεται από τα 10 θεματικά πεδία που επιλέχθηκαν για διδασκαλία και πιστοποίηση των συμβούλων αφού το σύνολο των γνώσεων, αφορά γενικότερα την παραγωγική διαδικασία και όχι την φορολογική νομοθεσία. Άλλωστε, η οικονομία μιας Γεωργικής Εκμετάλλευσης, βασίζεται στη μείωση του κόστους παραγωγής αντικείμενο αποκλειστικά των Γεωπόνων/Κτηνιάτρων/Δασολόγων/Γεωλόγων και σε καμία περίπτωση των Οικονομολόγων.
Με την παραμονή του δεσμευτικού όρου της ύπαρξης Οικονομολόγου το μόνο που θα επιτευχθεί είναι να αποκλεισθούν από την διαδικασία εκατοντάδες επιστήμονες Γεωπόνοι/Κτηνίατροι/Δασολόγοι/Γεωλόγοι που για χρόνια λειτούργησαν ως σύμβουλοι των παραγωγών και να προκριθούν μεγάλα σχήματα που ουδεμία σχέση έχουν με τον πρωτογενή και κυρίως τον παραγωγικό τομέα.
Παρακαλούμε όπως εξετάσετε εκ νέου την ανεδαφική δέσμευση της ύπαρξης Οικονομολόγου για την πιστοποίηση του πάροχου.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άντε πάλι τα ίδια.
Οι μεμονωμένοι ΓΣ εξαφανίζοντα αν και έχουν πιστοποιηθεί.
Με τέτοια λογικη ΔΕΝ πρόκειται να προχωρήσει η Συμβουλευτική
Απορώ τι σκοπιμότητες υπάρχουν;
ΧΩΝΑΣ ΑΛ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
b]H ΑΝΤΙΦΑΣΗ άρθρο 6,

ΟΙ Γ,Σ πιστοποιηθηκαν σε συγκεκριμένα θΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ , ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ πρέπει να να υπάρχει τώρα ο διαχωρισμος με βιάση το πτυχίο (2 ΓΕΩΠΟΝΟΙ και 1,,,,,) ;;;;;
ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕς ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της Ε.Ε ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Η πιστοποίηση των Γ.Σ τι νοημα εχει;;;
Αγαπητοί, μετα την διαδικασία πιστοποίηση Γ.Σ σε συγκεκριμένα Θεματικά Πεδία δεν υπάρχουν πτυχία, ΑΛΛΑ πιστοποιημένοι για κάθε ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ συμβουλής.
ΑΡΑ , οι προϋποθέσεις για τους Φ.Σ στο ζήτημα του επιστημονικού δυναμικού θα επρεπε να ορίζεται με βαση την πιστοποιηση του στα Θεματικά Πεδία
π,χ 2 Γ.Σ που να καλύπτουν το σύνολο των θεματικών πεδίων
Δυστυχώς ο κοινος νους και η ευρωπαϊκή κουλούρα παραμένουν ζητούμενο,


ΧΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΧΩΝΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
[b]H ΑΝΤΙΦΑΣΗ

ΟΙ Γ,Σ πιστοποιηθηκαν  σε συγκεκριμένα θΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ , ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ πρέπει να να υπάρχει τώρα ο διαχωρισμος με βιάση το πτυχίο (2 ΓΕΩΠΟΝΟΙ και 1,,,,,) ;;;;;
ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕς ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της Ε.Ε ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Η πιστοποίηση των Γ.Σ τι νοημα εχει;;;
Αγαπητοί, μετα την διαδικασία πιστοποίηση Γ.Σ σε συγκεκριμένα Θεματικά Πεδία δεν υπάρχουν πτυχία, ΑΛΛΑ πιστοποιημένοι για κάθε ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ συμβουλής.
ΑΡΑ , οι προϋποθέσεις για τους φορείς στο ζήτημα ΑΥΤΟ, θα άπρεπε να εχει να ορίζειμε τους Γ.Σ ΚΑΙ ΤΙς πιστοποιήσεις ΤΟΥς
π,χ 2 Γ.Σ που να καλύπτουν το σύνολο των θεματικών πεδίων
Δυστυχώς ο κοινος νους και η ευρωπαϊκή κουλούρα παραμένουν ζητούμενο,


ΧΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Γιάννης Γκανίδης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σύμφωνα με την τροποποιημένη απόφαση 163/13692 άρθρο 6 παράγραφος 2.β, καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, για να πιστοποιηθεί ένας φορέας ΓΣ πρέπει να απασχολεί 3 ΓΣ εκ των οποίων δύο τουλάχιστον γεωτεχνικοί.
Στο υπό διαβούλευση πλαίσιο και ειδικά στο άρθρο 6 παράγραφο 4, ζητείται επιπλέον ΓΣ Οικονομολόγος ή Γεωπόνος οικονομικής κατεύθυνσης.
Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του ΕΛΓΟ για τους φορείς καθώς και με το πλαίσιο επιμόρφωσης, όπου ΓΣ έχουν πιστοποιηθεί σε συγκεκριμένα πεδία.
Θα έπρεπε είτε να ταυτιστούν οι Συμβουλές με συγκεκριμένα πεδία(και να είναι υποχρεωτικοί συγκεκριμένοι κλάδοι πχ. ιχθυολόγοι), είτε να είχε καθοριστεί το πλαίσιο του μέτρου πριν την επιμόρφωση και τουλάχιστον να συμβαδίζει με τις αποφάσεις του ΕΛΓΟ για την δημιουργία Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

.
Στο άρθρο 6.4 αναφέρεται σε δύο Γεωπόνους Π.Ε που είναι
σε θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα ΓΣ Οικονομολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι.
Τους απόφοιτους ΑΤΕΙ γιατι οχι?Αφου δώσαμε τις ίδιες εξετάσεις Γεωργικών Συμβούλων και πιστοποιηθήκαμε.Έχουμε 4 χρόνια σπουδών.Μήπως πρέπει να γραφτούμε σε κάποιο κολέγιο?
 • Σελίδα :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 722
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 555
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα137
Εχθές298
Αυτή την εβδομάδα435
Αυτόν το μήνα2502
Σύνολο1067950

Ποιος είναι Online

2
Online

09 Αυγούστου 2022

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: