ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης υπο-Μετρου 2.1 «Χρηση συμβουλευτικων υπηρεσιων στο γεωργικο τομεα» του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης της Ελλαδας 2014-2020 (ΠΑΑ)
 3. Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 6

Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων παρόχων

 1. Δικαιούχοι της στήριξης (πάροχοι) μπορούν να κριθούν δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και θα επιλεγούν ως πάροχοι συμβουλών, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο ΦΠΓΣ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ......................
Νάσος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο άρθρο 6.4 αναφέρεται σε δύο Γεωπόνους Π.Ε που είναι
σε θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα ΓΣ Οικονομολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι.
Οι αποφοιτοι των ΤΕΙ γιατι οχι?Καποιοι έχουν και μεταπτυχιακο.Επίσης γιατί αφήσατε απόφοιτους ΑΤΕΙ να δώσουν εξετάσεις και να γίνουν Γεωργικοί Σύμβουλοι αν δεν μπορούν να το κάνουν?Για να πάρετε το 20ευρω?Ντροπή σας ,οσο για τους Π.Ε φάτε τώρα στην μάπα απόφοιτους κολεγίων με 2 χρόνια σπουδών σαν ισοδύναμους με εσάς.Λυπάμαι
Φάνης Γέμτος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο άρθρο 6.4 αναφέρεται σε δύο Γεωπόνους που είναι
σε θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα ΓΣ Οικονομολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι.
Εκπληκτικό! Ο οικονομολόγος μπορεί να συμβουλεύσει ένα αγρότη πως θα διαχειριστεί το αγρόκτημά του; Ο Γεωπόνος να συμβουλεύει για Φυτική και ζωική παραγωγή. Ποιος θα συμβουλεύσει για τη διαχείριση γεωργικού εξοπλισμού που είναι το δεύτερο κόστος παραγωγής μετά από το ενοίκιο του χωραφιού; Ποιος θα εξηγήσει πως θα γίνει η επιλογή του εξοπλισμού; Ποιος θα καθοδηγήσει για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και αύξηση της οργανικής ουσίας; Ποιος θα καθοδηγήσει το αγρότη στην εξοικονόμηση νερού; Ποιος θα καθοδηγήσει το αγρότη να αποφύγει αγροτικά ατυχήματα με μηχανήματα και με τα ζώα; Ποιος θα καθοδηγήσει τον αγρότη στη ψηφιοποίηση της διαχείρισης του αγροκτήματος; Τι από αυτά μπορεί να κάνει ένας οικονομολόγος; Μήπως οι υπηρεσίες σχεδιάζονται να γίνουν από το γραφείο; Χωρίς παρουσία του ΓΣ στο χωράφι ή στο στάβλο; Μήπως πρέπει να ονοματίσουμε και τους Γεωπόνους Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής, ή του Τμήματος Αγροτεχνολογίας αντί για μόνο τους Γεωπόνους Αγροτικής Οικονομίας και ακόμα χειρότερα του Γενικούς Οικονομολόγους;

Οι κτηνίατροι γιατί μπορούν να είναι σε τρεις ομάδες; Γιατί όλοι οι άλλοι μόνο σε μια;
Βάσει κριτηρίων εξαιρούνται από την πιστοποίηση φορέων οι Συνεταιρισμοί. Αυτό είναι άδικο και θα έπρεπε να υπάρχει μέριμνα για την ενίσχυση της δράσης των Συνεταιριστικών σχημάτων.
* Προτείνουμε λοιπόν να προστεθεί εξαίρεση η οποία θα επιτρέπει την εκ προοιμίου πιστοποίηση ως φορέα παροχής γεωργικών συμβουλών στους Συνεταιρισμούς.
* Επίσης πρέπει να προσαρμοστεί ο προαπαιτούμενος αριθμός πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων που θα απασχοληθούν στον Συνεταιρισμό-Φορέα, ανάλογα με τους μόνιμα απασχολούμενους υπαλλήλους του. Π.Χ όταν ο αιτούμενος Συνεταιρισμός-Φορέας απασχολεί προσωπικό<5 ατόμων θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσει ως Φορέας με 1 Γεωπόνο ΠΕ και 1ΠΕ Οικονομολόγο ή ΠΕ Γεωπόνο σχολής τμήματος Αγροτικής Οικονομίας.
Γιατί δεν μπορεί κάποια μονοπρόσωπη εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας γεωπόνος πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος να μπει στο σύστημα παροχής συμβουλών.

Δίνεται προβάδισμα στις ήδη εγκατεστημένες εταιρίες και αποκλείεται ανθρώπους που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους.

Επίσης αναφέρονται οι γεωπόνοι με κατεύθυνση την γεωργική οικονομία αντί των οικονομολόγων. Αυτοί γιατί δε μπορούν να καλύψουν θέση και γεωπόνου και οικονομολόγου ταυτόχρονα, ώστε εταιρίες με ένα γεωπόνο αγροτικής οικονομίας τουλάχιστον και ένα γεωπόνο οιασδήποτε άλλης ειδικότητας να καλύπτουν τελικά τις προϋποθέσεις δημιουργίας φορέα γεωργικών συμβουλών;
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με
κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων
", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων
Το ελάχιστο δυνατό δυναμικό για κάθε υποψήφιο πάροχο των τριών Γεωργικών Συμβούλων με μόνιμη, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αποκλείει τη συμμετοχή στο μέτρο κάθε ανεξάρτητο Γεωπόνο (φυσικό πρόσωπο) που κάνει μόνος του συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το άρθρο 6 όπως ορίζεται αποκλείει από τους δικαιούχους παρόχους τους Γεωπόνους που έχουν όλα τα κριτήρια για παροχή γεωργικών συμβουλών αλλά διαθέτουν ατομική επιχείρηση χωρίς να απασχολούν άλλους Γεωπόνους. Νομίζω αυτό πρέπει να διορθωθεί για να δίνει τη δυνατότητα και σε μεμονωμένους πιστοποιημένους ως ΦΠΣΓ Γεωπόνους με εμπειρία στη συμβουλευτική να λειτουργούν ανεξάρτητα και να παρέχουν συμβουλές ατομικά χωρίς να ανήκουν σε κάποιο μικρό ή μεγάλο Πάροχο. Η άποψη μου πως η προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 6 (Διαθέτουν κατ’ ελάχιστο δύο ΓΣ Γεωπόνους ΠΕ, που θα είναι σε θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα ΓΣ Οικονομολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι.) πρέπει να συμπεριλάβει και τους Γεωπόνους (φυσικά πρόσωπα) που δρουν ατομικά για την παροχή γεωργικών συμβουλών που έχουν πιστοποιηθεί από τον φορέα. Ευχαριστώ.
ΣΤΕΛΙΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Με το άρθρο 6, παρ. 2,(2) αποκλείονται τα μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα Γεωργικοί Σύμβουλοι ως δικαιούχοι παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών χωρίς να αιτιολογείται η δυσμενής αυτή απόφαση σε βάρος των μεμονωμένων ΓΣ, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν, προκειμένου να παρέχουν ατομικά συμβουλευτικές υπηρεσίες στους δυνητικά ωφελούμενους αγρότες. Με την λογική αυτή μόνον οι συμβουλευτικές εταιρείες που διαθέτουν τουλάχιστον 3 πλήρους απασχόλησης ΓΣ θα μπορούν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ οι ήδη πιστοποιηθέντες ΓΣ, ατομικές επιχειρήσεις, αποκλείονται από τους παρόχους αδικαιολόγητα και κατά παράβαση της αρχής της ισότητας, περιορίζοντας τελικά τους εν δυνάμει ωφελούμενους αγρότες στην επιλογή των ΓΣ με τους οποίους θέλουν να συνεργαστούν. Ουσιαστικά οι μεμονωμένοι ΓΣ υποχρεούνται να απασχοληθούν ως υπάλληλοι σε κάποιον ΦΠΓΣ, γεγονός που στην πράξη είναι δύσκολο να εφαρμοστεί.
 • Σελίδα :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 722
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 555
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα132
Εχθές298
Αυτή την εβδομάδα430
Αυτόν το μήνα2497
Σύνολο1067945

Ποιος είναι Online

3
Online

09 Αυγούστου 2022

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: