ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
1.Ο Πρόεδρος του ΔΣ επιλέγεται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, που συστάθηκε με τον ν. 4369/2016, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου αυτού, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου. Η θέση του Προέδρου είναι πλήρους απασχόλησης.

2. Η θητεία του Προέδρου του ΔΣ είναι τετραετής, με δικαίωμα ανανέωσης για μία (1) φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης, παύσης των καθηκόντων του εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016, όπως κάθε φορά ισχύουν.

3. Ο Πρόεδρος του ΔΣ αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 του ν. 4369/2016 και για την υπηρεσιακή του κατάσταση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν.

4. Ο Πρόεδρος του ΔΣ:
α) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις του με τις δημόσιες αρχές καθώς και στις σχέσεις του με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής .
β) Εφαρμόζει την πολιτική του Οργανισμού στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αποφάσεων του ΔΣ.
γ) Υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας και συμφωνητικά με τρίτους, που αφορούν στην πολιτική, στους στρατηγικούς στόχους, στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Οργανισμού.
δ) Υπογράφει τους τίτλους σπουδών, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που χορηγεί ο Οργανισμός στους δικαιούχους για την αποφοίτησή τους από τις Επαγγελματικές Σχολές και τις δομές κατάρτισης, καθώς και τα έγγραφα πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων.
ε) Καθορίζει σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ.
στ) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ.
ζ) Υπογράφει με τον Γραμματέα του ΔΣ τα πρακτικά του ΔΣ, τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα αυτών καθώς και τις αποφάσεις αυτού.
η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει ο νόμος αυτός, οι Κανονισμοί του Οργανισμού και το ΔΣ.
θ) Μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων καθώς και σε στελέχη του Οργανισμού.

5. Τον Πρόεδρο του ΔΣ ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Διευθύνων Σύμβουλος.

6. Στον Πρόεδρο του ΔΣ καταβάλλεται αμοιβή που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύουν.

7. Ο Πρόεδρος του ΔΣ για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
Τμήματα Εδαφολογίας Αθηνών και Γεωργικής Μηχανικής Αθηνών Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Προτείνεται το άρθρο να τροποποιηθεί ώστε τα προσόντα του Προέδρου του ΔΣ του ΕΛΓΟ να είναι σύμφωνα με τα προσόντα Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων του Ν4310/2014.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 1
Η επιλογή να γίνεται από το ΕΜΕΣΔΔ, αλλά πρέπει να περιγραφούν τα προσόντα του Προέδρου ώστε να καθορίζεται θα επιλεγεί. Προτείνεται να έχει τα προσόντα καθηγητή ή ερευνητή βαθμίδας Α΄ γεωτεχνικής ή συναφούς ειδικότητας με τα αντικείμενα του Οργανισμού.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 2
Χρίστος Τσαντήλας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι βαθύς γνώστης των αντικειμένων της Αγροτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και πρέπει να επιλέγεται όχι μόνο από το Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και εκτός αυτού, αλλά ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος με σαφώς προσδιορισμένα προσόντα και αξολόγηση από ανεξάρτητη αρχή, όπως το ΑΣΕΠ. Πρέπει δε να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 3
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 213
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 46
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα24
Εχθές158
Αυτή την εβδομάδα798
Αυτόν το μήνα3169
Σύνολο726167

Ποιος είναι Online

1
Online

23 Μαρτίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας