ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
1. Το ΠΕΣΥ εξειδικεύει και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει την κινητή και ακίνητη περιουσία και αντιμετωπίζει τα άμεσα προβλήματα που ανακύπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Παρακολουθεί και συντονίζει το έργο των μονάδων που λειτουργούν στην περιοχή του σε θέματα κοινών δράσεων και φροντίζει για τη βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρετούντων υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες στους τομείς έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης καθώς και πιστοποίησης και ελέγχου αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.

2. Διαπιστώνει τις ανάγκες των αγροτών, των αγροτικών επιχειρήσεων και εν γένει της αγροτικής οικονομίας της περιοχής δικαιοδοσίας του και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα οργάνωσης, βελτίωσης και αναβάθμισης για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής. Συμβάλλει στην κατάρτιση του τετραετούς επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού.

3. Το ΔΣ του Οργανισμού καθορίζει τις αρμοδιότητες που ασκούν στις Περιφερειακές Ενότητες τα οικεία ΠΕΣΥ, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο. Το ΠΕΣΥ αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, με κριτήρια που αυτό καθορίζει, από τους υπηρετούντες Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων δικαιοδοσίας της περιφερειακής ενότητας, με τους αναπληρωτές τους, ένας από κάθε τομέα δραστηριότητας του Οργανισμού, Έρευνα, Εκπαίδευση, Πιστοποίηση- Έλεγχοι, Διοικητικό- Οικονομικό. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με κριτήρια που αυτό καθορίζει. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

4. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου στελέχη του Οργανισμού, αρμόδια για τον χειρισμό των συζητούμενων θεμάτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, που αποχωρούν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης. Επίσης, μπορεί να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Νομικός Σύμβουλος και οι Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας. Στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίστανται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου ή κατόπιν αίτησης και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του αγροτικού κόσμου και φορέων της αγροτικής οικονομίας.

5. Για τις μετακινήσεις του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα του ΠΕΣΥ εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ΄ του ν. 4336/2015, εξαιρουμένου του περιορισμού του αριθμού των ημερών μετακινήσεων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Στην παράγραφο 3: α) Να περιγραφούν/οριστούν τα προσόντα του Προέδρου του ΠΕΣΥ, προτείνεται να είναι ερευνητής βαθμίδας Α' η Β΄, καθώς στο πλαίσιο των Περιφερειακών Ενοτήτων λειτουργούν και οι ερευνητικές μονάδες,
β) Δεν μπορεί αυτός που διορίζει, δηλ. το ΔΣ, να καθορίζει και τα κριτήρια. Τα κριτήρια των μελών του ΠΕΣΥ θα πρέπει να ορίζονται στο νόμο.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 1
Χρίστος Τσαντήλας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η δομή αυτή είναι πολύπλοκη, δυσλειτουργική, πολυέξοδη και δεν πρέπει να υιοθετηθεί.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 2
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 113
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 101
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 12
 4. Τελευταίο Μέλος: Ελένη Τσαλίκη
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Οι Διαβουλεύσεις μου

118 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
0 Σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίες Αναρτήσεις

Άρθρο 14 - Διάκριση οργανικών θέσεων
1. Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ανέρχονται σε εννι...
312 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  Περιφερειακές Ενότητες 1.Όλες οι περιφερειακές οργανικές μονάδες του Οργανισμ...
  609 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 4 - Πόροι - Οικονομική Διαχείριση
  1. Πόροι του Οργανισμού είναι: α) Οι κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις ...
  213 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 7 - Πρόεδρος
  1.Ο Πρόεδρος του ΔΣ επιλέγεται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας...
  248 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 18 - Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
  1.Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου του Οργανισμού επικο...
  246 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Δημοφιλείς Διαβουλεύσεις

  Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  609 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  19 Σχολιασμοί
  Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Οι περισσότερο σχολιασμένες

  Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  Σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Τελευταίοι Σχολιασμοί

  Επισκέπτες

  Σήμερα26
  Εχθές39
  Αυτή την εβδομάδα26
  Αυτόν το μήνα1072
  Σύνολο684556

  Ποιος είναι Online

  1
  Online

  19 Φεβρουαρίου 2018

  Συνδεσεις

  Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

  Πληροφορίες


  1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


  Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

  Επικοινωνία

   

  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

  Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

  Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

  Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

   

  Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

  Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

  Showcases

  Background Image

  Header Color

  :

  Content Color

  :