ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
1. Οι ΕΠΑΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α’ κύκλου σπουδών, αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως ισχύουν.
2. O Οργανισμός δύναται να λάβει έγκριση άδεια λειτουργίας φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη διοίκηση, το προσωπικό και τη λειτουργία καθώς και την ένταξη των φορέων αυτών στην οργανική διάρθρωση του Οργανισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών και την υλοποίηση της τάξης μαθητείας-πρακτικής άσκησης των ειδικοτήτων των φορέων αυτών.
4. Στις εκπαιδευτικές μονάδες διδάσκουν: α) καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διδασκαλία των μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδίκευσης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, β) υπάλληλοι του Οργανισμού των κατηγοριών Ερευνητικού Προσωπικού (Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες), Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση γεωτεχνικής κατεύθυνσης με εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
5. Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα λειτουργούν: α)εκπαιδευτήριο, β) καθετοποιημένη μονάδα αγροτικής παραγωγής για την πρακτική άσκηση των μαθητών, γ) σχολικό εργαστήριο του άρθρου 10 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α΄167 Α’) όπως κάθε φορά ισχύει, δ) συμβατική και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και ε) προαιρετικά οικοτροφείο και εστιατόριο.
6. Η κατάρτιση του προγράμματος σπουδών στις εκπαιδευτικές μονάδες αποτελεί ευθύνη:
6.1. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς τη διδακτέα ύλη και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδίκευσης,
6.2. του Οργανισμού ως προς τη διδακτέα ύλη σε θέματα του Αγροτικού Τομέα και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα ιδιαίτερης εξειδίκευσης και πρακτικής άσκησης. Η διδακτέα ύλη σε θέματα του Αγροτικού Τομέα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Ο Οργανισμός είναι συναρμόδιος με τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τον ΟΑΕΔ για την υλοποίηση των Τάξεων Μαθητείας στις ειδικότητες της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας του Οργανισμού με:
α) το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών – Κληροδότημα Ιφ. Συγγρού.
β) το Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο ΑΧΕΠΑ Βέλου Κορινθίας.
ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ, Π ΠΛΑΤΗΣ, Γ. ΣΑΜΟΥΡΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1. Στην παράγραφο 4.β)..... υπάλληλοι του Οργανισμού των κατηγοριών Ερευνητικού Προσωπικού (Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες).. να συμπληρωθεί... έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος,
καθώς τα καθήκοντά τους και τα κριτήρια αξιολόγησης τους είναι η έρευνα σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού.
2. Στην παράγραφο 6.2).....
Η διδακτέα ύλη σε θέματα του Αγροτικού Τομέα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (προστέθηκε Έρευνας).
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 1
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 113
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 102
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 11
 4. Τελευταίο Μέλος: Ελένη Τσαλίκη
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Οι Διαβουλεύσεις μου

289 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
0 Σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίες Αναρτήσεις

Άρθρο 14 - Διάκριση οργανικών θέσεων
1. Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ανέρχονται σε εννι...
545 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  Περιφερειακές Ενότητες 1.Όλες οι περιφερειακές οργανικές μονάδες του Οργανισμ...
  1127 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 4 - Πόροι - Οικονομική Διαχείριση
  1. Πόροι του Οργανισμού είναι: α) Οι κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις ...
  398 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 7 - Πρόεδρος
  1.Ο Πρόεδρος του ΔΣ επιλέγεται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας...
  491 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 18 - Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
  1.Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου του Οργανισμού επικο...
  438 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Δημοφιλείς Διαβουλεύσεις

  Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  1127 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  19 Σχολιασμοί
  Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Οι περισσότερο σχολιασμένες

  Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  Σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Τελευταίοι Σχολιασμοί

  Επισκέπτες

  Σήμερα11
  Εχθές48
  Αυτή την εβδομάδα156
  Αυτόν το μήνα771
  Σύνολο692235

  Ποιος είναι Online

  1
  Online

  19 Ιουλιου 2018

  Συνδεσεις

  Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

  Πληροφορίες


  1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


  Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

  Επικοινωνία

   

  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

  Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

  Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

  Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

   

  Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

  Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

  Showcases

  Background Image

  Header Color

  :

  Content Color

  :

  Πολιτική Απορρήτου
  Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας