ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
 2. Σχέδιο Yπουργικής απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων
 3. Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018
 4.  Εγγραφή μέσω email
1. Αποκλειστικά και μόνο για την ποικιλία Hayward, ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου συγκομιδής για όλη την επικράτεια, η 10η Οκτωβρίου εκάστου έτους και ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου εμπορίας στην εγχώρια αγορά, η 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους.

2. «Περιοχή παραγωγής» κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 περιπτ. α) και β) του Καν. (ΕΕ) 543/2011, για τα ακτινίδια όλων των ποικιλιών ορίζεται με την παρούσα ολόκληρη η ελληνική επικράτεια. Τα ακτινίδια μεταφέρονται από τους τόπους παραγωγής τους προς τυποποιητήρια – συσκευαστήρια που βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.
ΑΤΥΠΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Προτείνουμε τον ορισμό δεσμευτικής ημερομηνίας 20.10 (αντί της 10.10 που προβλέπει το σχέδιο ΥΑ) πριν από την οποία θα απαγορεύεται η συγκομιδή, εμπορία και εξαγωγή ακτινιδίων ποικιλιών Hayward και Τσεχελίδη, εκτός των πρώιμων ποικιλιών Summer Kiwi, Sorelli και Green light που είναι σε κάθε περίπτωση πολύ περιορισμένες.

Τονίζουμε ότι η δεσμευτική αυτή ημερομηνία θα πρέπει να αφορά, όπως προαναφέρθηκε, και τις δυο παραπάνω ποικιλίες, Hayward και Τσεχελίδη, και όχι μόνο την πρώτη, όπως αναφέρει το σχέδιο ΥΑ. Και αυτό γιατί, με δεδομένη την μη επίσημη καταγραφή ποικιλιών ανά αγροτεμάχιο στο ΟΣΔΕ, στις ΔΑΟΚ, κ.λ.π., μπορεί εύκολα να γίνει καταστρατήγηση.

Ως προς τις πρωϊμότερες ποικιλίες, εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν δύναται τα σάκχαρα των προς συγκομιδή καρπών να είναι λιγότερα των 6,2brix και να έχουν μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού τουλάχιστον 15%, όπως άλλωστε ορίζει η νομοθεσία.

Η πρόωρη κοπή (με χαμηλά σάκχαρα) ακτινιδίων από τη μια έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και από την άλλη έρχεται να καταστρέψει την εικόνα των ελληνικών ακτινιδίων στο εξωτερικό, υποβαθμίζοντας σοβαρά την ποιότητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του φρούτου.

Η πιθανή επίτευξη καλύτερων τιμών για μικρό χρονικό διάστημα από ορισμένους Έλληνες ευκαιριακούς επαγγελματίες-εξαγωγείς-εμπόρους, χωρίς υποδομή, γνώση και αξιοπιστία, μπορεί να βοηθά τους ίδιους, καταστρέφει όμως τις μακροχρόνιες προσπάθειες των αξιόπιστων παραγωγών και εξαγωγέων που ενδιαφέρονται για την ποιότητα των προϊόντων που εξάγουν και τη διαφύλαξη του «καλού ονόματος» των ελληνικών ακτινιδίων, το οποίο έστησαν όλα αυτά τα χρόνια στις απαιτητικές διεθνείς αγορές πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις. Εξάλλου θα μπορούσαν σε κάθε περίπτωση να προχωρήσουν και οι ίδιοι, με βάση την υποδομή και την τεχνογνωσία τους, σε πρόωρη ωρίμανση του ακτινιδίου, εφόσον κάτι τέτοιο δεν επηρέαζε την ποιότητα και την καταλληλότητα του εν λόγω προϊόντος.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διακίνηση των ακτινιδίων από εμπόρους (ξένους) θα πρέπει να διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητά τους, καθώς παρατηρήθηκε στην Ευρώπη ακτινίδια ελληνικά να χαρακτηρίζονται ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά, για την εξασφάλιση καλύτερων τιμών, με αποτέλεσμα να προκαλείται αναστάτωση στην αγροδιατροφική αλυσίδα, φαινόμενο που είδη ερευνούν οι Γαλλικές αρχές και κατά συνέπεια και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, μετά από έντονες διαμαρτυρίες από οργανώσεις παραγωγών, συσκευαστές κ.τ.λ.
KAKOSIMOS FARM Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης

Ως καθετοποιημένη παραγωγική τυποποιητική και εξαγωγική εταιρεία θέλουμε να καταστήσουμε σαφές πως  χρειάζεται ένα νομοσχέδιο που θα λύσει χρόνια προβλήματα του κλάδου, τόσο για το ακτινίδιο όσο και για τα υπόλοιπα νωπά φρούτα. 

• Το άρθρο 4 δεν μας βρίσκει σύμφωνους γιατί δεν δίνει λύση σε καίρια προβλήματα του κλάδου, αντιθέτως μπορεί να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα. Οι προηγούμενες τοποθετήσεις και ενστάσεις μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους.

• Η χρονική περίοδος που έρχεται το προσχέδιο είναι άκαιρη μιας και η σεζόν εμπορίας του ακτινιδίου έχει ήδη ξεκινήσει με πρώιμες ποικιλίες και εμπορικές συμφωνίες έχουν ήδη γίνει. 

• Σχετικά με το άρθρο 2 γιατί προτείνεται "αποκλειστικά και μόνο" ημερομηνία έναρξης συγκομιδής για την ποικιλία Hayward εφόσον γνωρίζουμε ότι το φαινόμενο της πρόωρης κοπής ακτινιδίων αφορά και άλλες ποικιλίες;

Η αγορά λόγο ανωμαλίας στην Ιταλία (βακτήριο παλαιοτέρα & παθογόνο στο έδαφος λόγο ασφυξίας των ριζιδίων) έσπασε τα κατά τόπους trust των αγροτοπατέρων που συγκεντρώνεται και ομιλείτε τεχνικά αλλα και συμφωνίες κυρίων στα κατά τόπους κέντρα του ακτινιδίου.
Όλη η ουσία είναι ποιος θα καρπωθεί το ζόρισμα των ιταλών. Οι αγορές και οι πελάτες περιμένουν το προϊόν όπως και όσο παραγγέλθηκε υπάρχουν ρήτρες στις μεγάλες αγορές.
Τα τυποποιητηρια των κατά τόπους έμπορων-νταβατζιδων με προσχήματα συνεταιριστικά και άλλα που ΘΕΛΟΥΝ να επιβάλουν στους Ιταλούς ολιγοψώνιο διάμεσου των τυποποιητηριων τους και υπεραξία ΜΟΝΑΧΑ για του διαχειριστές τους-Παρακαλώ αναφέρετε περίπτωση που συναιτερισμος έδωσε ποτέ τιμή έστω λίγο μεγαλύτερη από το ελεύθερο εμπόριο ΟΤΑΝ θα έπρεπε να έχει και το όφελος της εμπορίας λόγο της καθετοποίησης της παράγωγης έως το εξωτερικό?

Η
ο δόλιος ο παραγωγός που βρίσκεται μέσα σε συμπληγάδες πέτρες που κινούνται βίαια και γοργά κατά πάνω του, όπου συμπληγάδες πέτρες απλά αναφέρω, πολυεθνικές δυνάμεις στις εισροές στον αγρό και οικονομικά εμπορικά trust έμπορων και δήθεν συναιτεριστων στις εκροές του αγρού.

Πρόσκαιρα η όχι(Η αγορά θα αποφασίσει μιας και οι εχθροί της ακτινίδιας δεν τελειώνουν ποτέ όπως βλέπουμε και φέτος) αφήστε τον αγρότη να χαμογελάσει έστω και για λίγο υποδεχόμενος νέα ΞΕΝΑ χεριά στον αγρό του ώστε να διαπραγματευτεί ο ίδιος τον κόπο της οικογενείας του…

Δείτε το έως την τελευταία επιθυμία του μελλοθάνατου…μιας και οι σύμβουλοι μας ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ , μιλανε ΜΟΝΑΧΑ για τα μαύρα χρόνια που έρχονται όταν στις υπόλοιπες παραγωγικές χώρες ανά τον κόσμο υπάρχει οργασμός επενδύσεων στην ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ.

Ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε να αναγνώσετε έναν ταλαιπωρημένο νέο αγρότη που επέστρεψε στα πάτρια εδάφη να ζωντανέψει τα κτήματα της οικογενείας που είχαν γεμίσει βατσινια και ποντίκια.
Το σχέδιο κινήται γενικά προς την σωστή κατεύθυνση.
Η ημερομηνία "10 Οκτωβρίου" ειναι τελείως αυθαίρετη. Η ωρίμανση των καρπών ολοκληρώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικό διάστημα ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Όλοι γνωρίζουμε πως σε κάθε περίπτωση η 10.10. είναι υπερβολικά νωρίς για τα Hayward. Θα κοπούν μαζικά άγουροι καρποί, θα διοχετευθούν στις αγορές και θα δυσφημιστεί το ελληνικό ακτινίδιο. Ξανασκεφτήτε το.

Το επιχείρημα πως οι ιταλοί έμποροι ανέβασαν τις τιμές ψωνίζοντας στο χωράφι είναι αστείο. Τι τους απέτρεπε άραγε να κάνουν το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια; Η αλήθεια είναι πως η τιμή του ακτινιδίου διαμορφώνεται παγκοσμίως. Η έλλειψη φρούτων στην Ιταλία κυρίως λόγω του βακτηρίου, τους οδήγησε να στραφούν στα ελληνικά κτήματα. Η τιμή παραγωγού θα ανέβαινε το ίδιο ή και περισσότερο αν αγόραζαν δια της νόμιμης οδού. Τα ακτινίδια θα πρέπει να αγοράζονται από τα συσκευαστήρια των ιδιωτών και των οργανώσεων και σε καμία περίπτωση στο χωράφι ώστε:
- ένα μέρος της υπεραξίας να μένει στην χώρα μας και στις τοπικές οικονομίες.
- να εξαλείψουμε τον κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας μέσω ιταλικών bins και φορτηγών (γιατί αν έρθει το PSA είμαστε τελείως ανοχύρωτοι!!)
- να μείνουν όρθιες οι οργανώσεις των παραγωγών και οι ελληνικές εταιρείες αφού το μόνο σίγουρο είναι πως οι ιταλοί διακινητές μια μέρα, δηλαδή σε 2-3 χρόνια που θα συνέλθει η ιταλική παραγωγή, όπως ήρθαν έτσι θα φύγουν και πάλι.
η 10 οκτωβριου ειναι μια ημερομηνια αυθαιρετη χωρις επιστημονικη τεκμηριωση για την εναρξη συγκομιδης, πως ειναι δυνατον να οριζεται ημερομηνια εναρξης συγκομιδης η 10 οκτωβριου καθε ετους σε ολη τη χωρα ανεξαρτητα απο τις κλιματολογικες συνθηκες,πως ειναι δυνατον να προκυπτει η αναγκη ''αποκλειστικα και μονο για την ποικιλια Hayward'' και για μια αλλη ποικιλια οχι.
πχ. αν την 5η οκτωβριου συγκομισω το ενα κτημα μου με ακτινιδια που δεν ειναι Hayward με 6,2 brix ειμαι νομιμος.αν την επομενη μερα 6 οκτωβριου συγκομισω το αλλο κτημα μου με ακτινιδια Hayward επισης με 6,2 brix ειμαι παρανομος.Απο την προσωπικη εμπειρια μου στις 10 οκτωβριου καμμια απο τις κυριες ποικιλιες (hayward,τσεχελιδη) δεν εχει το σωστο βαθμο brix.
¨αποκλειστικα και μονο για την ποικιλια Hayward'', πως προκυπτει η αναγκη να οριστει ημερομηνια εναρξης συγκομιδης μονο για μια ποικιλια και οχι για μια αλλη,πως ειναι δυνατον να οριζεται καθε χρονο η ιδια ημερομηνια σε ολη την Ελλαδα ανεξαρτητα απο τις κλιματολογικες συνθηκες.
πχ.ας υποθεσουμε οτι θελω να συγκομισω στις 5 οκτωβριου το ενα κτημα μου που δεν ειναι Hayward με 6,2 brix,ειμαι νομιμος,αν την επομενη μερα 6 οκτωβριου συγκομισω το αλλο κτημα μου που ειναι Hayward με 6,2brix,ειμαι παρανομος.
Τα τελευταία τρία χρόνια η τιμή του ακτινιδίου έχει σχεδόν διπλασιαστεί για τον παραγωγό, ως αποτέλεσμα της προσέλευσης ξένων αγοραστών απ’ ευθείας από το χωράφι. Οι ξένοι αυτοί αγοραστές απευθύνονται στην ίδια παγκόσμια αγορά που απευθύνονταν οι εγχώριοι εξαγωγείς και έχουν το περιθώριο να διπλασιάζουν την τιμή του παραγωγού παροτι επιβαρύνονται με μεταφορικά προς τη χώρα τους αλλά και με ακριβότερα λειτουργικά έξοδα. Αν αυτό δεν αποδεικνύει την ύπαρξη εγχώριου καρτέλ εμπορίας ακτινιδίων εις βάρος των παραγωγών, τότε τι άλλο; Αντί να σπάτε τα καρτέλ τα ενισχύετε! Γιατί τέτοιο ενδιαφέρον ξαφνικά για το ακτινιδιο; Στα αλλά προϊόντα τι γίνεται; Στις εισαγωγες τι γίνεται; Στην υπόλοιπη Ευρώπη τι γίνεται; Με τι συσκευασιες; Η Ελλάδα από ποτέ έχει οικονομικά σύνορα με την Ευρώπη και που προβλέπεται αυτό; Ο κρατικός παρεμβατισμός προστατεύει τον έμπορο ή τον παραγωγό;
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 244
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 77
 4. Τελευταίο Μέλος: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα11
Εχθές124
Αυτή την εβδομάδα738
Αυτόν το μήνα874
Σύνολο761656

Ποιος είναι Online

1
Online

07 Δεκεμβρίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας