ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
 2. Σχέδιο Yπουργικής απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων
 3. Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018
 4.  Εγγραφή μέσω email
1. Στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. συστήνεται και λειτουργεί ψηφιακή υπηρεσία «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία» με σκοπό τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της τήρησης των εμπορικών προδιαγραφών ποιότητας των ακτινιδίων ελληνικής παραγωγής. Αρμόδια αρχή για την ηλεκτρονική εφαρμογή της ψηφιακής υπηρεσίας είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και για τη διοικητική λειτουργία της υπηρεσίας η Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.

2. Οι τυποποιητές/συσκευαστές, όπως ειδικά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας αποκτούν πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία της του Υπ.Α.Α.Τ «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία» της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με τη χρήση του «ονόματος» και «κωδικού χρήστη» που ήδη κατέχουν και χρησιμοποιούν για την πρόσβαση τους στην ψηφιακή υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ. «Αναγγελία διακίνησης νωπών οπωροκηπευτικών».
Σε περίπτωση «νέου χρήστη» μη κατόχου του «ονόματος» και «κωδικού χρήστη», η Δ/νση Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπ.Α.Α.Τ. υποχρεούται να παράσχει «όνομα» και «κωδικό χρήστη» κατόπιν σχετικής ψηφιακής αιτήσεως των ενδιαφερομένων, υποβληθείσας, επίσης, μέσω της ιστοσελίδας του ΥπΑΑΤ.

3. Η καταχώριση στην ψηφιακή υπηρεσία «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία» από κάθε υπόχρεο περιλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο των κάτωθι στοιχείων:

α) Τον Κωδικό Συσκευαστηρίου, ήτοι: i) για τους εμπόρους «τύπου Α», όπως τους έχει αποδοθεί κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), και αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τυποποιητήριο/συσκευαστήριο, στο οποίο εισήλθε η προς δήλωση ποσότητα ακτινιδίων και ii) για τους εμπόρους «τύπου Β» τον κωδικό συσκευαστηρίου των τυποποιητών/συσκευαστών, στους οποίους παρέδωσαν προς τυποποίηση/συσκευασία την προς δήλωση ποσότητα ακτινιδίων.

β) Τον Α.Φ.Μ. του Παραγωγού και το Όνομα του Παραγωγού που παραδίδει την προς δήλωση ποσότητα ακτινιδίων στο συγκεκριμένο τυποποιητήριο/ συσκευαστήριο.

γ) Την ημερήσια «εισερχόμενη ποσότητα» των προς τυποποίηση/συσκευασία ακτινιδίων σε χιλιογραμμάρια (kg) ανά παραγωγό που την παραδίδει.

δ) Την ημερομηνία παραλαβής της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων που παραλαμβάνει από κάθε παραγωγό.

ε) Την ποικιλία της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων.

στ) Το Νομό καταγωγής της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων.

στ) Τον Αριθμό Δελτίου Αποστολής που έχει εκδοθεί από τον παραγωγό ή τον Αριθμό Δελτίου Αποστολής που εκδίδεται από το τυποποιητήριο/συσκευαστήριο σε περίπτωση που ο παραγωγός εμπίπτει σε ειδικό καθεστώς.

4. Οι τυποποιητές/συσκευαστές υποχρεούνται, όπως προβούν στην καταχώριση των στοιχείων (α) – (στ) της προηγούμενης παραγράφου το αργότερο μέχρι και το πέρας της επόμενης ημερολογιακής ημέρας από την ημέρα παραλαβής της κάθε εισερχόμενης ποσότητας ακτινιδίων από τους παραγωγούς.
ΔΑΟΚ ΠΙΕΡΙΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης

Στην παρ.δ του άρθρου 5 θα πρέπει να διευκρινιστεί πως ημερομηνία παραλαβής νοείται η ημερομηνία παραλαβής των ακτινιδίων που οδηγούνται είτε απευθείας σε τυποποιητήριο-συσκευαστήριο είτε σε αποθηκευτικούς χώρους (ψυγεία) που ανήκουν σε τυποποιητήρια- συσκευαστήρια ή σε εμπόρους-διακινητές. 

ΠΚΠΦΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σύμφωνα με το Άρθρο 5, παράγραφος 4 προβλέπεται περιθώριο καταχώρισης των στοιχείων «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία» το πέρας της επόμενης ημερολογιακής ημέρας από την ημέρα παραλαβής της κάθε εισερχόμενης ποσότητας ακτινιδίων από τους παραγωγούς.
Ως ελεγκτική αρχή επιθυμούμε η καταχώριση να γίνεται την ίδια ημέρα της παραλαβής, όπως άλλωστε ισχύει και προβλέπεται για όλα τα νωπά οπωροκηπευτικά που διακινούνται και δηλώνονται στο ΜΕΝΟ. Η καθυστέρηση κατά μία ημέρα θα σήμαινε για την Υπηρεσία μας τη δυνατότητα διεξαγωγής επιτόπιου έλεγχου τουλάχιστον 48 ώρες αργότερα από την άφιξη του φορτίου στο συσκευαστήριο (για παράδειγμα, φορτίο που φτάνει στις 26/9 αναγγέλεται βράδυ στις 27/9 και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας βρίσκουν την αναγγελία πρωί στις 29/9). Φτάνοντας ο ελεγκτής για έλεγχο μετά την παρέλευση ενός τέτοιου χρονικού διαστήματος μπορεί η συγκεκριμένη ποσότητα να έχει ήδη διατεθεί πέρα του συσκευαστηρίου χωρίς κανένας να μπορεί να αποδείξει ότι πληρούσε τις προδιαγραφές εμπορίας που ορίζονται από τον 543/2011 αλλά και από την υπό διαβούλευση Υπουργική Απόφαση.
Σημαντικό είναι επίσης να υπάρχει μια κοινή γραμμή για όλες τις ελεγκτικές αρχές σε ότι αφορά τον τρόπο δειγματοληψίας καθώς το Παράρτημα V του 543/2011 είναι μάλλον ασαφές.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 244
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 77
 4. Τελευταίο Μέλος: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα11
Εχθές124
Αυτή την εβδομάδα738
Αυτόν το μήνα874
Σύνολο761656

Ποιος είναι Online

1
Online

07 Δεκεμβρίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας