ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Τροποποιηση της 4270/139407/28.12.2017 (Β’ 5/2018) αποφασης του Υπουργου και του Υφυπουργου Αγροτικης Αναπτυξης και Τροφιμων
  3. Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
  4.  Εγγραφή μέσω email

Τροποποίηση της ΚΥΑ 266355//11-02-2009 (Β’ 594/2009)

1. Το 3ο εδάφιο της παρ. 2.3 του Άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσοστό της παραγωγής οποιουδήποτε παραγωγού-μέλους που διατίθεται στο εμπόριο εκτός της Οργάνωσης Παραγωγών, δεν υπερβαίνει το 20% της παραγωγής του, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του σημείου (ββ) της παρ. 1 του άρθ. 4 της υπ’ αρ. 397/18235/16-2-2017 (Β’ 601) Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει.»

2. Τα σημεία 1.3 και 2.3 της παρ. 2 του άρθ. 17 διαγράφονται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεωςΔεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.