ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018
 4.  Εγγραφή μέσω email

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α) τα αναγκαία μέτρα ελέγχου για τη διασφάλιση θεμιτών εμπορικών πρακτικών κατά την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία του γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των παραγόμενων υποπροϊόντων γάλακτος,

β) η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,75 % επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου γάλακτος βάσει της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, από τους πρώτους αγοραστές, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Εκτιμούμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί αναμάσημα παλαιότερων διατάξεων, που δεν πρόκειται να βοηθήσει τον κλάδο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας. Ίσα - ίσα θ΄ αποτελέσει πρόσθετο πρόβλημα για τους ελέγχους.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 1
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος ΣΕΒΓΑΠ) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Η υποχρέωση της διαβούλευσης εκ μέρους του Υπουργείου σε ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν καλύπτεται από λίγες ημέρες τυπικής ανάρτησης της και σχολιασμό από οποιονδήποτε φορέα η ακόμη και οι πολίτες. Αυτό έχει επαναληφτεί στο παρελθόν αποδεικνύοντας ότι είναι μια επιφαση διαβουλευσης όπου τα σχόλια, οι συστάσεις και οι παρατηρήσεις των φορεων ουδόλως ληφθηκαν στο παραμικρό υπόψη. Ουσιαστικη διαβούλευση σε τέτοια θέματα νοείται μόνο η πριν την σύνταξη της ΚΥΑ (αν όχι πριν καν την διαπίστωση της ανάγκης για νομοθέτηση) συζήτηση με όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν έγινε και η κακή και απαράδεκτη αυτή πρακτική επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 2
ΚΡΙΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1. Άρθρο 1 <<Σκοπός>>

Ο έλεγχος για τη διασφάλιση θεμιτών εμπορικών πρακτικών κατά την παραγωγή, διακίνηση-εμπορία του γάλακτος αλλά στους ελέγχους άρθρο 7 δεν αναφέρεται κανένας έλεγχος κατά την εισαγωγή τους γάλακτος.
Οι έλεγχοι περιορίζονται και πάλι στους Έλληνες παραγωγούς
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 3
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΕΚ)


Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης παραγωγών και αγοραστών γάλακτος
1. Οι παραγωγοί γάλακτος του άρθρου 3, προκειμένου να διαθέτουν το παραγόμενο γάλα, πρέπει να λάβουν ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου, η οποία έχει την ευθύνη της τήρησης και της συνεχούς ενημέρωσης του σχετικού μητρώου που διασυνδέεται με την εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.

Πρόταση ΣΕΚ
Για λόγους διευκόλυνσης του ελέγχου να χρησιμοποιείται πάντα για τον παραγωγό ο κωδικός EL της εκμετάλλευσής του.

Άρθρο 6 Υποχρεώσεις «παραγωγών» και «αγοραστών» γάλακτος

1. Μηνιαία δήλωση παραδόσεων και παραλαβών γάλακτος
1.1. Κάθε παραγωγός γάλακτος που παραδίδει γάλα σε αγοραστές υποχρεούται να υποβάλλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τη μηνιαία δήλωση παραδόσεων γάλακτος, η οποία συνίσταται σε μια συγκεντρωτική, αναλυτική κατάσταση των παραδόσεων που πραγματοποιεί ο παραγωγός μηνιαίως, μαζί με την αξία αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος της παρούσας, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το χρόνο της παράδοσης του γάλακτος.

Πρόταση ΣΕΚ

Το σημείο 1.1. να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
Κάθε παραγωγός γάλακτος που παραδίδει γάλα σε αγοραστές υποχρεούται να υποβάλλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τη μηνιαία δήλωση παραδόσεων γάλακτος, η οποία συνίσταται σε μια συγκεντρωτική, αναλυτική κατάσταση των παραδόσεων που πραγματοποιεί ο παραγωγός μηνιαίως, μαζί με την αξία αυτών καθώς και την περιεκτικότητα σε λίπος και πρωτεΐνη, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος της παρούσας, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το χρόνο της παράδοσης του γάλακτος.

Επίσης στην περίπτωση των παραγωγών που είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς και η τιμολόγηση γίνεται από τον αγοραστή θα πρέπει να υπάρξει μια δικλίδα ασφαλείας ώστε να μην υπάρχει παραποίηση στοιχείων από την πλευρά του αγοραστή.

2. Υπολογισμός και διαδικασία καταβολής της εισφοράς γάλακτος

2.7. Σε περίπτωση που οι αγοραστές γάλακτος συνεργάζονται στο πλαίσιο του αυτοελέγχου, με ιδιωτικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτοελέγχου ή τα κατά τόπους εργαστήρια της αρμόδιας αρχής ελέγχου, υποχρεούνται να συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνητικά συνεργασίας, τα πρωτότυπα των οποίων οφείλουν να αποστέλουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου άμεσα με την υπογραφή τους, πλήρως συμπληρωμένα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τους δύο συμβαλλομένους (Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος)

Πρόταση ΣΕΚ
Να προστεθεί ότι τα ιδιωτικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτοελέγχου θα ελέγχονται από την αρμόδια αρχή ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής διενέργειας των σχετικών αναλύσεων, δειγματοληπτικά με γάλα που θα λαμβάνεται απευθείας από τους παραγωγούς.

Στο άρθρο 7 Έλεγχοι
3 i) η αρμόδια αρχή ελέγχου έχει πρόσβαση στα αρχεία ζωικού κεφαλαίου που τηρούνται στη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ καθώς και στα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ο.Σ.Δ.Ε.), όπου οι παραγωγοί δηλώνουν εφεξής υποχρεωτικά τις ποσότητες του γάλακτος που παρέδωσαν συνολικά. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλει να προσαρμόσει τη σχετική Εφαρμογή Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για τα έτη 2019 και εντεύθεν για την υλοποίηση των διασταυρωτικών ελέγχων.


Πρόταση ΣΕΚ
Να συμπληρωθεί ότι τα στοιχεία για τις ποσότητες του γάλακτος που παρέδωσαν συνολικά οι παραγωγοί αφορούν το προηγούμενο σε σχέση με την αίτηση Ο.Σ.Δ.Ε. ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 8 «Διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα»

1.1. α) Εάν διαπιστώσει, ότι παραγωγοί παραδίδουν γάλα χωρίς προηγουμένως να έχουν λάβει ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 200 € συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραδόσεων γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων.

Πρόταση ΣΕΚ
Να επαλειφθεί η φράση «ή/και γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων» αφού οι παραγωγοί, όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 3 1. (α) παραδίδουν το γάλα που παράγουν οι ίδιοι ή τα μέλη τους στους πρώτους αγοραστές.

1.4. Εάν διαπιστωθεί μη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων Γάλακτος για διάστημα άνω του εξαμήνου, επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.

Πρόταση ΣΕΚ
Το σημείο 1.4. να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
Εάν διαπιστωθεί μη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων Γάλακτος για διάστημα άνω του εξαμήνου, επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ συν το 10 % της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.
1.7. Εάν διαπιστωθεί μη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Παραλαβών γάλακτος, ως προς τις ποσότητες, την αξία ή την προέλευση αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ συν το 1% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος

Πρόταση ΣΕΚ

Το σημείο 1.7. να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
1.7. α) Εάν διαπιστωθεί μη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Παραλαβών γάλακτος, ως προς τις ποσότητες και την αξία αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ συν το 1% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

1.7. β) Εάν διαπιστωθεί μη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Παραλαβών γάλακτος ως προς την προέλευση επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 € συν το 5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

1.16. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη παραστατικών εμπορίας που αφορούν σε όλα τα είδη γάλακτος, στις λοιπές πρώτες ύλες, στα ημικατεργασμένα προϊόντα γάλακτος καθώς και στα παραγόμενα προϊόντα και πωλήσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ € συν το 3% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος

Πρόταση ΣΕΚ

Το σημείο 1.16. να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
1.16. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη παραστατικών εμπορίας που αφορούν σε όλα τα είδη γάλακτος, στις λοιπές πρώτες ύλες, στα ημικατεργασμένα προϊόντα γάλακτος καθώς και στα παραγόμενα προϊόντα και πωλήσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ € συν το 10% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος.


Να προστεθεί το σημείο 1.25.: Στο χώρο παραγωγής Φέτας απαγορεύεται να υπάρχουν μηχανήματα διήθησης ή υπερδιήθησης.

Να δημιουργεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει την ποσότητα του παραγόμενου τυριού Φέτας με μέγιστη υγρασία 56%, ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43% και αναφερόμενο στην ποιότητα του γάλακτος όσον αφορά το λίπος και τις πρωτεΐνες.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 4
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 580
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 413
 4. Τελευταίο Μέλος: Beatriz Morales
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα15
Εχθές302
Αυτή την εβδομάδα317
Αυτόν το μήνα7331
Σύνολο973575

Ποιος είναι Online

1
Online

25 Ιανουαρίου 2022

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: