ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
  2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
  3. Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018
  4.  Εγγραφή μέσω email
1. Κατόπιν παρέλευσης των προθεσμιών του άρθρου 7 παρ. 5 περ. α’ και β’ για την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης του ελεγχόμενου, μέσω της υποβολής αντιρρήσεων επί της κοινοποιηθείσας Έκθεσης Ελέγχου, και λαμβάνοντας υπόψιν την Έκθεση Ελέγχου και τις τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις, το ΔΣ της αρμόδιας αρχής ελέγχου προτείνει στην εποπτεύουσα αρχή την επιβολή ή μη διοικητικών μέτρων και κυρώσεων και η τελευταία εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση περί επιβολής ή όχι προστίμου, βάσει των παραβάσεων του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

2. Η απόφαση περί επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, είναι εκτελεστή και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο, με αποδεικτικό παραλαβής, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεσή της.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος ΣΕΒΓΑΠ) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ: Α) Μετά την κοινοποίηση της έκθεσης ελεγχου ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα αντιρρήσεων εντος 10 ημερών τις οποίες (αντιρρησεις) υποβάλει ξανά στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Μετά την οριστικοποίηση της έκθεσης και τη γνωστοποίηση της κύρωσης δεν προβλέπεται δικαίωμα έφεσης σε άλλη αρχή/επιτροπή ανεξάρτητη από τον ελεγκτικό φορέα. Αυτό είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα σε οποιοδήποτε κυρωτικό σύστημα το οποίο απουσιάζει παντελώς από το κυρωτικό σύστημα της ΚΥΑ. Β) Ενώ σωστά προβλέπεται μια διαβάθμιση των κυρώσεων αναλόγως με το αν έχει υποτροπιάσει ο ελεγχόμενος, αυτό όμως πρέπει να έχει κάποιο όριο. Δηλαδή θα πρέπει μετά από 3 αντικειμενικά αποδεδειγμένες παρανομίες/νοθείες να αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας. Θα έπρεπε εφ όσον διαβιβάζεται η απόφαση κύρωσης στην Εποπτεύουσα αρχή του ΥΠΑΑΤ, αυτή να μην έχει μόνο δυνατότητα την επιβολή επιπλέον κυρώσεων αλλά και την μειωση η την διαγραφή των ήδη επιβεβλημένων. Γ) Η κύρωση επ ουδενι δεν πρέπει να είναι διοικητική πράξη η οποία να γίνεται εκτελεστή με απόφαση πολιτικού πρόσωπου (του Υπουργού στην προκειμένη περίπτωση).
  1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
  2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
  3. # 1
  • Σελίδα :
  • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.