ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής “για τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών
 3. Τρίτη, 07 Αυγούστου 2018
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 4 - Καταχώρηση εκμεταλλεύσεων ιπποειδών

1. Όλα τα ιπποειδή που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, διατηρούνται σε εκμεταλλεύσεις που καταχωρούνται, για υγειονομικούς λόγους, σε μητρώο της βάσης δεδομένων του άρθρου 23.

2. Κάθε εκμετάλλευση ιπποειδών, εξαιρουμένης της περίπτωσης των θερινών βοσκότοπων στους οποίους διαβιούν τα ιπποειδή στο πλαίσιο της εποχιακής μετακίνησής τους, λαμβάνει αριθμό καταχώρησης, ο οποίος αποδίδεται από τη βάση δεδομένων του άρθρου 23 και έχει την εξής μορφή:
ΧΧ00000,
όπου:
ΧΧ: κωδικός αριθμός Περιφερειακής Ενότητας
00000: αύξων αριθμός εκμετάλλευσης
Σε καμία περίπτωση ο αριθμός καταχώρησης της εκμετάλλευσης δεν εκλαμβάνεται ως πράξη νομιμοποίησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

3. Η απόδοση αριθμού καταχώρησης της εκμετάλλευσης διενεργείται από την οικεία αρμόδια αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 3, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α του άρθρου 26, ανεξάρτητα από τη συμμόρφωση ή μη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στην οποία αυτή αντιστοιχεί, στους όρους και στις προϋποθέσεις αδειοδότησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και χωρίς να απαλλάσσει τον υπεύθυνο για τη λειτουργία της από τις υποχρεώσεις του έναντι της κτηνιατρικής νομοθεσίας τις σχετικές με την υγεία των ζώων, την προστασία των ζώων και τη δημόσια υγεία..

4. Το μητρώο της παραγράφου 1 περιέχει για κάθε εκμετάλλευση τα παρακάτω στοιχεία:
(α) στοιχεία του υπευθύνου για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης (επωνυμία ή ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου),
(β) στοιχεία της εκμετάλλευσης (διεύθυνση σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, γεωγραφικές συντεταγμένες της εκμετάλλευσης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στοιχεία του θερινού βοσκότοπου στο πλαίσιο της εποχιακής μετακίνησής των ιπποειδών)

5. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της παραγράφου 5, δηλώνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τον υπεύθυνο για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης, στην οικεία αρμόδια αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 3.

ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Το συγκεκριμένο άρθρο προσδοκά να αντικαταστήσει την εγκύκλιο του ΑΔΑΜΙ αριθ. πρωτ. 228868/12.2.2002 και με την πιστοποίηση EL δίνεται η ευκαιρία Νομιμοποίησης χωρίς να ακολουθείται καμία άλλη Νομοθεσία που αφορά την διαδικασία αίτησης για την απόκτηση άδειας εκτροφής, την ύπαρξη γενεαλογικών βιβλίων κλπ.
Ο όρος εκμετάλλευση ανήκει σε άλλες κατηγορίες ενώ πλέον αναφέρονται ως κοινωνίες εκτροφής. Στον Εκτελεστικό Κανονισμό 2017/716 10 Απριλίου 2017 που εφαρμόζεται από την 1.11.2018 ορίζεται πως ήδη με τον κανονισμό 2016/1012 προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο κοινωνικών εκτροφής και αναγνωρισμένων επιχειρήσεων αναπαραγωγής που έχουν αναγνωρίσει οι αρμόδιες κρατικές αρχές. Η χώρα μας θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις παραπάνω διαδικασίες. Όποιος έχει μαντρί δεν ονομάζεται αυτόματα και εκτροφέας ιπποειδών.
Με την ίδια λογική που βλέπουμε πως οδηγοί μεταφοράς ζώντων ζώων με άδεια από το ΥΠΑΑΤ με την ένδειξη EL, καμία σχέση δεν έχουν τα φορτηγά τους με όσα ορίζει η Κοινοτική νομοθεσία 1/2005 για την μεταφορά και μετακίνηση των ιπποειδών. Και όμως ανενόχλητοι μεταφέρουν ιπποειδή σε πανηγύρια, παζάρια, σε θερμοκρασίες καύσωνα χωρίς νερό και φαγητό, έλεγχο της θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου, αντιολισθητικό πάτωμα κλπ.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 226
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 59
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα36
Εχθές0
Αυτή την εβδομάδα36
Αυτόν το μήνα1712
Σύνολο740131

Ποιος είναι Online

1
Online

24 Ιουνίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας