ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
1. Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ανέρχονται σε εννιακόσιες σαράντα τέσσερις (944) και διακρίνονται κατά κατηγορία, ως εξής:
α) Κατηγορία Ερευνητικού Προσωπικού
αα) Ερευνητές
Σύνολο Οργανικών Θέσεων διακόσιες πενήντα (250)
ββ) Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ)
Σύνολο Οργανικών Θέσεων πενήντα (50)
Οι ανωτέρω προβλεπόμενες οργανικές θέσεις είναι ενιαίες για όλες τις βαθμίδες.
β) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Σύνολο Οργανικών Θέσεων διακόσιες πενήντα τρεις (253)
γ) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Σύνολο Οργανικών Θέσεων εκατόν έντεκα (111)
δ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Σύνολο Οργανικών Θέσεων διακόσιες δώδεκα (212)
ε) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Σύνολο Οργανικών Θέσεων εξήντα επτά (67)

2. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού καθορίζονται οι κλάδοι ή οι ειδικότητες του προσωπικού υπό τα στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) των κατηγοριών της ανωτέρω παραγράφου καθώς και ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στις οργανικές μονάδες.

3. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να προβλέπεται η σύσταση νέων οργανικών θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, η ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων στο πλαίσιο των αναγκών του Οργανισμού, η σύσταση νέων οργανικών θέσεων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο εν λόγω άρθρο.
Φανή Χατζήνα Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1. Αναφέρεται κάπου ο αριθμός των ερευνητών και το προσωπικό υποστήριξης.
Δεν αναφέρεται πουθενά ο αριθμός των ατόμων που απαιτούνται για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των Ινστιτούτων, Ποιες είναι οι διαδικασίες πλήρωσης αυτών των αναγκών?
Ποιος εισηγείται την πρόσληψη νέων ατόμων (ερευνητών και μη) και πως δίνεται προτεραιότητα?

2. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί διάταξη, η οποία να προβλέπει την άμεση προκήρυξη των κενών θέσεων Ερευνητών που δημιουργούνται στον Οργανισμό, έτσι ώστε τα Ερευνητικά Ινστιτούτα να είναι πάντα στελεχωμένα με μια κρίσιμη μάζα Ερευνητών.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 1
Αναστασία Τσαγκαράκου Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Πως προκύπτουν οι οργανικές θέσεις ? Από τους υπάρχοντες υπηρετούντες ? Και όλες οι ελλείψεις που υπάρχουν π.χ. σε τεχνικό προσωπικό ή σε εργάτες γης για τα αγροκτήματα? Δεν πρέπει να προβλεφτούν ούτως ώστε από την κινητικότητα να μπορούν να καλυφθούν πιθανά? Θα πρέπει λοιπόν ο εσωτερικός κανονισμός να γίνει πολύ γρήγορα και να αυξηθεί άμεσα αυτός ο άριθμός.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 2
Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο νέο Σχέδιο Νόμου πουθενά δεν προβλέπεται η πλήρωση των θέσεων των Ερευνητών που είτε συνταξιοδοτούνται, είτε αποχωρούν για διάφορους λόγους. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί διάταξη, η οποία να προβλέπει την άμεση προκήρυξη των κενών θέσεων Ερευνητών που δημιουργούνται στον Οργανισμό, έτσι ώστε τα Ερευνητικά Ινστιτούτα να είναι πάντα στελεχωμένα με μια κρίσιμη μάζα Ερευνητών.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 3
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 113
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 102
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 11
 4. Τελευταίο Μέλος: Ελένη Τσαλίκη
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Οι Διαβουλεύσεις μου

289 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
0 Σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίες Αναρτήσεις

Άρθρο 14 - Διάκριση οργανικών θέσεων
1. Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ανέρχονται σε εννι...
545 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  Περιφερειακές Ενότητες 1.Όλες οι περιφερειακές οργανικές μονάδες του Οργανισμ...
  1127 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 4 - Πόροι - Οικονομική Διαχείριση
  1. Πόροι του Οργανισμού είναι: α) Οι κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις ...
  398 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 7 - Πρόεδρος
  1.Ο Πρόεδρος του ΔΣ επιλέγεται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας...
  490 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 18 - Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
  1.Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου του Οργανισμού επικο...
  438 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Δημοφιλείς Διαβουλεύσεις

  Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  1127 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  19 Σχολιασμοί
  Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Οι περισσότερο σχολιασμένες

  Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  Σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Τελευταίοι Σχολιασμοί

  Επισκέπτες

  Σήμερα11
  Εχθές48
  Αυτή την εβδομάδα156
  Αυτόν το μήνα771
  Σύνολο692235

  Ποιος είναι Online

  1
  Online

  19 Ιουλιου 2018

  Συνδεσεις

  Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

  Πληροφορίες


  1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


  Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

  Επικοινωνία

   

  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

  Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

  Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

  Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

   

  Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

  Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

  Showcases

  Background Image

  Header Color

  :

  Content Color

  :

  Πολιτική Απορρήτου
  Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας