ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email

Δείτε εδώ το Άρθρο 9

Χοτζακιάνης Γιάννης (Γεωπόνος - Μελετητής) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Προτείνεται η τροποποίηση των ακόλουθων εδαφίων:
α) 6.1.2, ώστε η απαίτηση των 200 μελισσοσμηνών να ικανοποιείται στην μελλοντική κατάσταση.
β) 8.1.2, ώστε να διαχωρισθεί η δαπάνη σύνταξης και υποβολής προκαταβολής από τη δαπάνη σύνταξης και υποβολής αιτήσεων πληρωμής.
γ) 9.1.2, ώστε να προστεθεί στις επιλέξιμες υποκατηγορίες δαπανών και η κατασκευή γεώτρησης για την άντληση γεωθερμικού ρευστού η οποία θα χρησιμοποιηθεί για θέρμανση γεωργικών δραστηριοτήτων όπως πχ η θερμαινόμενη καλλιέργεια σπαραγγιών, η θέρμανση θερμοκηπίων κλπ. Στο σημείο αυτό
δ) 9.2.1, ώστε να διασαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ενεργειακών αναγκών της εκμετάλλευσης με συγκεκριμένα και αντικειμενικά στοιχεία.
ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΣΥΠΑ ο.ε.) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Πόσα μελισσοσμήνη πρέπει να έχει μελισσοκόμος στην υφιστάμενη για να αιτηθεί αγορά μελισσοκομικού αυτοκινήτου; Το 200 στην υφιστάμενη είναι υψηλό και άδικο. Δηλαδή κάποιος με 190 μελισσοσμήνη στην υφιστάμενη δεν μπορεί να αιτηθεί αγορά αυτοκινήτου; Δεν θα πρεπε να το ξέρουμε πριν την καταθεση της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης την άνοιξη;
Αναγράφετε οτι:
6.1.2. Για την αγορά μελισσοκομικού αυτοκινήτου απαιτείται στην υφιστάμενη κατασταση παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης κατ’ ελάχιστον τα 200 μελισσοσμήνη, ενώ στο άρθρο 14 στο 9 αναγράφεται ότι για την αγορά μελισσοκομικού αυτοκινήτου απαιτείται ως ελάχιστος αριθμός μελισσοσμηνών κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου α) τα 200 για φορτηγό με μέγιστο μεικτό βάρος έως 8 τόνους.
Κουτζάς Αλέξανδρος- Γεωπόνος Μελετητής Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.1.2 Το κατ΄ελάχιστον των 200 μελισσοσμηνών στην υφιστάμενη κατάσταση είναι απαγορευτικό για όσους νέους αγρότες εντάχθηκαν με τυπική απόδοση κατω των 14.800 . Ας ισχύει μόνο για την μελλοντική.
1.3.3 Ειδικά για τις μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν χώρο εξαγωγής μελιού & αποθήκη, θα πρέπει να επιτρέπεται να είναι και εντός οικισμού, όπως επίσης να επιτρέπεται να βρίσκεται η οικία του μελισσοκόμου π.χ. άνωθεν της αποθήκης. Αυτό διότι δεν νοείτε σταθερή έδρα εγκατάστασης των μελισσοκυψελών για να επιτάσσει την κατασκευή της αποθήκης σε συγκεκριμένο σημείο, οπότε το πρώτο μέλημα θα πρέπει να είναι η διευκολυνση και εξυπηρέτηση του μελισσοκόμου. Ειδικά στα νησιά είναι σύνηθες η μελισσοκομική εγκατάσταση να βρίσκεται στο ισόγειο ή υπόγειο κτιρίου στο οποίο βρίσκεται και η κατοικία του μελισσοκόμου,σε διακριτό χώρο φυσικά, είτε εντός είτε εκτός οικισμού.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Οι πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την εύρυθμη λειτουργία τους, έχουν την ανάγκη ενός αυτοκινήτου – φορτηγού ωφέλιμου φορτίου 1 tn και άνω για τη μεταφορά εφοδίων, Α’ υλών και πολλές φορές και τελικού προϊόντος.

Προτείνουμε να προβλεφθεί παράγραφος ενίσχυσης αντίστοιχων ημιφορτηγών αυτοκινήτων, το οποίο κρίνεται απαραίτητα για τα μείωση του λειτουργικού κόστους της εκμετάλλευσης.
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (Χρήστος Καρατζάς) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην παράγραφο 2.1.3 δεν γίνεται αναφορά στη χρηματοδότηση εξοπλισμού μελισσοκομικού εργαστηρίου.

Στην παράγραφο 3.1.1 δεν διευκρινίζεται αν πλέον της νόμιμης κατοχής το αγροτεμάχιο πρέπει επιπλέον να είναι δηλωμένο στην πρόσφατη δήλωση ΕΑΕ.

Στην παράγραφο 6.1.2 προβλέπεται η μείωση του αριθμού των ελάχιστων μελισσοσμηνών στα 110 καθότι ο αριθμός των 200 κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός για τα νησιά του Αιγαίου.
Βάσει των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων, θα πρέπει στο άμεσο μέλλον όλο το φυτικό υλικό που διακινείται εντός ΕΕ να πληροί συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές. Η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού δεν έχει υπαχθεί σε καμία από τις προηγούμενες δράσεις. Μέχρι τώρα, δεν έχει δοθεί η απαραίτητη στήριξη σε έναν τομέα που είναι έντονα εξαγωγικός. Στη δράση 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020 προβλεπόταν οι σπόροι και το πολλαπλασιαστικό υλικό ως τομέας αλλά οποιαδήποτε επένδυση μπορούσε να ενταχθεί μόνο για το στάδιο της μεταποίησης και εμπορίας.
Για τον λόγο αυτό προτείνεται στο Άρθρο 9 , παράγραφος Α΄ να προστεθεί ως επιλέξιμη επένδυση η υποκατηγορία: « Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μητρικών φυτειών και εργαστηρίων παραγωγής πιστοποιημένου φυτικού υλικού».
Δασκαλάκη Α, Σηφογιαννάκη Ειρ. (ΔΑΟΚ Χανίων) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1.3.3 Οι αγροτικές αποθήκες δεν περιλαμβάνονται στις αποθήκες χαμηλής όχλησης του άρθρου 30 του ν.4269/2014. Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η χωροθέτησή τους εντός ορίων οικισμών καθώς η έννοια της αγροτικής αποθήκης δεν συνάδει με την εξυπηρέτηση του οικισμού αλλά έχει σχέση με την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της αγροτικής
εκμετάλλευσης.

Σχόλια: Οι αγροτικές αποθήκες εκτός οικισμού δεν επιλέγονται ως επένδυση για δυο λόγους
1. Ασφάλεια. Είναι πολλά τα περιστατικά κλοπών στην ύπαιθρο και οι παραγωγοί δεν επιλέγουν να φυλάξουν εξοπλισμό σε αποθήκες εκτός οικισμού
2. Ηλεκτροδότηση: η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι ακριβότερη γιατί συνήθως χρειάζεται μεταφορά από μεγάλη απόσταση και γίνεται οικονομικά ασύμφορο
Πρόταση: Προτείνεται η ενίσχυση κατασκευής αποθηκών εντός οικισμού στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητες σε αυτές είναι χαμηλής όχλησης.
Προτείνουμε, στο άρθρο 9:

α) Το σημείο 6.1.2 να αντικατασταθεί ως εξής: Μελλοντική παραγωγική δυνατότητα της εκμετάλλευσης κατ’ ελάχιστον τα 200 Μελισσοσμήνη. (ώστε να μην αποκλειστούν οι Νέοι Γεωργοί έτους 2016)

β) Στο σημείο 1.3.3 να υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης κατασκευής αποθηκών και εντός οικισμού στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητες σε αυτές είναι χαμηλής όχλησης.
AGRO-TRUST Μελετητική Βασιλόπουλος Δημήτρης και Συνεργάτες Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 9 Α 1.1.7. Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για την
κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για ανόρυξη γεώτρησης με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει άδεια εκτέλεσης έργου από την αρμόδια Διεύθυνση και ότι θα εξυπηρετεί την άρδευση νέας εγκατάστασης προωθούμενων πολυετών φυτειών. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί και η επιλεξιμότητα της δαπάνης εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου και δικτύου μεταφοράς νερού σε αυτήν την περίπτωση και όχι μόνο στα θερμοκήπια.
AGRO-TRUST Μελετητική Βασιλόπουλος Δημήτρης και Συνεργάτες Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 9 Α 1.3.3. Οι αγροτικές αποθήκες δεν περιλαμβάνονται στις αποθήκες χαμηλής όχλησης του άρθρου
30 του ν.4269/2014. Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η χωροθέτησή τους εντός ορίων
οικισμών καθώς η έννοια της αγροτικής αποθήκης δεν συνάδει με την εξυπηρέτηση του
οικισμού αλλά έχει σχέση με την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της αγροτικής
εκμετάλλευσης.
Στις περιπτώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις ψύξης διαλογής και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και διαχωρισμένη σε διακριτό χώρο αγροτική αποθήκη τι θα πούμε στον παραγωγό να χωροθετήσει την αποθήκη σε άλλο χώρο; Δηλαδή είναι εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης το συσκευαστήριο - ψυγείο και δεν είναι η αγροτική αποθήκη;
Επιπλέον για λόγους ασφάλειας οι παραγωγοί προτιμούν να κατασκευάζουν την αγροτική τους αποθήκη σε οικόπεδο εντός οικισμού και δίπλα στην έδρα της εκμετάλλευσης.
Ίσως θα πρέπει να εξαντλήσουμε τα όρια της ερμηνείας του νόμου μέσω διευκρινήσεων με τις αρμόδιες Υπηρεσίες στο θέμα αυτό.
Τέλος το όριο των 100 τ.μ. σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν επαρκεί και θα μπορούσε να τεθεί άνω όριο τα 150 τ.μ. ή και μεγαλύτερο, με την προϋπόθεση υποβολής σχετικής τεχνικής έκθεσης υπολογισμού του αναγκαίου μεγέθους της αγροτικής αποθήκης.
AGRO-TRUST Μελετητική Βασιλόπουλος Δημήτρης και Συνεργάτες Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 9 Α 1.1.7. Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για την
κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί η επιλεξιμότητα δαπανών και το ρεαλιστικό κόστος για υποστύλωση και κάλυψη επιτραπέζιων σταφυλιών ή και δενδρωδών καλλιεργειών με αντιβρόχινα πλαστικά και αντιχαλαζικά δίχτυα όπως στις προηγούμενες προκηρύξεις.
ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1. Στο συγκεκριμένο Άρθρο, είναι σημαντικό να ενταχθούν και οι δραστηριότητες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων στα πλαίσια της καθετοποίησης της παραγωγής από την παρούσα πρόσκληση, όπως ίσχυε και στην αντίστοιχη του 2011 (π.χ. τυροκομείο, οινοποιείο κλπ).

2. Στο σημείο 6.1.2 του συγκεκριμένου άρθρου, στη σελίδα 15, προτείνουμε στην υφιστάμενη παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης κατ’ ελάχιστον τα 110 μελισσοσμήνη, τα οποία φέρουν Τ.Α. >8.000,00€, ώστε να καλύπτονται οι περιπτώσεις των δικαιούχων Νέων Γεωργών, των δύο τελευταίων προσκλήσεων, οι οποίοι είναι σε διαδικασία υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους.

3. Στο σημείο 9.2.1 του συγκεκριμένου Άρθρου, στη σελίδα 17, θα δημοσιευτεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ενεργειακών αναγκών της εκμετάλλευσης και τη σύνταξη της μελέτης;
ΠΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Γεωπόνος) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην αγορά μελισσοκομικού αυτοκινήτου στο 6.1.2 ορίζει ως προϋπόθεση "κατ' ελάχιστον τα 200 μελισσοσμήνη".
Ο αριθμός αυτός είναι απογορευτικός για τα Μικρά νησιά των Κυκλάδων. Στο Μητρώο Μελισσοκόμων που τηρείται στη ΔΑΟΚ Κυκλάδων δεν ξεπερνούν τα δέκα πέντα (15) οι μελισσοκόμοι που έχουν περισσότερα από 200 μελισσοσμήνη. Θα πρέπει στα Μικρά Νησιά των Κυκλάδων να είναι μικρότερο ο "κατ' ελάχιστος αριθμός", κάπου μεταξύ 50-100.
Πλαστήρας Ιωάννης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου:
5.1. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι που έχουν εφαρμογή και απαιτούνται για τη στήριξη των
επενδύσεων της κατηγορίας αυτής:
5.1.1. Η αγορά ανθοκομικού αυτοκινήτου να αφορά καινούργιο φορτηγό ψυγείο ιδιωτικής
χρήσεως (ΦΙΧ) με μέγιστο μεικτό βάρος 4 τόνους.

Προτείνεται το ανθοκομικό αυτοκίνητο να μην είναι απαραίτητα ψυγείο, καθώς ανθοπαραγωγοί που παράγουν γλαστρικά ανθοκομικά προϊόντα (ανθοκομικά προϊόντα σε γλάστρα και όχι κομμένο λουλούδι) δεν χρειάζονται φορτηγό ψυγείο για την μεταφορά των προϊόντων τους. Αντίθετα θα είναι ένα μεγάλο και αχρείαστο κόστος τόσο για τον παραγωγό όσο και για το σχέδιο βελτίωσης.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΑ (ΔΑΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο άρθρο 9 ειδικές προϋποθέσεις εκλεξιμότητας επενδύσεων παράγραφος 2.2 πεδίο 2.2.3 στις επενδύσεις ζωικής παραγωγής της υποκατηγορίας της παραγράφου 2.1.1 εφόσον αυτές ενσωματώνονται εντός του χώρου σταβλισμού των ζώων, απαιτείται με την αίτηση στήριξης απόδειξη πρόβλεψης συμμόρφωσης στις εθνικές προδιαγραφές . Με ποιο δικαιολογητικό θα γίνεται αυτό ;
Μαμαλούκου Μαρία Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Μετακινούμενος κτηνοτρόφος έχει τη δυνατότητα μετακίνησης αλμεκτικού συγκροτήματος από τη μία σταβλική εγκατάσταση στην άλλη;Θα πρέπει να χωροθετηθεί ο εξοπλισμός και στη δεύτερη εγκατάσταση και με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλίσει τη διαχείριση των αποβλήτων;
Παντελαίος Δημήτριος (Γεωπόνος ΔΑΟΚ Σερρών) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
2.3.2. Στις επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης θερμοκηπίων, οι δαπάνες εγκατάστασης συστημάτων άρδευσης των εισαγόμενων καλλιεργειών υπό κάλυψη είναι επιλέξιμες από τη δράση 4.1.1. Για την αίτηση ένταξης των δαπανών αυτών δεν απαιτείται η εκπόνηση μελέτης εξοικονόμησης ύδατος.
Προτείνεται η εξαίρεση να επεκταθεί και στις περιπτώσεις πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση είναι επιλέξιμη.
Παντελαίος Δημήτριος (Γεωπόνος ΔΑΟΚ Σερρών) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
10.2.4. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της παραγράφου 2.1.1 δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε συνολικό εμβαδόν τα 200 m2.
Μήπως εννοεί "της παραγράφου 10.1.1" ??
Παντελαίος Δημήτριος (Γεωπόνος ΔΑΟΚ Σερρών) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
2.2.1. Για κάθε εξοπλισμό ή μηχάνημα που ενσωματώνεται ή τοποθετείται εντός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών στην αίτηση στήριξης, προσδιορίζεται το κτίριο ή η κατασκευή στην οποία ενσωματώνεται ή τοποθετείται, καθώς και η συγκεκριμένη θέση του, εντός του κτιρίου ή της κατασκευής.
Γιατί να εξειδικεύεται τόσο πολύ η χωροθέτηση στην υποβολή του φακέλου και να μην ελέγχεται στην παραλαβή (που έτσι κι αλλιώς θα ελεγχθεί). Έτσι αποφεύγονται όλα όσα πρέπει να γίνουν σε περίπτωση αλλαγής χωροθέτησης.
 • Σελίδα :
 • 1
 • 2


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα30
Εχθές540
Αυτή την εβδομάδα2913
Αυτόν το μήνα11256
Σύνολο1482740

Ποιος είναι Online

2
Online

20 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: