ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 3: Γενικοί κανόνες

1. Η ερασιτεχνική αλιεία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την επαγγελματική αλιεία, τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος και με κάθε άλλη κανονιστική ρύθμιση που την αφορά.

2.Η ερασιτεχνική αλιεία ειδών υπό καθεστώς διαχείρισης, ασκείται σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις, που ρυθμίζουν την αλιεία των ειδών αυτών.

3.2 Δεν είναι σαφές αν στα είδη που βρίσκονται «υπό καθεστώς διαχείρισης» αφορούν αυτά για τα οποία έχει καταρτιστεί και νομοθετηθεί Σχέδιο Διαχείρισης της Αλιείας τους.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 1
[b]ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. «ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ»[/b]

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νέου Π.Δ. για την ερασιτεχνική αλιεία (που λήγει στις 04-06-2021) ο Σύλλογος μας καταθέτει τις παρακάτω απόψεις οι οποίες ζητάει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι παρατηρείται έκρηξη της παράνομης ερασιτεχνικής αλιείας, σε σημείο που ανταγωνίζεται την επαγγελματική, καθώς ο έλεγχος είναι ελλιπής τόσο στα λιμάνια και τη θάλασσα όσο και στην εμπορία, με αποτέλεσμα τα ψάρια των ερασιτεχνών αλιέων να πωλούνται κανονικά στην αγορά κατά κόρον.
Να σημειωθεί επίσης ότι παρατηρούνται συχνά περιστατικά σοβαρών διαπληκτισμών για τους παραπάνω λόγους.

Ο Σύλλογός μας προτείνει τα παρακάτω:

1) Το κόψιμο της ουράς των ψαριών που προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία, έτσι ώστε να είναι εμφανής η προέλευσή τους.

2) Να γίνεται δήλωση-καταγραφή των αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας (στις Λιμενικές Αρχές, Τμήματα Αλιείας, on line)
Ειδικά για κάποιες ευάλωτες κατηγορίες ψαριών (που αποτελούν και συχνότερους στόχους και των ερασιτεχνών και είναι ευάλωτα) πχ ροφοειδή, θα πρέπει να υπάρχει δήλωση και καταγραφή. Θα μπορούσε να συνδεθεί με την επαναφορά της υποχρεωτικής ερασιτεχνικής άδειας.

3) Να υπάρξει έλεγχος κι αστυνόμευση στα πρότυπα της Θηροφυλακής.

4) Η ερασιτεχνική αλιεία να διενεργείται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και μόνο συγκεκριμένες ημέρες. Με αυτό τον τρόπο θα είναι πιο εύκολος κι ο έλεγχος.


5) Να επανέλθει η υποχρέωση αδειοδότησης των ερασιτεχνών αλιέων και των σκαφών τους που θα μπορούσε να είναι και ηλεκτρονική και να συνδεθεί με την παραπάνω υποχρεωτική δήλωση των ερασιτεχνικών αλιευμάτων on line ή και εγγράφως.

Η ορθή διενέργεια της ερασιτεχνικής αλιείας είναι το ζητούμενο, όπως κι η σωστή αντιμετώπιση της θάλασσας απ΄ όλους όσους ασχολούμαστε μ’ αυτή, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μέλλον σ΄ αυτήν για όλους!
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 2
Χωρίς σαφή αδειοδότηση και ενδελεχή καταγραφή των ερασιτεχνών αλιέων σε μητρώο, καθώς και την πλήρη και αξιόπιστη καταγραφή των αλιευτικών τους δεδομένων δεν μπορεί να καθοριστεί οποιαδήποτε ποσόστωση.

Διαφορετικά κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση σαν το αίτημα του Σίσσα

Που Σύμφωνα με την παράδοση όταν κάποτε ο ηγεμόνας της περιοχής που ζούσε ο βραχμάνος Σίσσα κάλεσε αυτόν για να επιδείξει το παιχνίδι που είχε εφεύρει τόσο πολύ γοητεύτηκε απ΄ αυτό που ρώτησε τον Σίσσα τι θα ήθελε ως ανταμοιβή. Τότε ο σοφός εκείνος ζήτησε τόσους κόκκους σιτάρι όσους θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα 64 τετράγωνα της σκακιέρας βάζοντας στο πρώτο ένα κόκκο, στο δεύτερο δύο, στο τρίτο τέσσερις, στο τέταρτο οκτώ κλπ, διπλασιάζοντας έτσι κάθε φορά στο επόμενο τετράγωνο.

Ο ηγεμόνας κρίνοντας το αίτημα ασήμαντο τον ξαναρώτησε για κάτι σοβαρότερο. Στην επιμονή όμως του Σίσσα ο ηγεμόνας διέταξε ν΄ αδειάσουν μια φορτωσιά καμήλας σιτάρι δίπλα του. Η έκπληξή του όμως υπήρξε μεγάλη όταν ο θησαυροφύλακάς του και προϊστάμενος των αποθηκών του ανέφερε ότι όχι μόνο το σιτάρι της ηγεμονίας, αλλά και όλων των γύρω ηγεμονιών να συγκεντρωθεί δεν φθάνει να ικανοποιήσει το αίτημα του Σίσσα.

Πράγματι το σιτάρι που χρειάζονταν ανέρχονταν σε 18.446.744.073.709.551.616 κόκκους, που αυτοί εκπεφρασμένοι σε βάρος, έχοντας υπόψη το βάρος ενός κόκκου ίσο με 0, 053 γραμμάρια, ισοδυναμούσαν στη τεράστια ποσότητα των 977.677.436.907 τόνων!

Για αποσαφήνιση παραθέτω λοιπών αυτολεξεί το απόσπασμα από το κεφάλαιο 4 του βιβλίου αλιευτική βιολογία και αλιεία των Στέργιου και τσικλητηρα

Η ερασιτεχνική αλιεία, που περιλαμβάνει την αθλητική και ψυχαγωγική αλιεία, όταν είναι απολύτως ανεξέλεγκτη μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά στα αποθέματα και να δημιουργήσει προβλήματα στη διαχείρισή τους. Η έλλειψη ενημέρωσης και κάθε συστήματος καταγραφής της βιομάζας που αφαιρείται από τους
ερασιτέχνες ψαράδες παρατηρείται σε πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα (Moutopoulos et al. 2013). Στην Ελλάδα μάλιστα οι ερασιτέχνες ψαράδες χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα επαγγελματικά αλιευτικά εργαλεία (παραγάδια, αφού η χρήση των διχτυών από ερασιτέχνες απαγορεύτηκε πριν από λίγα χρόνια). Στην πραγματικότητα πολλοί ερασιτέχνες ψαρεύουν ημι-επαγγελματικά αφού πωλούν τα αλιεύματά τους σε ταβέρνες.
Το ένα σκέλος του προβλήματος είναι ότι τόσο ο αριθμός των ερασιτεχνών (βάρκες, πετονιές, ψαροτούφεκα), όσο και η παραγωγή (σύσταση και ποσότητα αλιευμάτων) των ερασιτεχνών είναι απολύτως άγνωστα δεδομένα στην Ελλάδα. Το δεύτερο σκέλος του προβλήματος είναι η υπερεκμετάλλευση όλων των ειδών κάθε μεγέθους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς το σύστημα αστυνόμευσης είναι ανύπαρκτο.
Το πρόβλημα αναφέρεται σε νόμιμους (με ερασιτεχνική άδεια αλιείας από το λιμεναρχείο), παράνομους (χωρίς άδεια, αλλά με νόμιμο εξοπλισμό) και πολύ παράνομους ερασιτέχνες ψαράδες που χρησιμοποιούν καταστροφικό εξοπλισμό (αλιεία με καταδυτική συσκευή, δυναμίτη ή χημικά).
Στις ελληνικές θάλασσες οι συλλήψεις της ερασιτεχνικής αλιείας με καλάμι και πετονιά από την ακτή αυξάνονται συνεχώς από το 1950 και υπολογίζονται σε 2.500 t ετησίως (Moutopoulos et al. 2013).

Τα είδη που αλιεύονται ξεπερνούν τα 50, από τα οποία το λαβράκι Dicentrarchus labrax, ο σπάρος Diplodus annularis, ο σαργός Diplodus sargus, η τσιπούρα Sparus aurata και οι κέφαλοι Mugilidae αποτελούν το 45% των συλλήψεων (Moutopoulos et al. 2013).
Σύμφωνα με τη συχνότητα εμφάνισης και την αφθονία στις συλλήψεις τα είδη της οικογένειας Serranidae (κυρίως ο ροφός Epinephelus marginatus και η στήρα Epinephelus costae) και (ο σαργός Diplodus sargus, η τσιπούρα Sparus aurata και η συναγρίδα Dentex dentex) και το μαγιάτικο Seriola dumerili αποτελούν τους κυριότερους στόχους της ερασιτεχνικής αλιείας με υποβρύχιο κυνήγι στις ελληνικές θάλασσες
Φαίνεται ότι το υποβρύχιο κυνήγι ανταγωνίζεται άμεσα την παράκτια αλιεία, καθώς
πολλά από τα είδη αυτά αποτελούν στόχους και των παράκτιων ψαράδων σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας
(Πατραϊκός Κόλπος: Tzanatos et al. 2008). Παρόμοια σύσταση των αλιευμάτων του υποβρύχιου κυνηγιού
έχει αναφερθεί και στις Βαλεαρίδες, όπου καταγράφηκαν σχεδόν τα ίδια είδη με ελάχιστες προσθήκες,όπως η σμέρνα Muraena helena και το μουγγρί Conger conger (Morales-Nin et al. 2005).
Αντίθετα, διαφορετική σύσταση έχει αναφερθεί στις γαλλικές μεσογειακές ακτές, από όπου απουσιάζουν τα μεγαλόσωμα είδη
ψαριών, όπως ο ροφός Epinephelus marginatus, η σφυρίδα Epinephelus aeneus, η στήρα Epinephelus costae και η τσιπούρα Sparus aurata (Chavoin & Boudouresque 2004).
Η ερασιτεχνική αλιεία και συγκεκριμένα το υποβρύχιο κυνήγι έχει αναφερθεί ότι επηρεάζει τη βιομάζα και αφθονία των ειδών μιας περιοχής, κυρίως των μεγαλόσωμων ψαριών με αργή αύξηση και μεγάλη διάρκεια ζωής (Lloret et al. 2008), όπως ο ροφός Epinephelus marginatus (Coll et al. 2004).
Συνεπώς, οι ερασιτέχνες ψαράδες θα πρέπει να ελέγχονται αυστηρά ως προς τον αριθμό (η νομοθεσία επιτρέπει ημερήσιο όριο μέχρι 5 κιλά ψαριών ανά άτομο, 10 κιλά ανά βάρκα και 1 ροφοειδές του γένους Epinephelus ανά άτομο) και το μέγεθος των ειδών που αλιεύουν, αλλά και ως προς την εποχή και περιοχή αλιείας.
Παραπομπές
 1. https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/2683/1/02_chapter_4.pdf
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 03/06/2021

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κεντρικής Μακεδονίας «ΑΡΙΩΝ», δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ερασιτέχνες αλιείς με πρόσημο την αγάπη τους για το ψάρεμα, την φύση και τη θάλασσα. Επιπλέον θέσαμε ως προτεραιότητα την προστασία των εσωτερικών και θαλάσσιων υδάτων της χώρας μας, τον σεβασμό κάθε μορφής ζωής μέσα σε αυτό καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος . Δεν μπορούμε όμως να κλείσουμε τα μάτια στην απειλή που δέχεται καθημερινά ο υδάτινος κόσμος μας και προέρχεται από διάφορους παράγοντες με έναν από αυτούς την παράνομη αλιεία. Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους, ο Σύλλογός μας τάσσεται υπέρ της ψήφισης νομοσχεδίων που θα αφορούν την αλιεία και δεν θα υπόκεινται σε άλλες νομοθεσίες και διατάξεις του παρελθόντος που το μόνο που προκαλούν είναι σύγχυση στη σωστή τήρησή τους από πλευράς αλιέων και στην ορθή επιβολή του Νόμου από τα ελεγκτικά μέσα .
Ο Σύλλογός μας και το σύνολο των ερασιτεχνών αλιέων της χώρας μας θεωρεί απαραίτητη την εξαρχής συζήτηση με αρμόδιους φορείς, επιστημονικούς και ερευνητικούς παράγοντες για την μελέτη και δημιουργία ενός νομοσχεδίου που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και την θέσπιση ποινών που σκοπό θα έχει την καταστολή της παράνομης αλιείας και διάφορων συμπεριφορών κι ενεργειών που απειλούν στο σύνολό του το υδάτινο περιβάλλον. Γι αυτό το λόγο παραθέτουμε παρακάτω ορισμένες από τις προτάσεις μας και δηλώνουμε την συμπαράστασή μας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας και την συνεργασία μας για τον σκοπό αυτό.
Όσον αφορά το επικείμενο προσχέδιο νόμου το οποίο τέθηκε προς διαβούλευση, η θέση του Συλλόγου σύμφωνα με τις απόψεις και τις προτάσεις των μελών που την απαρτίζουν, αντιτίθεται με τις προτάσεις που κατατίθενται σε αυτό, ζητώντας διευκρινήσεις και προτείνοντας λύσεις που θα οδηγήσουν στην δικαιότερη αντιμετώπιση των ερασιτεχνών αλιέων.
Συγκεκριμένα:
1) Επανεξέταση του θέματος οριστικοποίησης της ατομικής άδειας αλιείας για όλα τα είδη ψαρέματος, η οποία άδεια να εκδίδεται από τους συλλόγους ώστε να αποσυμφορηθούν οι λιμενικές αρχές από αυτήν την υποχρέωση. Τήρηση μητρώου μελών το οποίο να είναι οποιαδήποτε στιγμή στη διάθεση των αρμόδιων φορέων. Θέσπιση παραμέτρων που θα αφορούν την δυνατότητα αλιείας από αλλοδαπούς πολίτες (τουρίστες, πολίτες γειτονικών κρατών) όπως για παράδειγμα καταβολή αντιτίμου για άδεια αλιείας με ορισμένη χρονική ισχύ και δήλωση τοποθεσίας ψαρέματος.
2) Καθορισμός ποινών που να αφορούν και εντατικοποίηση ελέγχων, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στο προσχέδιο. Είναι αναγκαία η θέσπιση βαρύτατων προστίμων και διοικητικών μέτρων για την παράνομη αλιεία η οποία αποφέρει τεράστιο οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό κόστος. Συνεργασία των συλλόγων με τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς σε ελέγχους που αφορούν πρόσωπα φυσικά ή νομικά.
3) Όσον αφορά τα ζωντανά δολώματα, η απαγόρευσή τους εμμέσως επιφέρει την απαγόρευση του ψαρέματος, καθώς μεγάλο πλήθος παράκτιων αλιέων αλλά και αλιέων από σκάφος χρησιμοποιούν ζωντανά δολώματα (σκουλήκια ή μαλάκια). Ο εξοπλισμός που έχουν στην κατοχή τους κοστίζει αρκετά χρήματα οπότε θα υπάρξει μεγάλο οικονομικό κόστος τόσο για τους ίδιους όσο και για τα καταστήματα ειδών αλιείας. Να εξεταστεί η νομιμοποίηση των ζωντανών δολωμάτων και του εμπορίου αυτών με όλα τα οφέλη αλλά και τις επιπτώσεις. Η καθολική απαγόρευση των ζωντανών δολωμάτων και η αντικατάστασή τους από τεχνητά προϋποθέτει μεγάλο οικονομικό πλήγμα στους ερασιτέχνες αλιείς καθώς απαιτεί αλλαγή εξοπλισμού και κόστος στο περιβάλλον λόγω των υλικών κατασκευής τους, επιπροσθέτως το μέτρο αυτό θα πλήξει τα εμπλεκόμενα επαγγέλματα. Εάν η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά τα ζωντανά μαλάκια, να σημειωθεί ότι εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός αλιευμάτων ανά άτομο ή σκάφος, δεν επηρεάζεται από την ποσότητα ζωντανών δολωμάτων. Εάν πάλι γίνεται για την προστασία τους ως πληθυσμό, μπορεί να οριστεί ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ζωντανών δολωμάτων.
4) Στο θέμα με τους περιορισμούς που αφορούν τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά μέσα προτείνεται η τήρηση των προϋπάρχοντων απαγορεύσεων, όσον αφορά όμως τα ηλεκτρικά εργαλεία προτείνεται η χρήση αυτών έως μία συγκεκριμένη ισχύ ρεύματος. Οποιοδήποτε άλλο εργαλείο μεγαλύτερης ισχύος, αποσκοπεί τις περισσότερες φορές σε έκνομες ενέργειες. Υπάρχουν είδη ψαρέματος όπως η «μπαλαδοκαθετή», που γίνονται σε μεγάλα βάθη και είναι αδύνατη η ανάκτηση της πετονιάς με μυϊκή δύναμη. Επίσης, η χρήση τέτοιων μηχανισμών εξυπηρετεί την άσκηση αλιείας από ΑμεΑ και άτομα με προβλήματα υγείας τα οποία δεν τους επιτρέπουν τη χρήση χειροκίνητων μηχανισμών.
5) Για τον καλύτερο έλεγχο των σκαφών προτείνεται η δημιουργία στοχευμένων ελεγχόμενων ραμπών καθέλκυσης αυτών ανά την χώρα και η υποχρέωσή τους για καθέλκυση-ανέλκυση μόνο από εκεί και όχι από παραλίες ή άλλα σημεία. Έτσι, γίνεται ευκολότερος ο έλεγχος αυτών.
6) Στα εσωτερικά κυρίως ύδατα της χώρας, δημιουργία αλιευτικών περιοχών για την αποκλειστική άσκηση της αλιείας αλλά και δημιουργία προστατευόμενων περιοχών για την προστασία της βιοποικιλότητας. Στα θαλάσσια ύδατα, πέραν της ελεύθερης άσκησης αλιείας στις επιτρεπόμενες από τον νόμο τοποθεσίες, προτείνουμε και την δημιουργία αποκλειστικών ζωνών αλιείας και τον περιορισμό λοιπών δραστηριοτήτων σε αυτές.
7) Επαναπροσδιορισμός των επιτρεπόμενων ορίων των αλιευμάτων τόσο των υπαρχόντων όσο και των απροσδιόριστων. Πολλά αλιεύματα έχουν επιτρεπόμενο όριο αλίευσης κατώτερο του μεγέθους που είναι ικανά να γονιμοποιηθούν.
8) Στοχευμένη απαγόρευση αλίευσης ειδών με βάση την συγκεκριμένη περίοδο αναπαραγωγής τους και όχι μία γενικευμένη χρονική απαγόρευση με προοπτική την προστασία των αλιευμάτων.
9) Σήμανση των αλιευμάτων τόσο από τους ερασιτέχνες όσο και από τους επαγγελματίες ψαράδες ώστε να αποφευχθεί η παράνομη διάθεση των αλιευμάτων, κάτι το οποίο συνεπάγεται οικονομικό κόστος τόσο για το κράτος όσο και για τους επαγγελματίες.

Η αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας καθώς και η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος δεν συμβαδίζουν με την έμμεση απαγόρευση άσκησης της ερασιτεχνικής αλιείας. Ο ενσυνείδητος ερασιτέχνης ψαράς έχει την τάση να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κάθε μορφής ενίσχυση των συλλόγων οι οποίοι μπορούν να επιφορτιστούν με το έργο της διάδοσης της γνώσης και της προαγωγής παιδείας. Αυτό γίνεται με επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια και διαρκής ενημέρωση των μελών. Η καταστολή της παράνομης αλιείας δεν επιτυγχάνεται με τον περιορισμό του συνόλου των ενσυνείδητων αλιέων αλλά με τους εντατικούς ελέγχους, την εφαρμογή των νόμων και την επιβολή κυρώσεων. Γι αυτούς τους λόγους προτείνουμε να αποσύρετε το νομοσχέδιο και να γίνει σαφής και στοχευμένος επαναπροσδιορισμός, με την συμμέτοχη όλων των αρμόδιων φορέων συμπεριλαμβανομένων και των οργανωμένων ερασιτεχνών αλιέων.
Η σύνδεση του ερασιτέχνη ψαρά με το νερό, αποτελεί γι αυτόν, πηγή ζωής και τρόπο αντιμετώπισης της καθημερινότητας του.
Είναι η προσωπική στιγμή με το παιδί του ενισχύοντας με τον καλύτερο τρόπο την σύνδεση τους , μακριά από τα ηλεκτρονικά μέσα που απομακρύνουν και λυγίζουν τους δεσμούς μιας οικογένειας, φτιάχνοντας ταυτόχρονα αναμνήσεις που συντροφεύουν μια ζωή και περνούν από γενιά σε γενιά.
Είναι η ομορφιά της ανακάλυψης νέων τόπων της πατρίδας του, δίνοντας τη δυνατότητα να γνωρίσει τις ομορφιές της μέσα από μία μοναδική δραστηριότητα ενώ παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον και φροντίζει γι αυτό.
Η επαφή του ερασιτέχνη ψαρά με το υδάτινο περιβάλλον, είτε αυτό είναι η θάλασσα είτε τα ποτάμια και οι λίμνες, εκτός από χόμπι, είναι κατά κύριο λόγο ψυχοθεραπεία η οποία, ειδικά την περίοδο που διανύουμε, τον βοηθάει να μην καταρρεύσει καθώς πλήττεται η υγεία (σωματική και ψυχική), η εργασία και η οικονομική κατάσταση του ιδίου και της οικογένειάς του.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 4
Πανελλήνια Ένωση Ερασιτεχνών Αλιέων Π.Ε.Ε.Α Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σύμφωνα με επιστολή μας Aρ.Πρ. 4103/28-5-2021 περί αντιρρήσεων- προτάσεων στο σχέδιο ΠΔ για επικαιροποίηση ελάχιστων κανόνων για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διενέργειας, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης αλιείας αναψυχής στην χώρα.
Παραπομπές
 1. https://peea.com.gr/radio-north-98-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%bc%cf%80%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ac%cf%84/
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 5
Τα σχόλια υποβάλλονται από κοινού από τους:
Βαγγέλη Παράβα, Υπ. Δρ. Βιολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ
Δρ. Συλβαίν Γιακουμή, Honorary Senior Fellow in the School of Biological Sciences, University of Queensland, Australia
Δρ. Μαρία Σαλωμίδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ

2. Δεν είναι σαφές αν στα είδη που βρίσκονται «υπό καθεστώς διαχείρισης» αφορούν αυτά για τα οποία έχει καταρτιστεί και νομοθετηθεί Σχέδιο Διαχείρισης της Αλιείας τους.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 6
Καλησπέρα σας

Διαφωνώ ως με τα άρθρα του Π.Δ καθώς σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν παρόμοιες απαγορεύσεις καλό θα ήταν πριν νομοθετηθεί κάτι καλό θα ήταν να γίνει μία μελέτη προκειμένου να εξεταστεί τι φταίει για το πρόβλημα των αλιευμάτων (να είστε σίγουροι οτι ο ερασιτέχνης που πηγαίνει για ψάρεμα όταν του επιτρέπει ο καιρός και η εργασία του είναι αυτός που δημιουργεί το μικρότερο πρόβλημα με τους ήδη περιορισμούς που υπάρχουν).
Συγκεκριμένα μπορούμε να αναφερθούμε στα κάτωθι άρθρα:
1.Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών για την ανάκτηση νήματος ή
πετονιάς, οι οποίοι έχουν ως κινητήριο δύναμη άλλη από την μυϊκή δύναμη του
αλιέα. Θα ήθελα να μας ενημερώσουν οι προτείνοντες το νομοσχέδιο σε ποια άλλη χώρα έχοντας βάλει αυτό τον περιορισμό υπήρχαν αποτελέσματα
(Δεν θα βρείτε ακόμα και στις ΗΠΑ που υπάρχουν πάρα πολλοί και αυστηροί νόμοι όσο αφορά την αλιεία επιτρέπονται).
2.Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με χρήση ζωντανού δολώματος Ποιος είναι ο λόγος που απαγορεύεται ενώ οπουδήποτε αλλού επιτρέπετε

Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο διάταγμα θα πρέπει να επανεξεταστεί

Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι υπάρχουν καθοδηγούμενα συμφέροντα απλώς αυτό που πιστεύω είναι ότι υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι είτε δεν γνωρίζουν το αντικείμενο είτε έχουν λανθασμένη άποψη σε αυτό.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 7
Μπρεχας Χαραλαμπος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Θεωρώ πρόχειρο το σχέδιο που επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής της ερασιτεχνικής αλιείας αφου στερείται επιστημονικών δεδομένων και παραβλέπει τις βασικές αιτίες που υποβαθμίζουν τις θάλασσες μας και τον πλούτο τους.Αυτες οι αιτίες δεν είναι άλλες απο την ρύπανση και την υπερβολική αλίευση των μηχανοτρατων που παραβιάζουν τον νόμο αφου τους συμφέρει να πληρώσουν τα πρόστιμα μιας και τα αλιεύματα τους αφήνουν περισσότερα κέρδη. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση στην ερασιτεχνική αλιεία ούτε στα 5 κιλά ψάρια που προτείνετε να γίνουν 4 για τον απλούστερο λόγο οτι " του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο 10 φορές είναι αδειανό και μια φορά γεμάτο " τα 300 αγκίστρια που μπορεί να ρίξει μια βάρκα σε παραγαδια είναι ενα ελάχιστο μέγεθος για μια μικρή ψάρια .Επίσης το ψαροντουφεκο είναι μια πραγματικά δύσκολη και επίπονη δραστηριότητα που για λίγα ψάρια ο κόπος είναι πολύ μεγάλος. Η απαγόρευση των μηχανικών μεσων αποκλείει την πρόσβαση του ψαρέματος αυτού σε μεγάλες ηλικίες ανθρώπους αφού δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Το ζωντανό δόλωμα που προτείνεται να απαγορεύεται θα κάνει αδύνατο το ψάρεμα αφού τα ψάρια που απευθύνεται ενδιαφέρονται μόνο γι αυτό .θεωρώ οτι η επαγγελματική αλιεία δεν πρέπει να είναι κλειστό επάγγελμα και μόνο για λίγους. Θα πρέπει να έχει δικαίωμα να εκδίδει άδεια ο κάθε πολίτης και ανάλογα να φορολογείται. Επίσης δεν πρέπει να επιτρέπονται χωρίς περιορισμούς τα δίχτυα στους επαγγελματίες. Ενα άνοιγμα του επαγγέλματος με όρους θα συμβάλει στην μείωση της ανεργίας. Τέλος θεωρώ απαρατήρητο την έκδοση της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας με ενα μικρο πόσο κάθε χρόνο που θα πηγαίνει στην βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος και την φύλαξη του.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 8
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ, ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΙΧΘΥΟΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ!!!
Οι προθέσεις σας είναι εμφανής και δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να αφανίσετε την πιο παραδοσιακή δραστηριότητα της χώρας μας για χάρη συμφερόντων(επαγγελματιών-παράνομων συρόμενων εργαλείων και ιχθυοκαλλιεργιών)!!
Φαινόταν που ακριβώς το πηγαίνατε επί καραντίνας όπου και εκεί πρωτοτυπήσατε καθώς είμασταν η μόνη χώρα παγκοσμίως όπου είχε συμπεριλάβει το ψάρεμα στους περιορισμούς.
Έχουν στενέψει όσο δεν πάει τα περιθώρια στον ερασιτέχνη όπου δεν αντέχεται άλλο! ΠΙΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ γιατί αυτοί πραγματικά αδιαφορούν στο οποιοδήποτε μέτρο ή νόμο, γιατί πολύ απλά παράνομοι είναι τώρα και παράνομοι θα παραμείνουν. Μην τιμωρείτε για χάρη αυτών τον κόσμο που προσπαθεί να χαρεί (το επαναλαμβάνω) την πιο παραδοσιακή δραστήριοτητα για την χώρα μας! Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι θέλετε να το κάνετε χωρίς καμία επιστημονική εισήγηση για το ποιος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την συνεχής καταστροφή του θαλάσσιου οικοσύστηματος.
Ο μόνος που δέχεται συχνά περιορισμούς είναι ο ερασιτέχνης. Μην ξεχνάτε ότι λίγο πριν οριστούν τα 5 κιλά σαν όριο κάρπωσης βρισκόμασταν στα 7 κιλά. Αν όντως ευθύνεται ο ερασιτέχνης εξηγήστε μου τον λόγο όπου αυτή την στιγμή βρισκόμαστε σε πιο δεινή κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν που ο ερασιτέχνης είχε λιγότερους περιορισμούς.
ΥΓ. Όταν ο ερασιτέχνης ψαράς συνηθίζει να ψαρεύει από ένα συγκεκριμένο σημείο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τα ψάρια προσαρμόζονται και πλέον δεν έχει την ίδια απόδοση, μέχρι που έρχεται το σημείο που δεν παίρνει πλέον τσιμπιά. Για τον λόγο αυτό προσπαθεί να προσαρμοστεί και να επινοήσει ή να δοκιμάσει γενικότερα κάποια άλλη τεχνική. Έρχεται όμως και η στιγμή όπου όταν το μέρος πιεστεί αρκετά οποιαδήποτε τεχνική και να εφαρμόσει δεν αποδίδει και το περισσότερο είναι να πάρεις μία δύο τσιμπιές από τα πιο απονήρευτα.
Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι όταν έρθει η στιγμή και ξαναβγείτε στο ψάρεμα για ψήφους, οι "τσιμπιές" που θα πάρετε θα είναι από τους "απονήρευτους" και σίγουρα οι ψαριές σας θα είναι αντίστοιχες με αυτές ενός πιεσμένου τόπου...
Πολύ απλά δεν ενδιαφέρεστε πραγματικά για τον θαλάσσιο πλούτο μας, αλλά να εξυπήρετήσετε συμφέροντα και για αυτό τον λόγο κοιτάτε σε λάθος κατεύθυνση.
Παραπομπές
 1. https://youtu.be/gOugE98NCO8
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 9
Ερασιτεχνης αλιεας μια φορα την εβδομαδα σημαινει πληρωνω 20 ευρω στο καταστημα αλειας για βαριδια αγκριστρια και δολωματα, 20 ευρω βενζινη για να παω να καθισω στη θαλασσα 20 ωρες για να βγαλω κατα μεσο ορο 2-3 ψαρακια να βγει μια μεριδα φαγητο και να μην γυρναω με αδεια χερια. Αυτη ειναι η πραγματικοτητα και οσο και να πολλαπλασιασετε τα νουμερα αυτα ειναι αδυνατον να οδηγηθειτε στο συμπερασμα οτι οι ερασιτεχνες αλιεις ευθυνονται για την υπεραλιευση.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 10
Γλυκερία Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Δηλώνω έντονα τη διαφωνία μου γι αυτο το σχέδιο νόμου!το θεωρώ παράλογο και άδικο για τους ερασιτέχνες !
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 11
Δεν συμφωνώ με το παραπάνω νομοσχέδιο. Θα έπρεπε να πάρετε μια επιστημονική άποψη πάνω στο θέμα και όχι να μας στερείται εμάς (ερασιτέχνες) τη θάλασσα και καλά για το καλό της. Τη στιγμή που επαγγελματικά εργαλεία οργώνουν και καταστρέφουν ότι υπάρχει μέσα σε αυτή.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 12
Η οποία περιφρούρηση του υποθαλάσσιου "πλούτου"μας θα επέλθει ουσιαστικά μονο με δραστικά μέτρα κατά της ληστρικής βιομηχανία της επαγγελματικής αλιείας. Οι ερασιτέχνες ψαράδες παραμένουν ερασιτέχνες μπροστά στην επαγγελματική υφαρπαγή του υποθαλάσσιου πλούτου που φέρει και τη βούλα της κυβέρνησης.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 13
Andreas Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Είναι απαράδεκτο να θέλετε να μας βγάλετε από τη θάλασσα μας,με τα απαράδεκτα νομοσχέδια που περνάτε. Πάρτε καμία επιστημονική άποψη για το θέμα και μετά βγάλτε νόμους. Να εφαρμόσετε τους νόμους που ήδη υπάρχουν, γιατί είναι ήδη πολύ αυστηροί για τον ερασιτέχνηκαι να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω με τους επαγγελματίες.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 14
Αλέξανδρος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Διαφωνώ με το ΠΔ.
Αν φυσικά ο σκοπός του είναι να λύσει το πρόβλημα της αλιεία εκτός ορίων που οδηγεί στην καταστροφή των υδάτινων οικοσυστημάτων μέσα από την υπερβολική μείωση του αριθμού των υδρόβιων οργανισμών και την θαλλάσια ρύπανση θα πρέπει να γίνει διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος με την βοήθεια ειδικών με τις απαραίτητες γνώσεις όσον αφορά την θαλλάσια χλωρίδα και πανίδα σε συνεργασία με τους ερασιτέχνες κ επαγγελματίες αλιείς.Με λίγα λόγια συνδυασμός γνώσης και αγάπης για την Θάλασσα.
Οταν μιλάμε για ενα ποικιλόμορφο και πολύπλοκο οικοσύστημα δεν νοείται δυνατών τόσο πρόχειρη και τσαπατσούλικη αντιμετώπιση με νόμους μιας γραμμής τιμωρητικούς προς ενα σύνολο ανθρώπων,που προφανώς δεν θα φέρουν κάποιο αποτέλεσμα αφού μόνο κακκό μπορεί να κάνουν.
Η Θάλασσα είναι για όλους μα δεν ανήκει σε κανένα...
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 15
Σύνδεσμος ερασιτεχνών αλιέων Α.Μ.Ε.Α Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (αποστολή σε όλα τα Μ.Μ.Ε.)
Καλημέρα σε όλη την ομάδα της εκπομπής. 
Λέγομαι Πετρόπουλος Αθανάσιος και εκπροσωπώ το νέο σύνδεσμο ερασιτεχνών αλιέων Α.Μ.Ε.Α. και θελω να καταγγείλω ότι όσο και αν φαίνεται απίστευτο στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ περί "ερασιτεχνικής και αθλητικής αλιείας " το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση άρθρο 5 παράγραφος γ. αναφέρει ρητά ότι δεν μπορεί να ψαρέψει κανείς με χρήση βοηθητικού ηλεκτρικού μηχανισμού(παγκόσμια πρωτοτυπία ως απαγόρευση) παρά μόνο με χρήση καθαρής μυϊκής δύναμης ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΣΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗ που σίγουρα είναι και αντισυνταγματική - τα ΑΜΕΑ και οι ηλικιωμένοι πώς θα σηκώνουν τις πετονιές από τα βαθύτερα σημεία ή πώς θα φέρουν επάνω ένα λίγο μεγαλύτερο ψαρι, αποκλείονται δηλαδή επιλεκτικά λόγω σωματικής αδυναμίας ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ "ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ" ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ο οποίος βέβαια συνεχίζει το έκτρωμα αυτό και στην παράγραφο στ. όπου απαγορεύει την χρήση όλων των ζωντανών δολωμάτων δηλαδή πρέπει να σκοτώνεις το δόλωμα σκουλήκι , καβιδακι, καλαμάρι ή σαυριδι που έχεις ψαρέψει νόμιμα πριν το δολώσεις για να πιάσεις άλλο ψάρι ΤΡΕΛΑ... παρακαλώ πείτε τους κάτι στην εκπομπή σας γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
Μόνο θετικό ότι παρ'όλο που πρόκειται για Π.Δ. το έθεσαν σε διαβούλευση και ελπίζουμε και με την βοήθειά σας να αντιληφθούν την παράνοια και να ανακρούσουν πρύμναν.
Στα σχόλια του νομοσχεδίου Φυσικά γίνεται χαμός.
Εγώ Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας.
Πετρόπουλος Αθανάσιος 
τηλέφωνο 6977.391910
fishing.A.M.E.A.gr@gmail.com
ath.petropoulos@gmail.com
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 16
ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΑΛΙΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 14 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 2021. ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΡΚΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, ΝΑ ΤΗΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΑ ΗΡΕΜΗΣΕΙΣ. ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΚΟΛΛΑΓΕΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟ?? Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΑΙΝΕΙ, ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΓΕ ΚΟΡΩΝΟΪΟ?? ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ.
1. ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΝ ΑΠΟ 300 ΣΤΑ 150 ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ?? ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΕΝΑΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΛΙΕΙΣ. ΑΝ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΘΑ ΕΡΙΧΝΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ 3%. ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ.
2. Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΕ ΚΙΛΑ, ΑΠΟ 5 ΣΕ 4, ΘΑ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΨΑΡΙΩΝ?? ΕΚΕΙΝΕΣ ΟΙ ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΕΣ- ΒΙΤΖΟΤΡΑΤΕΣ- ΤΡΑΤΕΣ ΠΟΥ ΟΡΓΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΒΥΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΨΑΡΙ ΟΥΤΕ ΓΟΝΟ?? ΤΟ ΓΡΙ ΓΡΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΑΝΑΒΕΙ ΣΤΑ 35 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΕΡΙΑ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝΟΥΣ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΟ ?? ΑΥΤΟΣ ΑΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΓΕΝΝΟΥΝ , ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΟΙ.
3. ΟΤΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙΣ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΔΟΛΩΜΑ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ΕΙΣΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΣΧΕΤΟΙ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟ ΝΑ ΤΟ ΔΟΛΩΣΕΙΣ ΤΟ ΨΑΡΙ ΣΕ 2-3 ΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΚΑΡΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΘΑ ΨΟΦΗΣΕΙ.
4. ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ Ή ΤΟΥ 12 ΒΟΛΤ ΒΙΤΖΙΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 80 ΚΑΙ 85 ΕΤΩΝ ΚΑΙ Η ΜΥΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ 10% ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΡΚΕΣ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΓΕΡΙΚΑ ΑΛΟΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ. ΑΝ ΑΥΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟ. ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ,

ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΒΙΤΖΟΤΡΑΤΕΣ-ΤΡΑΤΕΣ-ΓΡΙ ΓΡΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ.

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ Η ΓΟΡΓΟΝΑ ΣΘΕΝΩ
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 17
Το ότι χτυπιούνται οι τάχα ερασιτέχνες από τις αλλαγές του νομοσχεδίου τα λέει ΌΛΑ !!!! Αν ήταν πραγματικά ερασιτέχνες δεν θα είχαν πρόβλημα για το χόμπι τους,θα περνούσαν την ώρα τους ακόμη και με περιορισμούς! Όλοι αυτοί λοιπών που αντιδράνε έτσι είναι μεροκάματο !!! Αν δεν τους βγάλετε κύριοι υπεύθυνοι από την θάλασσα, οι φοροφορτωμένοι επαγγελματίες θα σταματήσουν να πληρώνουν και θα συνεχίσουν κι αυτοί να δουλεύουν σαν (ερασιτέχνες) !


Τράβα καθάρισε λίγο τη θάλασσα που το μόνο που έχεις μάθει είναι να είσαι άρπαγας. εσύ και το σινάφι σου. πετάτε μέσα ό,τι βρωμιά έχετε στο καικι, αλλά να απλώσετε το χέρι σας να την καθαρίσετε, να την ξεκουράσετε... γιοκ.
Ντροπή σου επαγγελματάκο να λες κι οτι είσαι φοροφορτωμένος... Τσίπα.
Φοροφυγάδες είστε και κουνάμε συγκαταβατικά το κεφάλι γιατί σας λυπόμαστε. Αλλά αυτό διαφέρει πολύ.
Εμείς θα σας πετάξουμε έξω απο τη θάλασσα
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 18
Σιδερατος Νίκος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η παράνομη αλιεία(αν αυτή είναι η αιτία...) μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με καθημερινούς εντατικούς ελέγχους σε όποιον ψαρεύει, ερασιτέχνη ή επαγγελματία ψαρά και απομάκρυνσης του παράνομου από την θάλασσα, με κλιμακωτες ποινές, και ΟΧΙ με οριζόντια, χωρίς λογική, χωρίς μελέτες προαποφασισμένα ρατσιστικά μέτρα κατά του ερασιτέχνη ψαρά που ψαρεύει για να φάει η οικογένεια του Φρέσκο ψάρι!!!
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 19
Δεν γίνετε η πάταξη της παράνομης αλιείας,εξόντωση της ερασιτεχνικής αλιείας σίγουρα,ΠΔ χωρίς εμπλοκή των φορέων μόνο δίκαιος ή σωστός δεν μπορεί να είναι
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 20
 • Σελίδα :
 • 1
 • 2
 • 3


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 774
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 607
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα29
Εχθές285
Αυτή την εβδομάδα29
Αυτόν το μήνα1248
Σύνολο1102692

Ποιος είναι Online

3
Online

05 Δεκεμβρίου 2022

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: