ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 4 : Γενικές Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται η πώληση και η εμπορία αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.

2. Απαγορεύεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας (περιλαμβανομένης και της υποβρύχιας) με την βοήθεια φωτεινών πηγών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση αλιείας με καμάκι χεριού, όπου ο αλιέας βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, εφόσον αυτή διενεργείται με τη βοήθεια ενός λαμπτήρα με διάχυτο φως, χωρίς καταυγαστήρα, φωτεινής έντασης μέχρι 500 κεριά (cd), που αντιστοιχεί (χωρίς καταυγαστήρα) σε φωτεινή ροή μέχρι 500  lumen (lm).

3. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με χρήση παραγαδιών επιφανείας, σε θαλάσσια ζώνη μεταξύ επιφανείας και του ημίσεος του βάθους της θαλάσσιας περιοχής που τοποθετούνται.

4. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία τόννου (Thunnus thynnus) και ξιφία (Xiphias gladius).

5. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία ατόμων υδρόβιων οργανισμών με μέγεθος μικρότερο του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης. Σε περίπτωση που τυχαία αλιευθούν υπομεγέθη άτομα, αυτά επιστρέφονται αμέσως στο υδάτινο περιβάλλον.

6. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με τη χρήση οποιουδήποτε τηλεκατευθυνόμενου μέσου ή τηλεκατευθυνόμενης συσκευής ψαρέματος.

7. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στα εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκών και υφάλμυρων νερών).

8. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία σπόγγων και κοραλλιών.

9. Απαγορεύεται ερασιτεχνική αλιεία ευαίσθητων ειδών καθώς και απαγορευμένων ειδών ιχθύων και οστρακοειδών, όπως αυτά ορίζονται σε ειδικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις. Σε περίπτωση που αλιεύονται άτομα των παραπάνω κατηγοριών  ελευθερώνονται αμέσως, χωρίς να προκαλείται σε αυτά βλάβη. Επιτρέπεται η διατήρηση επί πλωτού μέσου, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων ευαίσθητων και απαγορευμένων ειδών, τα οποία έχουν αλιευθεί ως παρεμπίπτοντα, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωσή τους, με την προϋπόθεση της εκ των προτέρων ενημέρωσης των αρμόδιων λιμενικών αρχών.

 

Γιώργος Οικονομίδης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει την επαναφορά της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας ώστε να χρημοτοδηθει ένα σώμα που θα επιτηρει τους αλιείς.

Δεν νοείται να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη χωρίς άδεια αλιείας που ο καθένας παίρνει ένα καλάμι και μια βάρκα και ψαρεύει οπότε θέλει και όποτε θέλει χωρίς να πληρώνει και χωρίς έλεγχο και χωρίς να υπάρχει μητρωο ερασιτεχνών.

Θεωρώ επίσης ότι θα έπρεπε να μπει και απαγόρευση στις μέρες αλιείας όπως και στο κυνήγι.

Τα παραγάδια επίσης θεωρώ ότι πρέπει να απαγορεύεται να τα χρησιμοποιούν ερασιτέχνες.

Τέλος πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε οι ερασιτέχνες να μην μπορούν να εμπορευτουν τα ψάρια πχ κοβωντας τις ουρές τους όπως στο εξωτερικό.

Το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει πολύ αυστηρότερο γιατί οι μισοι ερασιτέχνες έχουν γίνει ημιεπαγγελματιες και πλέον έχουν μεγάλη αλιευτικη δυναμική.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 1
Απαιτείται η απαγόρευση του ψαρέματος από την στεριά εντός των λιμένων όπου υπάρχει εμπορική, επιβατική, τουριστική, οικιστική δραστηριότητα για λόγους ασφαλείας.
Απαιτείται η γενική απαγόρευση του ψαρέματος (ερασιτεχνική και επαγγελματική αλιεία) κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο (ειδικά το Μάιο) για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών.
Απαιτείται η ίδρυση Υπηρεσίας Προστασίας Ενάλιου Πλούτου κατά τα πρότυπα της Θηροφυλακής.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 2
Δεν συμφωνώ με την απαγόρευση των τηλεκατευθυνόμενων μέσων και των ηλεκτρικών συσκευών. Υπάρχουν φορές που κρίνεται αναγκαία η χρήση τους.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 3
Λεωνίδας Γιαννακόπουλος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σχολιασμός του σχεδίου Π/Δ Ερασιτεχνικής και Αθλητικής Αλιείας από νομικής πλευράς
Η κα. Ανδριάνα Ρασπάσκου, δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη, εξετάζει το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την Ερασιτεχνική και Αθλητική Αλιεία:
«Η καταλληλότητα και αναγκαιότητα των ρυθμίσεων όποιας νέας προσπάθειας νομοθέτησης, αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις, ώστε αυτή να είναι καλή. Άλλως είναι κακή νομοθέτηση.

Το σχέδιο π.δ. που τέθηκε σε διαβούλευση για την ερασιτεχνική και αθλητική αλιεία, φαίνεται μάλλον μη ικανό να καταταγεί στην πρώτη περίπτωση.

Η ερασιτεχνική αλιεία «έχει ασκηθεί επί αιώνες σε ολόκληρη την ΕΕ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού, των παραδόσεων και της κληρονομιάς πολλών παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων», όπως έχει αυτολεξί αναγνωρίσει με σχετική έκθεση-ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σημειώνει ότι τα διάφορα είδη ερασιτεχνικής αλιείας είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, όπως και οι πολιτιστικές παραδόσεις της ίδιας της ΕΕ και ότι πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός αυτό σε κάθε προσπάθεια νομοθέτησης στον συγκεκριμένο τομέα.

Η ερασιτεχνική αλιεία συντηρεί οικονομικά και έναν ευρύτατο και ποικίλο κύκλο επαγγελματιών είτε αμέσως, είτε εμμέσως. Στην Ελλάδα ο οικονομικός αντίκτυπος εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κύκλου εργασιών, με αντίστοιχες ωφέλειες σε ΦΠΑ και εν γένει κρατικά έσοδα.

Η ερασιτεχνική αλιεία αποτελεί για την Ελλάδα έναν ανερχόμενο και με μεγάλη δυναμική τομέα τουρισμού. Συνεκτιμώντας μάλιστα τον ισχυρό ανταγωνισμό από τη γεωγραφική γειτονιά μας, προφανώς και είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθούν καλές πρακτικές προς επίρρωση της αναδυόμενης αυτής προοπτικής. Άλλως, απλώς κάνουμε ελκυστικότερους τους γείτονες-ανταγωνιστές.

Η Ελλάδα –όπως όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ- έχουν την υποχρέωση να συλλέγουν δεδομένα, μεταξύ άλλων σχετικά με εκτιμήσεις για τον αριθμό των αλιευμάτων και ελευθερώσεων στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας.

Η ερασιτεχνική αλιεία-και όχι μόνο- θα εξακολουθήσει να υπάρχει, μόνο με όρους καλών πρακτικών που προστατεύουν τα ιχθυοαποθέματα και τη θάλασσα. Και ο νομοθέτης υποχρεούται να υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές. Με δεδομένο ότι η πίεση της ερασιτεχνικής αλιείας στα ιχθυοαποθέματα είναι ελάχιστη σε σύγκριση με το σύνολο της, το υπό διαβούλευση σχέδιο, προφανώς έχει αστοχήσει προς όλα τα παραπάνω.

Η απαγόρευση χρήσης αδιακρίτως «οποιουδήποτε τηλεκατευθυνόμενου μέσου ή τηλεκατευθυνόμενης συσκευής ψαρέματος» καθώς και «μηχανισμών για την ανάκτηση νήματος ή πετονιάς, οι οποίοι έχουν ως κινητήριο δύναμη άλλη από την μυϊκή δύναμη του αλιέα», αμέσως απαγορεύει το ψάρεμα σε οποιονδήποτε ερασιτέχνη ψαρά με κινητικά ή άλλα προβλήματα υγείας.

Η γενική και γραφική απαγόρευση «οποιοδήποτε τηλεκατευθυνόμενου μέσου ή συσκευής» αμέσως αρνείται την εφαρμογή της εξέλιξης στο ψάρεμα. Για το σχέδιο, ο άνθρωπος εξακολουθεί να κυνηγάει με τόξο και να ψαρεύει με μαχαίρι.

Η απαγόρευση χρήσης ζωντανού δολώματος οδηγεί αμέσως στην απαγόρευση αλιείας ειδών, τα οποία δεν ‘τσιμπάνε’ χωρίς ζωντανό δόλωμα και τα οποία πάντως – και κυρίως- δεν συγκαταλέγονται σε αυτά που βρίσκονται σε κίνδυνο, ούτε σε έλλειψη.

Η υποβρύχια αλιεία σε τι ξεχωρίζει και απαγορεύεται η δραστηριότητα για τον Απρίλιο και τον Μάιο; Ίδια ψάρια δεν θα διεκδικήσει με κάθε άλλη τεχνική ψαρέματος; Μήπως μάλιστα ανήκει και στις επιλεκτικότερες των τεχνικών αφού ο υποβρύχιος αλιέας θα δει και θα διαλέξει το αλίευμα του;

Το σχέδιο προβλέπει ακόμη αυστηρότερα όρια στα επιτρεπόμενα κιλά των αλιευμάτων. Σαφής και διαυγής νομοθέτηση που στοχεύει στην προστασία του οικοσυστήματος και (έστω και άγνωστων) αποθεμάτων. Ενόψει όμως αυτού του γενικού – και μαχητά θεμιτού- περιορισμού, η αναγκαιότητα όλων των παραπάνω επιμέρους απαγορεύσεων εξασθενεί ακόμη περισσότερο. Ποιος ο δικαιολογητικός λόγος ρύθμισης του ελάσσονος και επουσιώδους, αφ΄ης στιγμής προβλέπεται το μείζον και ουσιώδες;

Η απόπειρα του νομοθέτη να επιβάλει περιορισμούς στο ήδη περιορισμένο και αυστηρά ρυθμισμένο πλαίσιο, εγείρει εύλογες διαμαρτυρίες.

Όλα τα παραπάνω θέτουν ευθέως το εν λόγω σχέδιο εν αμφιβόλω ως προς την καταλληλότητα και αναγκαιότητά του. Είναι αυτές οι ρυθμίσεις κατάλληλες να θέσουν βιώσιμους, ισόνομους και λειτουργικούς όρους στην ερασιτεχνική αλιεία, ή οδηγούν αμέσως στην ουσιαστική ματαίωση της δραστηριότητας αυτής, εγείροντας έτσι ερωτήματα συνταγματικής νομιμότητας στα πλαίσια των ατομικών ελευθεριών;

Κυρίως όμως εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον; Στην Ελλάδα δεν υπάρχει βάση δεδομένων ιχθυοαποθεμάτων, ούτε και σχετικές έρευνες για το αντίκτυπο της ερασιτεχνικής αλιείας σε αυτά. Ώστε είναι άγνωστο στο νομοθέτη το αντικείμενο που θέλει να προστατέψει, ο βαθμός κινδύνου και ο κατάλληλος τρόπος θεραπείας. Επίσης το σχέδιο προδίδει ότι είναι ευκολότερο -ή προτιμότερο- για το νομοθέτη να καταργήσει ουσιαστικά την ερασιτεχνική αλιεία, παρά να μεριμνά αυτή να ασκείται νομίμως.

Η άγνοια αυτή προφανώς τον παρέσυρε στην πρακτική «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι».
Παραπομπές
 1. https://www.boatfishing.gr/scholiasmos-toy-schedioy-p-d-erasitechnikis-kai-athlitikis-alieias-apo-nomikis-pleyras/
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 4
Πότε επιτέλους θα υπάρξει Ελεγκτικος μηχανισμός για την παταξη του παρανομου εμπορίου από ερασιτέχνες? Γιατί δεν υποχρεώνεται τους ερασιτέχνες στο κόψιμο της ουράς των ψαριών με το που αυτά πιαστουν? Έλεγχους σε ταβέρνες και ψαραγορες θα κάνετε? Ψάρια με τρυπα απο ψαροτουφεκο η κομμένη ουρά δεν θα επιτρεπεται να μοστραρονταινστις βιτρίνες! Οι επαγγελματιες κόβουν απόδειξη όταν πουλανε στο σημείο που δένουν την ψάρια τους στους μεμονωμένους καταναλωτές ? Τι θα γίνει με την υπεραλιευση και απληστια των επαγγελματιων ? Έχετε εικόνα του μεγέθους της καταστροφής που προκαλουν με τα γρι γρι και τις Μηχανοτρατες??? Όλα αυτά τα ψάρια που πιανουν και πετανε λογω μεγέθους??
Απόσυρετε σας παρακαλω το νομοσχεδιο και επικοινωνήστε με συναδέλφους σας στο εξωτερικό για να προτεινετε κάτι ουσιώδες
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 5
WWF Ελλάς Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
WWF Ελλάς

Σχολιασμός Άρθρου 4


Η διάταξη αυτή θα πρέπει να προβλέψει και τις εξής απαγορεύσεις:
Δεδομένης της πίεσης που ασκείται από την ερασιτεχνική αλιεία στα ιχθυοαποθέματα, σε συνδυασμό με άλλες πιέσεις και απειλές, θα πρέπει να προβλεφθεί απαγόρευση της αλιείας αυτής κατά τους αναπαραγωγικούς μήνες Απρίλιο και Μάιο προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα ιχθυοαποθέματα να αναπαραχθούν και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα τους.
Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο των ροφοειδών στα παράκτια οικοσυστήματα και τις πιέσεις που υφίστανται τα ροφοειδή από την αλιεία και τις δυσμενείς επιπτώσεις της υπεραλίευσής τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα λόγω του σημαντικού τους ρόλου ως θηρευτές, το π.δ. θα πρέπει να προβλέψει είτε την καθολική απαγόρευση της αλιείας τους από τους ερασιτέχνες αλιείς είτε την απαγόρευση αλιείας τους κατά την αναπαραγωγική τους περίοδο από Ιούνιο έως Αύγουστο.
Επίσης απαγόρευση θα πρέπει να προβλεφθεί και για την αλιεία κολοχτύπας (Scyllarides latus) η οποία αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο είδος στο Παράρτημα V της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Στην παράγραφο 9, θα πρέπει να προστεθεί και η εξής υποχρέωση:
Απαγορεύεται η καταδίωξη, σύλληψη, θανάτωση, διατήρηση επί σκάφους, μεταφόρτωση, εκφόρτωση, αγορά ή πώληση θαλάσσιων πτηνών, θηλαστικών ή χελωνών όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια βυθού θα πρέπει να φέρουν εξοπλισμό απελευθέρωσης χελωνών με την ελάχιστη δυνατή καταπόνηση και με τρόπο που μεγιστοποιεί την πιθανότητα της επιβίωσής τους.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 6
4.4 Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο η ελεγκτική αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της ερασιτεχνικής αλιείας. Tο Τμήμα Πραγματοποίησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) είναι αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων και θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

4.6 Τυπικά, δεν υπάρχει τηλεκατευθυνόμενο μέσο ή τηλεκατευθυνόμενη συσκευή ψαρέματος. Υπάρχουν τηλεκατευθυνόμενες συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται με σκοπό το ψάρεμα (αντίστοιχα και τα drone). Θεωρούμε σημαντικό να ανασκευαστεί η πρόταση ως εξής ¨απαγορεύεται η χρήση τηλεκατευθυνόμενων συσκευών ή μέσων σε δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας¨ ώστε να αποφευχθούν πιθανές παρερμηνείες. Αντίστοιχα θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη και για τη χρήση ιδιοκατασκευών που οδηγούν το δόλωμα με την δύναμη του αέρα ή των ρευμάτων, αλλά δεν είναι τηλεκατευθυνόμενες. (βαρκάκι από φελιζόλ, κ.α.)
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 7
Γεώργιος Γληνός Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Συνυπογράφω στο σύνολό του


Ο σχολιασμός του Πανελληνίου Συνδέσμου Εμπόρων & Κατασκευαστών Ειδών Υποβρύχιας Αλιείας. (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α) στην διαβούλευση του ΠΔ για την ερασιτεχνική αλιεία.

Αξιότιμοι Κύριοι & Κυρίες

Η ερασιτεχνική αλιεία δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος για τους ερασιτέχνες αλιείς, έχει όμως, για τις εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες προσφέρουν θέσεις εργασίας και εισόδημα σε χιλιάδες οικογένειες. Το ίδιο συμβαίνει και στους συνδεόμενους με την ερ. αλιεία κλάδους, όπως τα σκάφη και ο τουρισμός. Το υπό διαβούλευση ΠΔ λοιπόν, είναι ζωτικής και καθοριστικής σημασίας για όλους εμάς.

Η επαγγελματική μας δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται με το εμπόριο, την κατασκευή και διάθεση στην ελληνική και παγκόσμια αγορά των προϊόντων μας, μας εξασφαλίζει την επαφή με το σύνολο των ανθρώπων που ασκούν ερασιτεχνική και ειδικότερα Υ/β αλιεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Στα πλαίσια αυτά επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τις προτάσεις που αφορούν στις επιχειρήσεις μας αλλά και στους χιλιάδες Ερασιτέχνες Αλιείς ανά την Ελλάδα και εμπεριέχονται στο υπό διαβούλευση ΠΔ Ερασιτεχνικής Αλιείας.

Καταρχήν, πρέπει να γίνει κατανοητό από τους συντάκτες του συγκεκριμένου υπό άτυπη διαβούλευση ΠΔ αλλά και από όσους χειρίζονται αντίστοιχα θέματα αλιείας από το ΥΑΑ & Τ ότι:
1) Η επιβίωση των επιχειρήσεών μας εξαρτάται άμεσα από μια ζωντανή θάλασσα με ψάρια. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει αλιέας και συνεπώς οι επιχειρήσεις μας θα κλείσουν.
2) Ο ερασιτέχνης αλιέας περιορίζεται από τη νομοθεσία σχετικά με την ποσότητα ψαριών που θα αλιεύσει. Αντίθετα, ο επαγγελματίας θα αλιεύσει την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα που θα μπορέσει με τα γνωστά επακόλουθα και επιπτώσεις.

Σήμερα, η υπεραλίευση θεωρείται ένας από τους βασικότερους κινδύνους που απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα παγκοσμίως.
Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα, η επαγγελματική αλιεία αυξάνει την παραγωγή της συνεχώς, κυρίως μέσω μη βιώσιμων τρόπων παραγωγής.

Τα στοιχεία του Υπουργείου σας καταδεικνύουν 37% αύξηση στις αλιευτικές ποσότητες της επαγγελματικής αλιείας από το 2013 έως το 2018.
Παράλληλα, και πάλι σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου σας, το 65% των ερασιτεχνών αλιέων αλιεύει μέχρι 5kg ψάρια ανά έτος, το 29% μέχρι 30kg ψάρια ανά έτος, ενώ ΜΟΝΟ το 6% των ερασιτεχνών αλιέων αλιεύει περισσότερα από 30kg ψάρια το χρόνο.
(Ας σημειωθεί ότι η μέση κατανάλωση ψαριών ανά άτομο ανά έτος στην Ελλάδα είναι 19,6 kg ενώ μια τετραμελής οικογένεια καταναλώνει 78,4kg ψάρια ανά έτος).

Με άλλα λόγια το Υπουργείο – ενώ υπάρχει αύξηση της επαγγελματικής κάρπωσης την εξαετία 2013-2018 άνω του 37%, και συνολική παραγωγή κατά το έτος 2018: 81.920.000kg – θέλει να εισάγει ακόμα περισσότερους περιορισμούς στην ερασιτεχνική αλιεία.

Και το ερώτημα είναι:
Το Υπουργείο ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα της θάλασσας και των ιχθυαποθεμάτων της χώρας ή υποστηρίζει ανοιχτά τον μεγαλύτερο περιορισμό της ερασιτεχνικής αλιείας ώστε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η παραγωγή των επαγγελματιών αλιέων;

Το υπό διαβούλευση ΠΔ είναι απολύτως άδικο απέναντι στους ερασιτέχνες αλιείς και θεωρούμε ότι εκφράζει ξεκάθαρα μέρος των περιορισμών που διαχρονικά επιδιώκουν να επιβάλλουν οι επαγγελματίες αλιείς στην ερασιτεχνική αλιεία.
Ταυτόχρονα, όμως, δίδεται στο Υπουργείο μια ευκαιρία να αλλάξει τα κακώς κείμενα και τις αδικίες δεκαετιών που γίνονται συστηματικά σε βάρος των ερασιτεχνών αλιέων.

Οι προτάσεις μας, που ήδη έχουν κατατεθεί στην συνάντηση του συνδέσμου μας, την Τέταρτη 2.6.2021 στο ΥΑΑ&Τ με στελέχη σας, στοχεύουν πρωτίστως στην προστασία του περιβάλλοντος και του θαλάσσιου οικοσυστήματος και παράλληλα σε μια δικαιότερη κατανομή των αλιευμάτων τα οποία θεωρούμε ότι αποτελούν κοινό αγαθό.

Όσον αφορά τα θέματα αλιείας επιφανείας (για τα οποία υπάρχουν άλλοι φορείς ειδικότεροι από εμάς) θεωρούμε ότι είναι όχι μόνον ουσιώδες αλλά και απαραίτητο να επικοινωνήσετε και να λάβετε προτάσεις από αντίστοιχους φορείς ερασιτεχνών ή εμπόρων ειδών αλιείας επιφανείας.

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι θεωρούμε την υγεία της θάλασσας και των ιχθυαποθεμάτων πρώτο μας μέλημα και ότι είμαστε διατιθέμενοι να συνεργαστούμε μαζί σας για να κάνουμε την θάλασσα μας πραγματικά βιώσιμη και την ερασιτεχνική αλιεία αειφόρα για μας, τις επιχειρήσεις μας και τα παιδιά μας .

Μετά τιμής.
Για τον ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α.
Καρτελιά Ο.
Αποστολίδης Δ.
Ζωνομέσης Β.
Κουκούλας Ν.
Πουλικάκος Π.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 8
Γιώργος Καναγιος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αρ.4 παρ.4 --. Να επιτρέπεται ένα τεμάχιο του είδους ανά ψαρευτικη έξοδο και να υπάρχει περιορισμός ως προς την εποχή και τις διαστάσεις. Τα υπόλοιπα να επιστρέφονται αμέσως στη θάλασσα.
Ο Έλληνας διαχειρίζεται τα είδη αυτά από τα αρχαία χρόνια. Το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή είναι τα τουρκικά σκάφη που αλωνιζουν στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου όπου εκεί ζουν αυτα τα ψάρια και οι οποίοι δεν υπόκειται σε κανέναν διεθνή περιορισμό με αποτέλεσμα αυτοί να κάνουν θραύση σε αυτά τα είδη. Άρα δεν μας φταίει ο Έλληνας ερασιτέχνης.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 9
Γιώργος Καναγιος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αρ.4 παρ.2-- Να επιτρέπεται η χρήση φακού στο ψαροντούφεκο γιατί πολλά ψάρια έχουν χτυπηθει μπροστά από την σπηλιά τους (θολαμι) και είναι επικίνδυνο για τον ψαροντούφεκα να τα ανακτήσει μέσα από εκεί.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 10
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ Η ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ..

ΑΓΝΟΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΜΗΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ

ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 11
Λίνα Ανεζάκη Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Ο μακρύπτερος τόνος θα πρέπει να επιτραπεί μόνο όταν θα θεσμοθετηθούν οι άδειες ερασιτεχνικής αλιείας και μόνο 1 άτομο ανά σκάφος και υποχρέωση δήλωσης σε ηλεκτρονικό σύστημα ώστε να καταγράφονται όπως προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς
Να προστεθεί:
4. και μακρύπτερου τόνου (T. alalunga) καθώς και οπουδήποτε είδους ελασμοβράγχιου (καρχαρία και σαλαχιού). Στην περίπτωση τυχαίας αλίευσης ενός από αυτά τα είδη, θα πρέπει να ελευθερώνεται αμέσως.
10. Απαγορεύεται η κατοχή ψαριών ερασιτεχνικής αλιείας από τα οποία δεν έχει αποκοπεί ο άνω λοβός του ουραίου πτερυγίου, ενώ απαγορεύεται η οποιασδήποτε άλλης μορφής επεξεργασία αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας επί του σκάφους (πλην του εκσπλαχνισμού και της απολέπισης), καθώς και η εμπορική εκμετάλλευσή τους και η κατοχή τους σε οποιοδήποτε χώρο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών αλιευτικών προϊόντων.
11. Απαγορεύεται η Ερασιτεχνική αλιεία στα πλαίσια επαγγελματικής τουριστικής δραστηριότητας. (μέχρι να θεσμοθετηθεί η άδεια ερασιτεχνικής αλιείας ώστε να τεθεί ρυθμιστικό πλαίσιο).
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 12
Κωνσταντίνος Φρίγκας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 4
§ 2 «φωτεινές πηγές στην υ/α»

Κανένα άλλο Κράτος παράλογα δεν έχει απαγορεύσει, διότι πολύ απλά κυρίως αποτελεί την ασφάλεια του υποβρύχιου αλιέα να μπορεί να διακρίνει να μπορεί να διακρίνει την δίοδο σε σκοτεινά σημεία, σε περιπτώσεις αιφνίδιας κακοκαιρίας κλπ.
Εφόσον σωστά απαγορεύεται η δραστηριότητα μετά την δύση του ηλίου, οπότε και δεν αποτελεί τύφλωση στο αλίευμα μιας και την ημέρα υπάρχει διάθλαση του φωτός τι νόημα έχει μια τέτοια απαγόρευση;

Άρθρο 7 § 2 (β)
«Απαγορεύεται η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία με ψαροντούφεκο τους μήνες Απρίλιο και Μάιο»
Η πάγια θέσης μας κατόπιν επιστημονικής τεκμηρίωσης είναι ότι όλα τα θαλάσσια είδη δεν γονιμοποιούνται Απρίλιο & Μάιο, αλλά αντιθέτως γνωρίζουμε από τις χρόνιες μελέτες ότι υπάρχει διαφορετική περίοδο γονιμοποίησης. Οπότε με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να εκφράσουμε την άποψη ότι πρέπει να αποσυρθεί και η απαγόρευση πρέπει να γίνεται στην εποχή του κάθε θαλάσσιου είδους, κατόπιν τεκμηριωμένων επιστημονικών μελετών.
§ 2 (στ)
«χρήση υποβρύχιου φωτός»
Κανένα άλλο Κράτος παράλογα δεν έχει απαγορεύσει, διότι πολύ απλά κυρίως αποτελεί την ασφάλεια του υποβρύχιου αλιέα να μπορεί να διακρίνει την δίοδο σε σκοτεινά σημεία, σε περιπτώσεις αιφνίδιας κακοκαιρίας κλπ.
Εφόσον σωστά απαγορεύεται η δραστηριότητα μετά την δύση του ηλίου, οπότε και δεν αποτελεί τύφλωση στο αλίευμα μιας και την ημέρα υπάρχει διάθλαση του φωτός τι νόημα έχει μια τέτοια απαγόρευση;
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 13
Διονυσης Θεοδωροπουλος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η διαβούλευση που αφορά αποκλειστικά και μόνο την ερασιτεχνική αλιεία και τους αλιείς που προσβάλονται από την αντιμετώπιση που έχουν από το κράτος και τους επαγγέλματίες αλιείς, δε μπορεί παρά να θεωρηθεί λανθασμένη προσέγγιση, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υπεραλίευσης, της μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων και της βιοποικιλότητας.
Δε νοείται, αν διαθέτει κάποια σοβαρότητα το κράτος, να ασχολείται με τον ερασιτέχνη όταν τα συρόμενα εργαλεία, που αποτελούν το 3% της αλιευτικής δύναμης της χώρας και αλιεύουν τουλάχιστον το 50% των ιχθυοαποθεμάτων της θάλασσας κι εφόσον αλιεύουν κυρίως το πυθμένα (τράτα), το ποσοστό ζημίας στα βενθικά είδη (ποσειδονία, κοράλια, άλλα είδη) υπερβαίνει αρκετα το 50% για τους βενθικούς πληθυσμούς.
Αυτά που αναφέρονται βέβαια είναια αυτά που γνωρίζουμε, τόσο από τις μελέτες που έχουν γίνει, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και κέντρα θαλασσίων ερευνών (όπως Ε.Κ.Θ.Ε, Αρχιπέλαγος, ΙΝΑΛΕ) όσο κι από τη σχέση με τη Θάλασσα που αγαπάμε


Διονύσης Θεοδωρόπουλος (Θαλάσσιος Βιολόγος)
Παραπομπές
 1. https://archipelago.gr/ti-kanoume/thalassia-prostasia/aliia/
 2. https://ee.uth.gr/el/content/ergastirio-okeanografias
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 14
Σπύρου Δημήτρης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Κατάγομαι από τη Κέρκυρα γεννημένος το 1973 ,Από όταν θυμούμαι τον εαυτό μου ψαρεύω ,το ψάρεμα για κάποιους ανθρώπους δεν είναι μια ασχολία για να σκοτώσουν τον ελεύθερο χρόνο τους αλλά τρόπος ζωής .Επίσης ανήκω και στη μερίδα των ανθρώπων που βιοπορίζονται από το ψάρεμα μιας και είμαι επαγγελματίας του χώρου και συγκεκριμένα στα ηλεκτρονικά σκαφών που έχουν άμεση σχέση με τη διενέργεια ψαρέματος.Ετσι πιστεύω κύριε υπουργέ ότι δικαιουμε να έχω άποψη επι του νομοσχεδίου που έχει τεθεί σε διαβούλευση .Μετά την αντίδραση του κόσμου που η ζωή του συνεχίζεται μετά την παράλια και δε τελειώνει εκεί πρέπει να ξαναδείτε το επερχόμενο νομοσχέδιο μιας και τα μετρά που ανακοινωθήκαν όχι μόνο δεν εκσυγχρονίζουν την ερασιτεχνική αλιεία όχι δεν προστατεύουν τα ιχθυαποθεματα αλλά θα δημιούργησουν μια σειρά προβλημάτων που θα επιδεινώσουν τη κατάσταση πχ αν απαγορευτεί το ηλεκτρικό μηχανάκι οι χιλιάδες ψαράδες που διενεργούν βαθειά καθετή θα αναγκαστούν να βγουν στην ρηχή ζώνη με ότι συνεπάγετε αυτό .Καλό είναι να πάρουμε παράδειγμα τις προηγμένες χώρες που έχουν βιώσιμα συστήματα αλιείας πολλά χρόνια τώρα εκεί που ο ερασιτέχνης με τον επαγγελματία και το κράτος έχουν βρει τη χρυσή τομή και συμβιώνουν στη θάλασσα ένα πόρο που ανήκει σε όλους. Κύριε υπουργέ η κατάσταση αυτή που μας έφερε μέχρι αυτό το σημείο σήμερα η παραβατικότητα που ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι δεν είναι προνόμιο μόνο της μιας πλευράς δε χρειάζεται καινούργιους νομούς αλλά ο σεβασμός και η τήρηση των υπαρχόντων κανονισμών που σε μεγάλο ποσοστό στην επικράτεια είναι ένα ξέφραγο αμπέλι .Το ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλους θα έφερνε κάθε θεμιτό αποτέλεσμα .Επίσης στην εξίσωση των απαγορεύσεων θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη και το τζίρο που κάνουν τα καταστήματα πίσω από τον ερασιτέχνη ψαρά από το εμπόριο σκαφών και μηχανών μέχρι τα καταστήματα αλιείας αλλά ακόμα και τα βενζινάδικα , δε νοείτε σε μια χώρα με τέτοια ακτογραμμή να μην ενισχύει το κράτος τη διενέργεια του ερασιτεχνικού ψαρέματος αλλά να την εμποδίζει . Τέλος ελπίζω να λάβετε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις των υφιστάμενων θεσμοθετημένων οργάνων αλλά και την αγωνία των ερασιτεχνών ψαράδων που στο ψάρεμα βρίσκουν μια διαφυγή από τη λαίλαπα και τη ρουτίνα του συγχρόνου τρόπου ζωής . Νομοί υπάρχουν ας τους τηρήσουμε
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 15
Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κεντρικής Μακεδονίας "ΑΡΙΩΝ" Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 03/06/2021

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κεντρικής Μακεδονίας «ΑΡΙΩΝ», δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ερασιτέχνες αλιείς με πρόσημο την αγάπη τους για το ψάρεμα, την φύση και τη θάλασσα. Επιπλέον θέσαμε ως προτεραιότητα την προστασία των εσωτερικών και θαλάσσιων υδάτων της χώρας μας, τον σεβασμό κάθε μορφής ζωής μέσα σε αυτό καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος . Δεν μπορούμε όμως να κλείσουμε τα μάτια στην απειλή που δέχεται καθημερινά ο υδάτινος κόσμος μας και προέρχεται από διάφορους παράγοντες με έναν από αυτούς την παράνομη αλιεία. Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους, ο Σύλλογός μας τάσσεται υπέρ της ψήφισης νομοσχεδίων που θα αφορούν την αλιεία και δεν θα υπόκεινται σε άλλες νομοθεσίες και διατάξεις του παρελθόντος που το μόνο που προκαλούν είναι σύγχυση στη σωστή τήρησή τους από πλευράς αλιέων και στην ορθή επιβολή του Νόμου από τα ελεγκτικά μέσα .
Ο Σύλλογός μας και το σύνολο των ερασιτεχνών αλιέων της χώρας μας θεωρεί απαραίτητη την εξαρχής συζήτηση με αρμόδιους φορείς, επιστημονικούς και ερευνητικούς παράγοντες για την μελέτη και δημιουργία ενός νομοσχεδίου που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και την θέσπιση ποινών που σκοπό θα έχει την καταστολή της παράνομης αλιείας και διάφορων συμπεριφορών κι ενεργειών που απειλούν στο σύνολό του το υδάτινο περιβάλλον. Γι αυτό το λόγο παραθέτουμε παρακάτω ορισμένες από τις προτάσεις μας και δηλώνουμε την συμπαράστασή μας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας και την συνεργασία μας για τον σκοπό αυτό.
Όσον αφορά το επικείμενο προσχέδιο νόμου το οποίο τέθηκε προς διαβούλευση, η θέση του Συλλόγου σύμφωνα με τις απόψεις και τις προτάσεις των μελών που την απαρτίζουν, αντιτίθεται με τις προτάσεις που κατατίθενται σε αυτό, ζητώντας διευκρινήσεις και προτείνοντας λύσεις που θα οδηγήσουν στην δικαιότερη αντιμετώπιση των ερασιτεχνών αλιέων.
Συγκεκριμένα:
1) Επανεξέταση του θέματος οριστικοποίησης της ατομικής άδειας αλιείας για όλα τα είδη ψαρέματος, η οποία άδεια να εκδίδεται από τους συλλόγους ώστε να αποσυμφορηθούν οι λιμενικές αρχές από αυτήν την υποχρέωση. Τήρηση μητρώου μελών το οποίο να είναι οποιαδήποτε στιγμή στη διάθεση των αρμόδιων φορέων. Θέσπιση παραμέτρων που θα αφορούν την δυνατότητα αλιείας από αλλοδαπούς πολίτες (τουρίστες, πολίτες γειτονικών κρατών) όπως για παράδειγμα καταβολή αντιτίμου για άδεια αλιείας με ορισμένη χρονική ισχύ και δήλωση τοποθεσίας ψαρέματος.
2) Καθορισμός ποινών που να αφορούν και εντατικοποίηση ελέγχων, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στο προσχέδιο. Είναι αναγκαία η θέσπιση βαρύτατων προστίμων και διοικητικών μέτρων για την παράνομη αλιεία η οποία αποφέρει τεράστιο οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό κόστος. Συνεργασία των συλλόγων με τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς σε ελέγχους που αφορούν πρόσωπα φυσικά ή νομικά.
3) Όσον αφορά τα ζωντανά δολώματα, η απαγόρευσή τους εμμέσως επιφέρει την απαγόρευση του ψαρέματος, καθώς μεγάλο πλήθος παράκτιων αλιέων αλλά και αλιέων από σκάφος χρησιμοποιούν ζωντανά δολώματα (σκουλήκια ή μαλάκια). Ο εξοπλισμός που έχουν στην κατοχή τους κοστίζει αρκετά χρήματα οπότε θα υπάρξει μεγάλο οικονομικό κόστος τόσο για τους ίδιους όσο και για τα καταστήματα ειδών αλιείας. Να εξεταστεί η νομιμοποίηση των ζωντανών δολωμάτων και του εμπορίου αυτών με όλα τα οφέλη αλλά και τις επιπτώσεις. Η καθολική απαγόρευση των ζωντανών δολωμάτων και η αντικατάστασή τους από τεχνητά προϋποθέτει μεγάλο οικονομικό πλήγμα στους ερασιτέχνες αλιείς καθώς απαιτεί αλλαγή εξοπλισμού και κόστος στο περιβάλλον λόγω των υλικών κατασκευής τους, επιπροσθέτως το μέτρο αυτό θα πλήξει τα εμπλεκόμενα επαγγέλματα. Εάν η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά τα ζωντανά μαλάκια, να σημειωθεί ότι εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός αλιευμάτων ανά άτομο ή σκάφος, δεν επηρεάζεται από την ποσότητα ζωντανών δολωμάτων. Εάν πάλι γίνεται για την προστασία τους ως πληθυσμό, μπορεί να οριστεί ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ζωντανών δολωμάτων.
4) Στο θέμα με τους περιορισμούς που αφορούν τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά μέσα προτείνεται η τήρηση των προϋπάρχοντων απαγορεύσεων, όσον αφορά όμως τα ηλεκτρικά εργαλεία προτείνεται η χρήση αυτών έως μία συγκεκριμένη ισχύ ρεύματος. Οποιοδήποτε άλλο εργαλείο μεγαλύτερης ισχύος, αποσκοπεί τις περισσότερες φορές σε έκνομες ενέργειες. Υπάρχουν είδη ψαρέματος όπως η «μπαλαδοκαθετή», που γίνονται σε μεγάλα βάθη και είναι αδύνατη η ανάκτηση της πετονιάς με μυϊκή δύναμη. Επίσης, η χρήση τέτοιων μηχανισμών εξυπηρετεί την άσκηση αλιείας από ΑμεΑ και άτομα με προβλήματα υγείας τα οποία δεν τους επιτρέπουν τη χρήση χειροκίνητων μηχανισμών.
5) Για τον καλύτερο έλεγχο των σκαφών προτείνεται η δημιουργία στοχευμένων ελεγχόμενων ραμπών καθέλκυσης αυτών ανά την χώρα και η υποχρέωσή τους για καθέλκυση-ανέλκυση μόνο από εκεί και όχι από παραλίες ή άλλα σημεία. Έτσι, γίνεται ευκολότερος ο έλεγχος αυτών.
6) Στα εσωτερικά κυρίως ύδατα της χώρας, δημιουργία αλιευτικών περιοχών για την αποκλειστική άσκηση της αλιείας αλλά και δημιουργία προστατευόμενων περιοχών για την προστασία της βιοποικιλότητας. Στα θαλάσσια ύδατα, πέραν της ελεύθερης άσκησης αλιείας στις επιτρεπόμενες από τον νόμο τοποθεσίες, προτείνουμε και την δημιουργία αποκλειστικών ζωνών αλιείας και τον περιορισμό λοιπών δραστηριοτήτων σε αυτές.
7) Επαναπροσδιορισμός των επιτρεπόμενων ορίων των αλιευμάτων τόσο των υπαρχόντων όσο και των απροσδιόριστων. Πολλά αλιεύματα έχουν επιτρεπόμενο όριο αλίευσης κατώτερο του μεγέθους που είναι ικανά να γονιμοποιηθούν.
8) Στοχευμένη απαγόρευση αλίευσης ειδών με βάση την συγκεκριμένη περίοδο αναπαραγωγής τους και όχι μία γενικευμένη χρονική απαγόρευση με προοπτική την προστασία των αλιευμάτων.
9) Σήμανση των αλιευμάτων τόσο από τους ερασιτέχνες όσο και από τους επαγγελματίες ψαράδες ώστε να αποφευχθεί η παράνομη διάθεση των αλιευμάτων, κάτι το οποίο συνεπάγεται οικονομικό κόστος τόσο για το κράτος όσο και για τους επαγγελματίες.

Η αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας καθώς και η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος δεν συμβαδίζουν με την έμμεση απαγόρευση άσκησης της ερασιτεχνικής αλιείας. Ο ενσυνείδητος ερασιτέχνης ψαράς έχει την τάση να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κάθε μορφής ενίσχυση των συλλόγων οι οποίοι μπορούν να επιφορτιστούν με το έργο της διάδοσης της γνώσης και της προαγωγής παιδείας. Αυτό γίνεται με επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια και διαρκής ενημέρωση των μελών. Η καταστολή της παράνομης αλιείας δεν επιτυγχάνεται με τον περιορισμό του συνόλου των ενσυνείδητων αλιέων αλλά με τους εντατικούς ελέγχους, την εφαρμογή των νόμων και την επιβολή κυρώσεων. Γι αυτούς τους λόγους προτείνουμε να αποσύρετε το νομοσχέδιο και να γίνει σαφής και στοχευμένος επαναπροσδιορισμός, με την συμμέτοχη όλων των αρμόδιων φορέων συμπεριλαμβανομένων και των οργανωμένων ερασιτεχνών αλιέων.
Η σύνδεση του ερασιτέχνη ψαρά με το νερό, αποτελεί γι αυτόν, πηγή ζωής και τρόπο αντιμετώπισης της καθημερινότητας του.
Είναι η προσωπική στιγμή με το παιδί του ενισχύοντας με τον καλύτερο τρόπο την σύνδεση τους , μακριά από τα ηλεκτρονικά μέσα που απομακρύνουν και λυγίζουν τους δεσμούς μιας οικογένειας, φτιάχνοντας ταυτόχρονα αναμνήσεις που συντροφεύουν μια ζωή και περνούν από γενιά σε γενιά.
Είναι η ομορφιά της ανακάλυψης νέων τόπων της πατρίδας του, δίνοντας τη δυνατότητα να γνωρίσει τις ομορφιές της μέσα από μία μοναδική δραστηριότητα ενώ παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον και φροντίζει γι αυτό.
Η επαφή του ερασιτέχνη ψαρά με το υδάτινο περιβάλλον, είτε αυτό είναι η θάλασσα είτε τα ποτάμια και οι λίμνες, εκτός από χόμπι, είναι κατά κύριο λόγο ψυχοθεραπεία η οποία, ειδικά την περίοδο που διανύουμε, τον βοηθάει να μην καταρρεύσει καθώς πλήττεται η υγεία (σωματική και ψυχική), η εργασία και η οικονομική κατάσταση του ιδίου και της οικογένειάς του.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 16
Γιαννης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Όλο το ΠΔ είναι για αναθεώρηση όπως είναι αλλά θα αναφερθώ συγκεκριμένα στην απαγόρευση που αφορά τα τηλεκατευθυνόμενα βαρκακια θεωρώ δεδομένο ότι δεν προκύπτει από κάποια επιστημονική μελέτη και δεν ευσταθεί νομικά ο λόγος της απαγορεύσεις θα θέσω όμως έναν προβληματισμό που έχω,ας υποθέσουμε ότι θεσπίζεται η απαγόρευση του (να σας θυμίσω ότι δεν υπάρχει πουθενά στο κόσμο τέτοια απαγόρευση,θα μου πείτε,τι ξέρουν αυτοί!!!!!) έχετε αναρωτηθεί πως μπορεί να ελεγχθεί ο παράνομος για σας αλιευς και για να φέρω ένα παράδειγμα είμαι ερασιτέχνης παράκτιος ψαράς και μοντελιστης πάω με την κόρη μου για ψάρεμα και ενώ ψαρεύω παίζω με το παιδί μου με τα τηλεκατευθυνόμενα απαγορεύετε φυσικά και όχι, έρχεται για έλεγχο το λιμενικό και έχω όχι ένα αλλά 2 βαρκακια πως μπορεί να εξακριβωθεί από τις ελεγκτικές αρχές ότι το χρησιμοποίησα και στο ψάρεμα μου,οι πρόσφυγες στα δικαστήρια όπως καταλαβαίνετε θα είναι αμέτρητες!!!
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 17
Πανελλήνια Ένωση Ερασιτεχνών Αλιέων Π.Ε.Ε.Α Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σύμφωνα με επιστολή μας Aρ.Πρ. 4103/28-5-2021 περί αντιρρήσεων- προτάσεων στο σχέδιο ΠΔ για επικαιροποίηση ελάχιστων κανόνων για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διενέργειας, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης αλιείας αναψυχής στην χώρα.
Παραπομπές
 1. https://peea.com.gr/radio-north-98-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%bc%cf%80%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ac%cf%84/
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 18
Τα σχόλια υποβάλλονται από κοινού από τους:
Βαγγέλη Παράβα, Υπ. Δρ. Βιολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ
Δρ. Συλβαίν Γιακουμή, Honorary Senior Fellow in the School of Biological Sciences, University of Queensland, Australia
Δρ. Μαρία Σαλωμίδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ

Δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε προσδιορίζεται ποια είναι η αρμόδια ελεγκτική αρχή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι με το N.4676/20 οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος τροποποιούνται, υπάρχει ενδεχόμενο να έχει και η Αστυνομία δικαιοδοσία και αρμοδιότητα στον έλεγχο της ερασιτεχνικής αλιείας και την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων. Αυτή η διάσπαση και ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, η ασάφεια και έλλειψη προσδιορισμού δυσχεραίνει, έως και αποκλείει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ οι οποίες έχουν αντίστοιχο ελεγκτικό ρόλο δεν αναφέρονται καθόλου. Δεν είναι σαφές ποιος έχει αρμοδιότητα σε περίπτωση παράνομης πώλησης και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων ερασιτεχνικής αλιείας. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και πολύ συχνό το φαινόμενο να καταλήγουν ψάρια από υποβρύχια αλιεία σε ψαροταβέρνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων είναι ασαφής, ανεπαρκείς και απούσα. Το σχέδιο ΠΔ δεν αποσαφηνίζει, ούτε προσδιορίζει ένα τόσο σημαντικό θέμα.

6. Ενώ ορθώς υπάρχει ρητή αναφορά στην απαγόρευση χρήση τηλεκατευθυνόμενων συσκευών/μέσων για την ερασιτεχνική αλιεία, θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη αναφορά για την απαγόρευση της ηλεκτραλιείας.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 19
Σπύρος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Το παρόν εφαρμόζεται σε ερασιτέχνες αλιείς ανεξαρτήτως υπηκοότητας, είτε αλιεύουν από την ξηρά είτε επιβαίνουν σε σκάφη ελληνικής σημαίας ή ασκούν υποβρύχια αλιεία, εντός των θαλασσίων και εσωτερικών υδάτων της ελληνικής επικράτειας."

Εξηγήστε παρακαλω το παραπάνω.
Αυτά που θέλετε να περάσετε (τα εντελώς αβάσιμα, άσκοπα, αναποτελεσματικά και συνεπώς απαράδεκτα) δεν εφαρμόζονται σε όσους επιβαίνουν σε σκάφη ΜΗ Ελληνικής σημαίας?!?!?

Συμφωνώ με την θέση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για άμεση απόσυρση του π/δ και έναρξη Επίσημης Διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκομένους φορείς για την από κοινού διασφάλιση του ενάλιου πλούτου της χώρας μας, συμμετέχοντας οι αξιόλογοι κρατικοί επιστημονικοί φορείς
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 20


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 774
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 607
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα44
Εχθές285
Αυτή την εβδομάδα44
Αυτόν το μήνα1263
Σύνολο1102707

Ποιος είναι Online

1
Online

05 Δεκεμβρίου 2022

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: