ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021
 4.  Εγγραφή μέσω email

Δ. Ερασιτεχνική Αλιεία στα Εσωτερικά Ύδατα

 

Άρθρο 8 

1. Η ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκών και υφάλμυρων υδάτων) επιτρέπεται,  από την ξηρά με αγκιστρωτά εργαλεία, εκτός από παραγάδια.

2. Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία σε περιοχές αλιευτικών εγκαταστάσεων στις οργανωμένες εκμεταλλεύσεις των εσωτερικών υδάτων, όπως ορίζονται στις αποφάσεις του διοικητικού οργάνου που ασκεί τις αρμοδιότητες της αλιευτικής διαχείρισης των εσωτερικών υδάτων.

3. Κάθε ερασιτέχνης αλιέας στα εσωτερικά ύδατα επιτρέπεται να αλιεύει συνολικά μέχρι 2 κιλά αλιεύματα ή μέχρι 3 άτομα την ημέρα ανεξαρτήτως βάρους.

 

Γέροντας Νικόλαος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Συμφωνώ με την θέση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για άμεση απόσυρση του Π.Δ.και έναρξη Επίσημης Διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκομένους φορείς για την από κοινού διασφάλιση των ιχθυοπληθυσμών της χώρας μας, με την συμμετοχή όλων των κρατικών επιστημονικών φορέων και των πιστοποιημένων ερευνητικών ιδρυμάτων
Άρθρο 8
Δεν είναι δυνατόν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απαρχαιωμένη, ελλιπέστατη , εκτός της σύγχρονης πραγματικότητας και χρήζουσα άμεσης αναμόρφωσης ισχύουσα Νομοθεσία που διέπει την Ερασιτεχνική και Επαγγελματική αλιεία στα Εσωτερικά Ύδατα , να αντιμετωπίζονται με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 και τις τρείς (3) παραγράφους του άρθρου 8 στηριζόμενα σε διατάξεις Προεδρικών και Βασιλικών Διαταγμάτων των δεκαετιών του 70 και 80.
Λύσεις υπάρχουν αλλά προϋποθέτουν ουσιαστικό Δημόσιο Διάλογο με εύλογο χρονικό περιθώριο και όχι την μεθοδευμένη και επί προειλημμένων αποφάσεων Άτυπη Διαβούλευση.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 1
8.1.Θα έπρεπε να υπάρχει εφαρμογή των παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8. Η συγκεκριμένη εξαίρεση, μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα του τόπου όπου διενεργείται ο διαγωνισμός, καθώς όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των διαγωνιζόμενων, τόσο μεγαλύτερος όγκος αλιευμάτων θα αφαιρεθεί. Διαφορετικά θα πρέπει να οριστεί μέγιστο όριο συμμετεχόντων στον διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΙΓΚΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Κύριοι
Ονομάζομαι Κων/νος Φρίγκας και είμαι Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων (μέλους της ΕΟΥΔΑ και Ιδρυτικού Μέλους της ΠΟΣΕΑ)
Η Ερασιτεχνική και Επαγγελματική Αλιεία στα Εσωτερικά Ύδατα διέπεται από διατάξεις Β.Δ. και Π.Δ.δεκαετιών του 60 και 80 είναι αναχρονιστική, ελλιπέστατη και χρήζει άμεσης αναμόρφωσης .
Δέκα (10) Σύλλογοι Ερασιτεχνικής Αλιείας της Βόρειας Ελλάδας κατέθεσαν τον Δεκέμβριο του 2018 στο ΥΠ.ΑΤ εγγράφως και αιτιολόγησαν-μέσω τριμελούς επιτροπής τους- δια ζώσης τόσο στην τότε Υφυπουργό κα Τεληγιορίδου όσο και στον Σύμβουλό της κ.Ζάννε τις προτάσεις τους για την αναμόρφωση της Νομοθεσίας χωρίς καμία έκτοτε εξέλιξη.
Τα προβλήματα των εσωτερικών υδάτων είναι πάρα πολλά και χρήσουν άμεσης αντιμετώπισης πόσο μάλλον όταν είναι πεπερασμένου μεγέθους και δέχονται ανθρωπογενείς και μη πιέσεις .
Μείζον ζήτημα αποτελεί η έλλειψη ολοκληρωμένου πλαισίου επιτήρησης και φύλαξης με αποτέλεσμα η παρανομία να οργιάζει. Πώς είναι δυνατόν να ισχύει ακόμη η Νομοθεσία περί "Ορεινών Ρεόντων Υδάτων " και η παγκόσμια πρωτοτυπία το υψόμετρο να καθορίζει την αρμοδιότητα η μη των ανακριτικών οργάνων (500μ και άνω Δασαρχεία και Θηροφύλακες και 500μ και κάτω ΕΛ.ΑΣ.);

Επίσης πως είναι δυνατόν εν έτει 2021 η Επαγγελματική Αλιεία στα Εσωτερικά Ύδατα να διενεργείται με όρους μεσοπολέμου και η σχετική Νομοθεσία να είναι ελλιπέστατη ; Χαρακτηριστικά αναφέρω την μη αναφορά στις ισχύουσες διατάξεις ποσοστώσεων ανα αλιέα, ανώτατου αριθμού αγκιστριών παραγαδιών, ανώτατου συνολικού μήκους διχτυών , ελάχιστου βάθους απόθεσης διχτυών, ελάχιστης απόστασης από την ακτή απόθεσης διχτυών, απόσυρση λέμβων και μέσων κατά την διάρκεια των απαγορεύσεων λόγω αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών,μη υποχρέωση αναγραφής Α.Μ στις λέμβους, μη υποχρέωση χρήσης φανών πλεύσης την νύκτα , έλλειψη οργανωμένων χώρων εκφόρτωσης ελέγχου και καταγραφής αλιευμάτων (ιχθυόσκαλες) την παντελή έλλειψη ελέγχου έκδοσης φορολογικών παραστατικών , την χορήγηση νέων αδειών χωρίς μελέτες και πολλά άλλα.

Δεν γνωρίζουμε επίσης την τύχη των Εθνικών Σχεδίων για την προστασία απειλούμενων ειδών (πχ ενδημική πέστροφα) για τα οποία έγιναν ημερίδες υπό την αιγίδα του Υπουργέιου σας με την συμμετοχή μας καθώς επίσης και των σχεδίων αντιμετώπισης ξενικών ειδών (πχ του Ηλιόψαρου επιστ. Lepomiw Gibbosus) .

Επίσης θα πρέπει κάποτε να αναμορφωθεί και η Νομοθεσία ως προς τις χρήσεις ύδατος τόσο για αρδευτικούς σκοπούς όσο και από τις ιχθυοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων , η διασφάλιση της λεγόμενης αλλά μηδέποτε εφαρμοζόμενης οικολογικής παροχής και της ανεμπόδιστης μετακίνησης των ιχθυοπληθυσμών στα αρδευτικά και Υ/Η φράγματα και πολλά άλλα ων ουκ έστιν αριθμός.

Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι σε ένα τόσο πολυεπίπεδο και πολυπαραγοντικό ζήτημα απαιτείται ουσιαστικό διάλογος και τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και συζήτηση.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΙΓΚΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αρθρο. 8 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ.
ΚΕΙΜΕΝΟ 1
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ
Συμφωνώ με την θέση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για άμεση απόσυρση του Π.Δ.και έναρξη Επίσημης Διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκομένους φορείς για την από κοινού διασφάλιση των ιχθυοπληθυσμών της χώρας μας, με την συμμετοχή όλων των κρατικών επιστημονικών φορέων και των πιστοποιημένων ερευνητικών ιδρυμάτων
Άρθρο 8
Δεν είναι δυνατόν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απαρχαιωμένη, ελλιπέστατη , εκτός της σύγχρονης πραγματικότητας και χρήζουσα άμεσης αναμόρφωσης ισχύουσα Νομοθεσία που διέπει την Ερασιτεχνική και Επαγγελματική αλιεία στα Εσωτερικά Ύδατα , να αντιμετωπίζονται με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 και τις τρείς (3) παραγράφους του άρθρου 8 στηριζόμενα σε διατάξεις Προεδρικών και Βασιλικών Διαταγμάτων των δεκαετιών του 70 και 80.
Λύσεις υπάρχουν αλλά προϋποθέτουν ουσιαστικό Δημόσιο Διάλογο με εύλογο χρονικό περιθώριο και την συμμετοχή των θεσμικών οργάνων των Ερασιτεχνών Αλιέων δηλαδή των Συλλόγων Ερασιτεχνικής Αλιείας και της Π.Ο.Σ.Ε.Α. (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ερασιτεχνικής Αλιείας)
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 4
Ιωάννης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Δεν είναι δυνατόν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απαρχαιωμένη, ελλιπέστατη , εκτός της σύγχρονης πραγματικότητας και χρήζουσα άμεσης αναμόρφωσης ισχύουσα Νομοθεσία που διέπει την Ερασιτεχνική και Επαγγελματική αλιεία στα Εσωτερικά Ύδατα , να αντιμετωπίζονται με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 και τις τρείς (3) παραγράφους του άρθρου 8 στηριζόμενα σε διατάξεις Προεδρικών και Βασιλικών Διαταγμάτων των δεκαετιών του 70 και 80.
Λύσεις υπάρχουν αλλά προϋποθέτουν ουσιαστικό Δημόσιο Διάλογο με εύλογο χρονικό περιθώριο και όχι την μεθοδευμένη και επί προειλημμένων αποφάσεων Άτυπη Διαβούλευση.
Αν αναλογιστουμε ότι η επαγγελματική αλιεία ασκείτε στα εσωτερικά ύδατα χωρίς περιορισμό στην ποσοστοση του κάθε επαγγελματία,χωρίς περιορισμό στο μήκος των διχτυών,στην απόσταση των διχτυών μεταξύ τους αλλά και στην απόσταση των διχτυών του κάθε επαγγελματία απο την ακτή για λόγους ασφαλείας καταλαβαίνουμε τι καθεστώς επικρατεί στα εσωτερικά ύδατα(λίμνες)της πατρίδας μας.

Υ.Γ. Δεν υπάρχει περιορισμός ούτε για τα αγκίστρια που φέρνουν τα παραγαδια των επαγγελματιών που ασχολούνται με την επαγγελματική αλιεία στα εσωτερικά ύδατα.
Δηλαδή ένας επαγγελματίας μπορεί να ψαρεύει με είκοσι (20)χιλιόμετρα δίχτυα και πέντε (5)χιλιόμετρα παραγαδι καθημερινά σε μια λίμνη της πατρίδας μας,ας αναλογιστουμε σε μια λίμνη που δραστηριοποιούνται εξήντα (60)επαγγελματίες αν υπάρχει έστω ένα σημείο της λίμνης αυτής χωρίς αλιευτικό επαγγελματικό εργαλείο.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 5
Πανελλήνια Ένωση Ερασιτεχνών Αλιέων Π.Ε.Ε.Α Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σύμφωνα με επιστολή μας Aρ.Πρ. 4103/28-5-2021 περί αντιρρήσεων- προτάσεων στο σχέδιο ΠΔ για επικαιροποίηση ελάχιστων κανόνων για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διενέργειας, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης αλιείας αναψυχής στην χώρα.
Παραπομπές
 1. https://peea.com.gr/focus-fm-103-6-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%ad%cf%83%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be/
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 6
Sakis Tzouras Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΚΕΙΜΕΝΟ 1
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

Συμφωνώ με την θέση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για άμεση απόσυρση του Π.Δ.και έναρξη Επίσημης Διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκομένους φορείς για την από κοινού διασφάλιση των ιχθυοπληθυσμών της χώρας μας, με την συμμετοχή όλων των κρατικών επιστημονικών φορέων και των πιστοποιημένων ερευνητικών ιδρυμάτων

Άρθρο 8
Δεν είναι δυνατόν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απαρχαιωμένη, ελλιπέστατη , εκτός της σύγχρονης πραγματικότητας και χρήζουσα άμεσης αναμόρφωσης ισχύουσα Νομοθεσία που διέπει την Ερασιτεχνική και Επαγγελματική αλιεία στα Εσωτερικά Ύδατα , να αντιμετωπίζονται με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 και τις τρείς (3) παραγράφους του άρθρου 8 στηριζόμενα σε διατάξεις Προεδρικών και Βασιλικών Διαταγμάτων των δεκαετιών του 70 και 80.
Λύσεις υπάρχουν αλλά προϋποθέτουν ουσιαστικό Δημόσιο Διάλογο με εύλογο χρονικό περιθώριο και όχι την μεθοδευμένη και επί προειλημμένων αποφάσεων Άτυπη Διαβούλευση.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 7
Σύνδεσμος ερασιτεχνών αλιέων Α.Μ.Ε.Α Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (αποστολή σε όλα τα Μ.Μ.Ε.)
Καλημέρα σε όλη την ομάδα της εκπομπής. 
Λέγομαι Πετρόπουλος Αθανάσιος και εκπροσωπώ το νέο σύνδεσμο ερασιτεχνών αλιέων Α.Μ.Ε.Α. και θελω να καταγγείλω ότι όσο και αν φαίνεται απίστευτο στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ περί "ερασιτεχνικής και αθλητικής αλιείας " το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση άρθρο 5 παράγραφος γ. αναφέρει ρητά ότι δεν μπορεί να ψαρέψει κανείς με χρήση βοηθητικού ηλεκτρικού μηχανισμού(παγκόσμια πρωτοτυπία ως απαγόρευση) παρά μόνο με χρήση καθαρής μυϊκής δύναμης ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΣΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗ που σίγουρα είναι και αντισυνταγματική - τα ΑΜΕΑ και οι ηλικιωμένοι πώς θα σηκώνουν τις πετονιές από τα βαθύτερα σημεία ή πώς θα φέρουν επάνω ένα λίγο μεγαλύτερο ψαρι, αποκλείονται δηλαδή επιλεκτικά λόγω σωματικής αδυναμίας ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ "ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ" ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ο οποίος βέβαια συνεχίζει το έκτρωμα αυτό και στην παράγραφο στ. όπου απαγορεύει την χρήση όλων των ζωντανών δολωμάτων δηλαδή πρέπει να σκοτώνεις το δόλωμα σκουλήκι , καβιδακι, καλαμάρι ή σαυριδι που έχεις ψαρέψει νόμιμα πριν το δολώσεις για να πιάσεις άλλο ψάρι ΤΡΕΛΑ... παρακαλώ πείτε τους κάτι στην εκπομπή σας γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
Μόνο θετικό ότι παρ'όλο που πρόκειται για Π.Δ. το έθεσαν σε διαβούλευση και ελπίζουμε και με την βοήθειά σας να αντιληφθούν την παράνοια και να ανακρούσουν πρύμναν.
Στα σχόλια του νομοσχεδίου Φυσικά γίνεται χαμός.
Εγώ Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας.
Πετρόπουλος Αθανάσιος 
τηλέφωνο 6977.391910
fishing.A.M.E.A.gr@gmail.com
ath.petropoulos@gmail.com
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 8
NOMIKOS Spyros Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αγαπητοί,
Ποια papers ή journals για την αλιεία δίδουν τέτοιες προτασεις;
Που βασίζεστε;
Είναι δυνατόν να τα βάζετε με το ηλεκτρικό μηχανάκι ( για 2-3 ψάρια), και να αφήνεται τις τράτες ( που πετάνε τα μικρά ψάρια από τον σάκο ) ξανά στη θάλασσα;
ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΓΛΑΡΟΥΣ ...!
ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΟΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΓΛΑΡΟΙ ΟΤΑΝ ΠΑΝΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΤΕΣ;

Μικρά ψάρια ..! που απαγορεύεται να βγουν στον πάγκο..!
Μην μας περιορίζεται σε σημεία που έχετε παράνομη άποψη και νομοθέτηση.
ΣΝ
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 9
Απαράδεκτο το προεδρικό διάταγμα.
Ξεκάθαρα υποστηρίζει τα συμφέροντα των επαγγελματιων, που δεν είμαι σίγουρος αν και οι ίδιοι ξέρουν ποιο είναι το συμφέρον τους. Η θάλασσα είναι για όλους και πρέπει να το καταλάβουν.
Πάρτε μέτρα για όλους, αυτό που κανετε ειναι ρατσισμός. Πώς θέλετε να κόψετε και τον Απρίλη, ενώ και βάση μελετών είναι παράλογη και η απαγόρευση του Μαιου;
Πώς αφήνετε όμως τους επαγγελματίες να ρίχνουν 36αρια δίχτυα την Άνοιξη και να κάνουν θρήνο στα συναγριδακια, φαγκρακια, σκαθαρακια και όλα τα σε -ακια; Δεν έχετε γνώση κύριοι, αντιθέτως έχετε δόλο.
Οσο για το ζωντανό και τα ηλεκτρικά μηχανάκια, δεν το συζητώ, είναι απλά τραγελαφικό.
Ντροπή
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 10
Thanasis Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Πως είναι δυνατόν αυτή η προτεινόμενη απαγόρευση να προστατεύει τον θαλάσσιο πλούτο; Υπάρχουν κάποιες μελέτες; εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ;
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 11
Κωννος τ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η χώρα μας χρειάζεται αυτά τα αυστηρά μέτρα...γιατι δεν υπάρχουν αποθέματα ψαριών καθώς και γόνος...ακόμη χρειάζεται να απαγορευτούν τρίτες γρι γρι...ως ψαροντουφεκας έχω σιχαθεί να βλέπω συναδέλφους ψαροντουφεκαδες να διαλύουν τις παραλίες μας...ακόμη χρειαζόμαστε λιμενικούς για πιο εντατικό έλεγχο...αν στο μέλλον μειωθούν κ αλλο τα αποθέματα φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν ακονη πιο αυστηρά μέτρα για όλες τις ομάδες
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 12
Σιδερατος Νίκος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η παράνομη αλιεία(αν αυτή είναι η αιτία...) μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με καθημερινούς εντατικούς ελέγχους σε όποιον ψαρεύει, ερασιτέχνη ή επαγγελματία ψαρά και απομάκρυνσης του παράνομου από την θάλασσα, με κλιμακωτες ποινές, και ΟΧΙ με οριζόντια, χωρίς λογική, χωρίς μελέτες προαποφασισμένα ρατσιστικά μέτρα κατά του ερασιτέχνη ψαρά που ψαρεύει για να φάει η οικογένεια του Φρέσκο ψάρι!!!
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 13
Αργύρης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
είναι ακατανόητη η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού μηχανισμού ανάσυρσης της πετονιάς και θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε ανθρώπους που λόγω ηλικίας ή άλλου θέματος δυσκολεύονται να ψαρέψουν με τη μυική δύναμη μόνο, ακόμα και σε σχετικά μικρά βάθη.

Πως είναι δυνατόν αυτή η προτεινόμενη απαγόρευση να προστατεύει τον θαλάσσιο πλούτο; Υπάρχουν κάποιες μελέτες; εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ;
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 14
Αθανάσιος Πετρόπουλος Α.Μ.Ε.Α Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σε περίπτωση που επιμείνετε στην παράλογη και μοναδική στον κόσμο απαγόρευση των ηλεκτρικών μηχανισμών να προβλέπεται εξαίρεση για τα Α.Μ.Ε.Α. ή τουλάχιστον να επιτρέπονται οι χειροκίνητοι μηχανισμοί καλαμιών που έχουν ΚΑΙ την δυνατότητα ηλεκτρικής υποβοήθησης.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 15
Χρήστος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αφήστε τις βλακείες εκεί στο υπουργείο και ασχοληθείτε με αυτούς που καταστρέφουν την αλιεία και αφήστε ήσυχους τους ερασιτέχνες ψαράδες.!!!

https://www.youtube.com/watch?v=An-lvi9yWtQ&ab_channel=%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%99%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3
Παραπομπές
 1. https://www.youtube.com/watch?v=An-lvi9yWtQ&ab_channel=%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%99%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 16
Μανωλάς Χ. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
42 χρόνων και ξεκίνησα να ψαρεύω από μικρό παιδάκι με καλάμια που κόβαμε καθαρίζαμε και ετοιμάζαμε μαζί με τον πατέρα μας. Η πρώτη και σημαντικότερη δουλειά των καλοκαιρινών διακοπών. Τώρα γονιός ο ίδιος πήρα στην κόρη μου το πρώτο της καλάμι στα 5 της και της έμαθα πως να ψαρεύει σωστά και με σεβασμό στη θάλασσα. Αυτόν τον σεβασμό θα περίμενα να δω και από εσάς απέναντι στους ερασιτέχνες αλιείς πολίτες αυτής της χώρας. Δυστυχώς μόνο απογοήτευση και απορία για το πώς βρέθηκα τόσο μακριά από τη θάλασσα για τόσο καιρό και για το πώς κατέληξα να σκέφτομαι πως δε θα παρανομησω για να ψαρέψω.
Σεβαστείτε αν όχι εμάς την παράδοση αυτής της χώρας.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 17
Γεώργιος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
* Η πώληση αλιευμάτων δεν αποτελεί ερασιτεχνική αλιεία. Δεν υφίσταται ερασιτέχνης που εμπορεύεται αλιεύματα.
Κάθε τέτοιος δεν είναι παράνομος ερασιτέχνης αλλά παράνομος επαγγελματίας ο οποίος θα συνεχίσει να είναι παράνομος και πάλι παρά τις όποιες αλλαγές γίνουν στην ερασιτεχνική αλιεία.
Νόμοι και κανόνες υπάρχουν ήδη. Θα πρέπει να εφαρμοστούν! Είναι ξεκάθαρα θέμα οργάνωσης, ελέγχων και διαχείρισης!
Υπάρχουν διεθνώς αποδεδειγμένα επιτυχημένοι τρόποι ελέγχων αυτών των παράνομων επαγγελματιών.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 18
Σε συνέχεια της στοχευμένης και παράλογης απαγόρευσης μετακίνησης των ερασιτεχνών αλιέων όλο τον χειμώνα, με πρόφαση τον convid, έρχεται ένα νομοσχέδιο εντελώς απαξιωτικό και καταστροφικό για χιλιάδες Έλληνες. Καταστροφή της ερασιτεχνικής αλιείας και των επιχειρήσεων γύρω από αυτή. Απ το περίπτερο και τον φούρνο της γειτονιάς έως το πρατήριο υγρών καυσίμων, τα καταστήματα ειδών αλιείας και σκαφών. Το χειρότερο όλων είναι η δημιουργία στρες και περιορισμού αποφόρτισης του ερασιτέχνη ψαρά αλλά και της παιδαγώγησης των νέων και της ώθησης τους στην θάλασσα που είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Ντροπή να υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και προτάσεις σε μια χώρα που έχει σαν σύμβολά της τον ήλιο και την θάλασσα.
Οι καταστροφικές μέθοδοι αλιείας(ανεμότρατες κτλ) θα εξακολουθήσουν να καταστρέφουν και να εξοντώνουν την θαλάσσια ζωή.
Η θάλασσές μας χρειάζονται τεχνητούς ύφαλους, ζώνες απαγόρευσης και αναπαραγωγής μα πάνω απ όλα ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 19
Θοδωρής Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας δικηγόρος ακόμη δεν βγήκε να σας κάνει μήνυση και αγωγή για τα περιοριστικά αυτά μέτρα, διότι έχουν βγει χωρίς επιστημονικά δεδομένα.

Με ποιο δεδομένο κρίνεις ότι ένα ψάρι πρέπει να πεθαίνει το Μάιο από τράτα, αλλά αν πεθάνει ακριβώς το ίδιο ψάρι από το ψαροντούφεκο είναι παράνομο?
Με ποιο επιστημονικό δεδομένο απαγορεύεις Απρίλιο και Μάιο ερασιτέχνες, αλλά αφήνεις τις τράτες να ξηλώνουν τις Ποσειδωνίες και τα σπίτια των ψαριών?

Όσο περνάει ο καιρός, αντί να βγάζουμε νόμους με αποδεικτικά επιστημονικά δεδομένα, βγάζουμε νόμους με το "αποφασίζω και διατάζω" !!

2 κιλά λέει για εμάς, ενώ οι τράτες πετάνε πόσα κιλά κύριοι μέσα στη θάλασσα νεκρά ψάρια τα οποία δεν έχουν κάποια εμπορική αξία?!!!!

Ζητάμε ολική απαγόρευση ΚΑΘΕ μέσου αλιείας, σε ψάρια όπου γνωρίζουμε χρόνια τώρα τον μήνα αναπαραγωγής τους.

Ζητάμε ολική απαγόρευση ΚΑΘΕ μέσου αλιείας, σε θαλάσσια πάρκα, ως ζώνες αναπαραγωγής, με καθημερινό έλεγχο από κλιμάκιο του λιμενικού που θα ριστει να κάνει αποκλειστικά και μόνο αυτό σε εκείνη την περιοχή...

Ζητάμε φυσικά άρση της απαγόρευσης στο ψαροντούφεκο για Μάιο και Απρίλιο λόγω αβασιμης απόφασης.
Δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για αυτήν την απόφαση !!!!

Νόμοι με αποδείξεις.
Νόμοι με επιστημονικά δεδομένα και ρεαλισμό.
Όχι σταματώ ένα μαχαίρι αλλά αφήνω ελεύθερο το πολυβόλο να κατακρεουργεί ότι κινείται στον βυθό !!!!!!!
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 20
 • Σελίδα :
 • 1
 • 2


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 774
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 607
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα35
Εχθές285
Αυτή την εβδομάδα35
Αυτόν το μήνα1254
Σύνολο1102698

Ποιος είναι Online

2
Online

05 Δεκεμβρίου 2022

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: