ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021
 4.  Εγγραφή μέσω email

Ε. Αγώνες Αθλητικής Αλιείας

 

Άρθρο 9 

1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων αθλητικής αλιείας μεταξύ ερασιτεχνών αλιέων.

2. Η διενέργεια αγώνων αθλητικής αλιείας εγκρίνεται με απόφαση του οικείου οργάνου στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου οργανώνεται η διεξαγωγή τους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται για κάθε οργάνωση διενέργειας αγώνα αθλητικής αλιείας ο συγκεκριμένος υδάτινος χώρος, η ημερομηνία, οι ώρες και τα αλιευτικά εργαλεία διεξαγωγής του, οι όροι συμμετοχής, τα υδρόβια είδη που αποτελούν το αντικείμενο της άθλησης, ο τρόπος διάθεσης των αλιευμάτων, ο σκοπός για τον οποίο διατίθενται τα έσοδα από αυτή, το έπαθλο και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη διεξαγωγή τους.

3. Για τους αγώνες αθλητικής αλιείας, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1, της παρ. 1 του άρθρου 6, της παρ. 7 του άρθρου 7  και της παρ. 3 του άρθρου 8.

 

Eva Markoglou Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σαν γενική αξιολόγηση του νομοσχεδίου θεωρώ πως είναι αρκετά δίκαιη η κατεύθυνση που έχει δοθεί, αλλά χρήζει κάποιων σημαντικών διορθώσεων.

Καταρχήν, το εν λόγω νομοσχέδιο θα ήταν πιο σωστό να συμπεριλαμβάνει την έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, ώστε να χρημοτοδηθει ένα σώμα που θα επιτηρεί τους ερασιτέχνες αλιείς. Διαφορετικά κανείς νόμος δεν θα είναι δυνατόν να ελεγχθεί και να τηρηθεί. Κάπως έτσι ισχύει το νομοσχέδιο ερασιτεχνικής αλιείας και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, όπως υπάρχουν περιορισμοί κ απαγορεύσεις σε αλιευτικά εργαλεία στην επαγγελματική αλιεία για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στο χρόνο, έτσι θα πρέπει να υπαρξουν και στην ερασιτεχνική αλιεία. Δεν γίνεται να επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία κάθε μέρα, κάθε μήνα, όλο το χρονο. Ας οριστεί ένας μέγιστος μηνιαίος αριθμός αλιείας για τον κάθε ερασιτέχνη που θα τον αξιοποιεί όταν εκείνος θελήσει (γιατί δεν έχουν όλοι κοινό ελεύθερο χρόνο).

Τέλος, ας βρεθεί ένας τρόπος να ελέγχονται οι ερασιτέχνες που εμπλέκονται σε εμπορικές συναλλαγές με τα αλιεύματά τους. Δεν είναι δίκαιο για τους επαγγελματίες ψαράδες, και επιπλέον προκαλεί ανισορροπίες στην αγορά. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να κόβονται οι ουρές στα ψάρια ή να σκίζονται τα μαλάκια ώστε η πώλησή τους να καθίσταται αδύνατη.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 1
WWF Ελλάς Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
WWF Ελλάς

Σχολιασμός Άρθρου 9 Αγώνες αθλητικής αλιείας

Οι αγώνες αθλητικής αλιείας λόγω της έντασης της αλιευτικής δραστηριότητας σε μικρό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια των αγώνων από μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με εξαιρέσεις από σημαντικές διατάξεις του παρόντος π.δ. (άρθρο 9 παρ. 3) μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, σε ευαίσθητα είδη και το θαλάσσιο περιβάλλον εν γένει. Η απόφαση για την άδεια των αγώνων αυτών επαφίεται στην αρμόδια αρχή (άρθρο 9 παρ. 1) χωρίς να προβλέπονται περιορισμοί ή κατευθύνσεις τη διοργάνωση αγώνων. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να προβλέπει συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς για τη διενέργεια αγώνων, όπως προσδιορισμός μέγιστου αριθμού συμμετεχόντων, απαγόρευση αγώνων σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, σε περιόδους αναπαραγωγής κ.α. Να δίνεται η δυνατότητα διενέργειας αγώνων ως διαχειριστικό μέτρο για την αντιμετώπιση ξενικών εισβλητικών ειδών.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 2
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η παράγραφος 2 είναι πολύ ασαφής και δημιουργεί μεγάλη σύγχυση ως προς το ποιο είναι το οικείο όργανο.1) Είναι το τμήμα αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας οργανώνεται η διεξαγωγή των αγώνων? 2) Απαιτείται έγκριση της ΕΟΥΔΑ, σύμφωνα με το άρθρο 56Δ παρ. 4 του ν. 2725/1999? 3) Απαιτείται άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης σύμφωνα με το άρθρο 56Δ παρ. 3β) του ν. 2725/1999? Τα τμήματα Αλιείας των ΠΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ως προς το θέμα των αγώνων αθλητικής αλιείας. Παρακαλούμε οι νομικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ να διερευνήσουν το θέμα της αθλητικής αλιείας ,τόσο με το πνεύμα της παραγράφου 2 (είδος αλιευμάτων, αλιευτικά εργαλεία, κά), όσο και με το το πνεύμα του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 3
Λίνα Ανεζάκη Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να προστεθεί « Η διενέργεια αγώνων αθλητικής αλιείας εγκρίνεται με απόφαση της Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας οργανώνεται η διεξαγωγή τους.» ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/1999 ΑΡΘΡΟ 56Δ ΠΑΡ 3Β ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 4
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αξιότιμοι Κύριοι
Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Φρίγκας και είμαι Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων ο οποίος είναι μέλος της ΕΟΥΔΑ.
Σας παρακαλώ σε συνεννόηση με τα Υπουργεία Αθλητισμού και Τουρισμού αλλά και την ΕΟΥΔΑ να μεριμνήσετε για Νομοθετική Ρύθμιση ώστε να λυθεί το φλέγον ζήτημα της απαγόρευσης κατασκήνωσης των αθλητών στα πεδία των αγώνων αθλητικής αλιείας κυπρίνου οι οποίοι στα εσωτερικά ύδατα διαρκούν από 48 έως και 72 ώρες
Αντί εκτενούς αναφοράς στο πρόβλημα θα σας παραθέσω σχετική αλληλογραφία.

1. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
(επισυνάπτω το κείμενο της επιστολής , το πρωτότυπο υπογεγραμμένο θα σας σταλεί μέσω mail εφόσον απαιτηθεί)


Προς

Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
"ΕΟΥΔΑ"
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Ευρυδάμαντος 40, Αθήνα 117 45


ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΓΩΝΑ

Κύριοι
Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κατά την διάρκεια της τέλεσης αγώνων Αθλητικής Αλιείας Κυπρίνου και ταυτόχρονα να ζητήσουμε την συνδρομή σας για την επίλυση του.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αθλητικής Αλιείας Κυπρίνου της Ομοσπονδίας σας οι αγώνες αυτού του είδους είναι διήμερης (προκριματικοί Πανελλήνιου Πρωταθλήματος & Ανοικτών Συμμετοχών) και τριήμερης (Τελικός Πανελλήνιου Πρωταθλήματος) διιάρκειας και οι αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν ανα δύο(2) υποχρεούνται να παραμένουν στις θέσεις αλιείας καθ'όλη την διάρκεια των αγώνων .
Η παραμονή αυτή ευλόγως απαιτεί την κατασκήνωση τους στην θέση αλιείας προκειμένου να συμμορφωθούν ,με τον κανονσιμό , να αντιμετωπίσουν όλες τις καιρικές συνθήκες και ταυτόχρονα να στεγάσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τους και τα εφόδια για την διαμονή τους .

Η ισχύουσα όμως Νομοθεσία απαγορεύει ρητά την ελέυθερη κατασκήνωση (νόμος 392 του 1976 (ΦΕΚ 89 Α΄αρ. 10 §2 όπως συμπληρώθηκε το 1993 με τον νόμο 2160,αρ. 4 §12)) με αποτέλεσμα οι αθλητές και οι διοργανωτές να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο προσαγωγής τους σε αστυνομικά τμήματα, της αυτόφωρη σύλληψής και κράτησής τους , την φυλάκισή τους μέχρι και τρείς (3) μήνες και την καταβολή διοικητικού προστίμου 150€ , οι δε αγώνες την διακοπή ή και ματαίωσή τους , ιδιαιτερα όταν οι αγώνες αυτοί διεξάγονται σε λίμνες πλησίον αστικών ή τουριστικών περιοχών (Λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων ,Λίμνη Καστοριάς, Λίμνη Πλαστήρα, Λίμνη Πολύφυτου κ.α.).

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να μην διασφαλίζεται -όπως σε πολλά άλλα αθλήματα -ο χώρος τέλεσης των αγώνων και η διαμονή σε αυτόν των αθλητων ,την στιγμή μάλιστα που ο χώρος αυτός έχει προκαθοριστεί και εγκριθεί και αδειοδοτηθεί ως προς την συγκεκριμένη χρήση του (τέλεση των αγώνων) σας παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις προκειμένου να εξαιρεθούν της ισχύουσας για την ελεύθερη κατασκήνωση Νομοθεσίας οι Αγώνες Αθλητικής Αλιείας όλων των Τομέων . (Τα παραδείγματα εξαιρέσεων του Νόμου είναι αρκετά , ενδεικτικά αναφέρουμε την τέλεση αγώνων δρόμου και λαμπαδηδρομιών με πολύωρο κλείσμο και δέσμευη οδών , την κατασκήνωση στον χώρο τέλεσης αγώνων ταχύτητας οδηγών και μηχανικών αυτοκινήτων κ.α.) .
3η Ιουνίου 2018
Με τιμή

1. Γιά τον Α.Σ.Ε.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας


Κων/νος Φρίγκας Ιωάννης Σάκκος

2. Γιά τον Α.Σ.Ε.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας


Κων/νος Αρχοντής Ηλίας Χαλιμούρδας

3. Γιά τον Α.Σ.Ε.Α.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας


Χρυσόστομος Τσόπρας Χρήστος Παπαμανώλης

4. Γιά τον Α.Σ.Ε.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας


Ιάκωβος Βαίζογλου Γεώργιος Λαμπαδάς

5. Γιά τον Α.Σ.Ε.Α.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας


Αθανάσιος Τζούρας Γεώργιος Αργυριάδης

2. Το από 10/4/2019 με 52022/494 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 10-4- 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. πρωτ.52022/494
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
--------------------------------------
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Πύρρου 1 -
∆ιοικητήριο- Ιωάννινα
Ταχ. Κωδ.: 45221
Τηλέφωνο: 2651364209
2651026230
Fax: 2651077637
e-mail: periferiarxis@php.gov.gr ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

Θέµα: Αίτηµα για Νοµοθετική Παρέµβαση σε θέµατα Αθλητικής Αλιείας.
Σχετ: Το από 4/4/2019 έγγραφο του Α.Σ. Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων.
Το από 3/6/2018 έγγραφο Α.Σ. Ερασιτεχνών Αλιέων προς την
Ελληνική Οµοσπονδία Υποβρύχιας ∆ραστηριότητας & Αθλητικής Αλιείας.
Κύριε Γενικέ
Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκει βάσιµο το αίτηµα του Α.Σ. Ερασιτεχνών
Αλιέων Ιωαννίνων, περί νοµοθετικής παρέµβασης στις διατάξεις του Ν.
392/1976 και συγκεκριµένα τροποποίηση του άρθρο 10 παράγραφος 2 από το
ισχύον : "2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθµευση τροχόσπιτων σε
αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δηµόσιων δασών, και εν γένει
κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από
καταστηµατάρχες ή ιδιώτες. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τρεις (3)
µήνες ή µε χρηµατική ποινή ή και µε τις δύο ποινές, εφόσον δεν προβλέπεται
βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόµενης συγχρόντως υπό του δικαστηρίου
της βίαιης αποβολής τους. ∆ιαδικασία τηρείται η οριζόµενη από τα άρθρα 417 επ. του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας για την ανάκριση και εκδίκαση των επ` αυτοφόρω
πληµµεληµάτων." στο µε την τροποποίηση : "2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση
σκηνών ή στάθµευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες,
παρυφές δηµόσιων δασών, και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η2
φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηµατάρχες ή ιδιώτες. Εξαιρείται
της απαγόρευσης η προσωρινή κατασκήνωση των Αθλητών Αναγνωρισµένων
Συλλόγων µελών της Ελληνικής Οµοσπονδίας Υποβρύχιας ∆ραστηριότητας
και Αθλητικής Αλιείας µόνο και κατά την διάρκεια τέλεσής αδειοδοτηµένων
Αγώνων Αθλητικής Αλιείας σε προκαθορισµένες από την διοργανώτρια Αρχή
θέσεις µε σχετική ευδιάκριτη σήµανση. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε φυλάκιση
µέχρι τρεις (3) µήνες ή µε χρηµατική ποινή ή και µε τις δύο ποινές, εφόσον δεν
προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόµενης συγχρόντως υπό του
δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους. ∆ιαδικασία τηρείται η οριζόµενη από τα
άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας για την ανάκριση και εκδίκαση των
επ` αυτοφόρω πληµµεληµάτων."
Θεωρούµε ότι η ανωτέρω εξαίρεση από την γενική απαγόρευση πρέπει να
εισαχθεί στις διατάξεις του Νόµου, καθότι είναι εναρµονισµένη µε τις συνεχείς
προσπάθειες της Περιφέρειας Ηπείρου και της Γ.Γ.Α. προς ανάπτυξη και ενίσχυση
του Αθλητικού Τουρισµού και των Εναλλακτικών ∆ραστηριοτήτων Αθλητικής
Αναψυχής.
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
Με εκτίµηση
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριµάνης
Κοινοποίηση:
1] Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού [Γ.Γ. κ. Ιούλιο Συναδινό - Ανδρέα Παπανδρέου 37 .
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 5
Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Θα πρέπει να εισαχθεί εξαίρεση για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο για τους αγώνες υποβρύχιας αλιείας, αν παραμείνει η παράλογη απαγόρευση του Απριλίου και του Μαΐου για το εργαλείο αυτό. Έτσι κι αλλιώς, όλο το καλοκαίρι δεν γίνονται αγώνε λόγω της κίνησης των σκαφών και το φθινόπωρο υπάρχουν συνήθως διεθνείς διοργανώσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρονικό διάστημα πλην του χειμώνα για τις εγχώριες. Το χειμώνα, οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν πολύ τις διοργανώσεις αγώνες με αποτέλεσμα την αναβολή ή και ματαίωσή τους, κάτι που επιφέρει αναίτιο κόστος στους ήδη ταλαιπωρούμενους οικονομικά ναυτικούς ομίλους. Όπως εξαιρείται η διάταξη για τον περιορισμό των αλιευμάτων, έτσι πρέπει να εξαιρεθεί και η διάταξη για Απρίλιο και Μάϊο προκειμένου για επίσημους αγώνες υ/β αλιείας.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 6
Σύμφωνα με επιστολή μας Aρ.Πρ. 4103/28-5-2021 περί αντιρρήσεων- προτάσεων στο σχέδιο ΠΔ για επικαιροποίηση ελάχιστων κανόνων για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διενέργειας, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης αλιείας αναψυχής στην χώρα.
Παραπομπές
 1. https://peea.com.gr/focus-fm-103-6-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%ad%cf%83%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be/
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 7
Σύνδεσμος ερασιτεχνών αλιέων Α.Μ.Ε.Α Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (αποστολή σε όλα τα Μ.Μ.Ε.)
Καλημέρα σε όλη την ομάδα της εκπομπής. 
Λέγομαι Πετρόπουλος Αθανάσιος και εκπροσωπώ το νέο σύνδεσμο ερασιτεχνών αλιέων Α.Μ.Ε.Α. και θελω να καταγγείλω ότι όσο και αν φαίνεται απίστευτο στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ περί "ερασιτεχνικής και αθλητικής αλιείας " το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση άρθρο 5 παράγραφος γ. αναφέρει ρητά ότι δεν μπορεί να ψαρέψει κανείς με χρήση βοηθητικού ηλεκτρικού μηχανισμού(παγκόσμια πρωτοτυπία ως απαγόρευση) παρά μόνο με χρήση καθαρής μυϊκής δύναμης ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΣΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗ που σίγουρα είναι και αντισυνταγματική - τα ΑΜΕΑ και οι ηλικιωμένοι πώς θα σηκώνουν τις πετονιές από τα βαθύτερα σημεία ή πώς θα φέρουν επάνω ένα λίγο μεγαλύτερο ψαρι, αποκλείονται δηλαδή επιλεκτικά λόγω σωματικής αδυναμίας ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ "ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ" ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ο οποίος βέβαια συνεχίζει το έκτρωμα αυτό και στην παράγραφο στ. όπου απαγορεύει την χρήση όλων των ζωντανών δολωμάτων δηλαδή πρέπει να σκοτώνεις το δόλωμα σκουλήκι , καβιδακι, καλαμάρι ή σαυριδι που έχεις ψαρέψει νόμιμα πριν το δολώσεις για να πιάσεις άλλο ψάρι ΤΡΕΛΑ... παρακαλώ πείτε τους κάτι στην εκπομπή σας γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
Μόνο θετικό ότι παρ'όλο που πρόκειται για Π.Δ. το έθεσαν σε διαβούλευση και ελπίζουμε και με την βοήθειά σας να αντιληφθούν την παράνοια και να ανακρούσουν πρύμναν.
Στα σχόλια του νομοσχεδίου Φυσικά γίνεται χαμός.
Εγώ Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας.
Πετρόπουλος Αθανάσιος 
τηλέφωνο 6977.391910
fishing.A.M.E.A.gr@gmail.com
ath.petropoulos@gmail.com
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 8
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σε όλο το εύρος του το σχέδιο του Π.Δ. περί ερασιτεχνικής αλιείας είναι προχειρογραμμένο και δεν έχει επιστημονική τεκμηρίωση για τα αποθέματα των αλιευμάτων, αν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε ένα προς ένα τα άρθρα του το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι ο παραλογισμός και ίσως ότι τα συγκεκριμένα άρθρα είναι υποκινούμενα, "φυτεμένα"
από άλλους παράγοντες.....
Αναλύοντας και σχολιάζοντας κάποια από αυτά, όπως το ότι απαγορεύονται τα ηλεκτρικά μέσα έλξης πετονιάς, είναι παράλογο διότι αυτός που θέλει να ψαρέψει συρτή, θα την ψαρέψει είτε με μηχανισμό ή με το χέρι από την στιγμή που του δίνει το δικαίωμα να ασχοληθεί με την συγκεκριμένη τεχνική ο νόμος. Αναλύοντας άλλο ένα άρθρο του Π.Δ., αυτό περί απαγόρευσης ζωντανών δολωμάτων, βλέπουμε και εδώ ότι ο συντάξας δεν έχει εικόνα και ιδέα περι αλιείας, τι εννοώ, και εδώ ο ψαράς που θέλει να ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες τεχνικές (υπάρχουν πολλές τεχνικές που εκτελούνται με ζωντανό δόλωμα αλλά και ίδιες που εκτελούνται με νωπό δόλωμα "ψόφιό";) θα ασχοληθεί διότι ο και εδώ ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να χρεισιμοποιήσει τα ίδια δολώματα αρκεί να είναι ψόφια, η διαφορά μεταξύ του ζωντανού και του νωπού δολώματος είναι ο χρόνος που θα κάνει ο ψαράς για να πιάσει το αλίευμα που επιθυμεί. Τέλος για την κατάργηση της ερασιτεχνικής αθλητικής αλιείας και εδώ ο νομοθέτης δεν έχει ιδέα, διότι οι διαγωνισμοί δεν διοργανώνονται κάθε μέρα , συνήθως κατά την διάρκεια της ναυτικής εβδομάδας και όταν αυτό συμβαίνει ο ψαράς δεν καρπώνεται τα αλιεύματα του, αλλά όλα τα αλιεύματα δίνονται για δωρεές σε διάφορα κοινωφελή ιδρύματα (γηροκομείο ,φτωχοκομείο, ενορίες κτλ..).
Εν κατακλείδι όποιος διαβάζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ακόμα και ο πιο αδαής ή ο πιο καλόπιστός του δίνει την αίσθηση ότι είναι ένα νομοσχέδιο που αυτοσκοπός του δεν είναι να διαφυλάξει τα αλιεύματα και το θαλάσσιο πλούτο της Ελλάδας όπως διαμηνύει αυτό αλλά να δημιουργήσει παραβάτες και να λειτουργήσει ως εισπρακτικό και αποταμιευτικό για το δημόσιο μέσο.
Σας παρακαλούμε δημιουργείστε ένα νομοσχέδιο που να είναι επιστημονικά εμπεριστατωμένο, που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και του ερασιτέχνη ψαρά αλλά και να κάνει λόγο και για την δέουσα αστυνόμευση που χρειάζεται διότι και η υπάρχουσα νομοθεσία εάν την ενεργοποιήσουμε και την επιβάλουμε είναι υπέρ αρκετή για την διαφύλαξη του θαλάσσιου πλούτου αλλά και της ψυχικής ανάτασης του ερασιτέχνη ψαρά που την έχει τόσο ανάγκη ειδικά τις μέρες που διανύουμε.

Με εκτίμηση
Ευσταθίου Γιώργος
Πρόεδρος Συνδέσμου Ερασιτεχνών Αλιέων Χαλκίδας
Σ.E.A.X. έτος ίδρυσης 1946
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 9
Μιχαηλ Μουντρακης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Κύριοι

Δεν υπάρχει η έννοια του αθλητισμού σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αφαιρεί ζωή από έμβια όντα.
Οι αγώνες Υ/Β αλιείας θα πρέπει να μη κατατάσσονται σε αθλητικές δραστηριότητες και να αντιμετωπίζονται με την κείμενη νομοθεσία που διέπει την Υ/Β αλιεία.

Δεν είναι δυνατόν για 5-6 έμπορους και κερδοσκόπους να διοργανώνονται αγώνες με σκοπό τη θανάτωση ψαριών. Είναι ανήθικο και κατακριτέο, προκαλεί τους επαγγελματίες αλιείς.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 10
Μιχαηλ Μουντράκης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Κύριοι

Δεν υπάρχει η έννοια του αθλητισμού σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αφαιρεί ζωή από έμβια όντα.
Οι αγώνες Υ/Β αλιείας θα πρέπει να μη κατατάσσονται σε αθλητικές δραστηριότητες και να αντιμετωπίζονται με την κείμενη νομοθεσία που διέπει την Υ/Β αλιεία.

Δεν είναι δυνατόν για 5-6 έμπορους και κερδοσκόπους να διοργανώνονται αγώνες με σκοπό τη θανάτωση ψαριών. Είναι ανήθικο και κατακριτέο, προκαλεί τους επαγγελματίες αλιείς.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 11
Μιχαηλ Μουντρακης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Κύριοι

Δεν υπάρχει η έννοια του αθλητισμού σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αφαιρεί ζωή από έμβια όντα.
Οι αγώνες Υ/Β αλιείας θα πρέπει να μη κατατάσσονται σε αθλητικές δραστηριότητες και να αντιμετωπίζονται με την κείμενη νομοθεσία που διέπει την Υ/Β αλιεία.

Δεν είναι δυνατόν για 5-6 έμπορους και κερδοσκόπους να διοργανώνονται αγώνες με σκοπό τη θανάτωση ψαριών. Είναι ανήθικο και κατακριτέο, προκαλεί τους επαγγελματίες αλιείς που ψαρευουν στις περιοχές διοργάνωσης αγώνων.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 12
Δεν συμφωνώ με το σύνολο των αλλαγών για τον απλούστατο λόγω, το σχέδιο νόμου δίνει την αίσθηση ότι είναι γραμμένο καθ' υπόδειξη, δεν έχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση και το κυριότερο όλων ΔΕΝ αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου πλούτου (δε ξέρω πόσο πλούσια είναι ακόμη η θάλασσα μας) πάρα μόνο στον περιορισμό των ερασιτεχνών από την θάλασσα (με όποιο σκοπό κρύβεται από πίσω).
Όταν υπάρξει επιστημονική μελέτη και προτάσεις, εφόσον υπάρξει διάλογος με τους ερασιτέχνες αλιείς (και όχι με τους επαγγελματίες) μιας και το σχέδιο νόμου έχει να κάνει με την ερασιτεχνική αλιεία, τότε θα με βρείτε δίπλα στις προτάσεις των επιστημόνων!
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 13
Σιδερατος Νίκος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η παράνομη αλιεία(αν αυτή είναι η αιτία...) μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με καθημερινούς εντατικούς ελέγχους σε όποιον ψαρεύει, ερασιτέχνη ή επαγγελματία ψαρά και απομάκρυνσης του παράνομου από την θάλασσα, με κλιμακωτες ποινές, και ΟΧΙ με οριζόντια, χωρίς λογική, χωρίς μελέτες προαποφασισμένα ρατσιστικά μέτρα κατά του ερασιτέχνη ψαρά που ψαρεύει για να φάει η οικογένεια του Φρέσκο ψάρι!!!
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 14
Αθανάσιος Πετρόπουλος Α.Μ.Ε.Α Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σε περίπτωση που επιμείνετε στην παράλογη και μοναδική στον κόσμο απαγόρευση των ηλεκτρικών μηχανισμών να προβλέπεται εξαίρεση για τα Α.Μ.Ε.Α. ή τουλάχιστον να επιτρέπονται οι χειροκίνητοι μηχανισμοί καλαμιών που έχουν ΚΑΙ την δυνατότητα ηλεκτρικής υποβοήθησης.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 15
KΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
αρθρο 9 (άρθρο 5 του ισχυοντος Π,Δ.)
παρ.1 να διευκρινιστεί αν επιτρέπονται αγωνες αθλητικης αλιείας στα εσωτερικά νερά
παρ.2 να διευκρινιστεί αν η αθλητική ερασιτεχνική αλιεία θεωρείται άθλημα που εμπίπτει στις διατάξεισ του αθλητικού νόμου 2725/99 και ειδικότερα του άρθρου 56 οπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του νόμου 4603/2019 (φεκ Α 48)
δεδομένου ότι στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Δ/νση Αγωνιστικού Αθλητισμού,Τμημα υγρού Στίβου και Μαχητικών αθλημάτων είναι καταχωρημένη και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ η οποία βασει του αθλητικού νόμου έχει αρμοδιότητεσ έγκρισης αγωνων αλιείας.
επίσησ να διευκρινιστεί αν για τους αγωνες ερασιτεχνικής αθλητικής αλιείας απαιτείτα σχετική άδεια του ΛΙμεναρχείου
ακόμη να διευκριτιστεί αν οι αγώνες αθλητικής ερασιτεχνικής αλιείας γίνονται από σταθερή θέση στην αμμουδιά , από λιμενοβραχίονες και αν επιτρέπονται αγώνες και από σκάφη?
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 16
Αθανάσιος Πετρόπουλος Α.Μ.Ε.Α Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σε περίπτωση που επιμείνετε στην παράλογη και μοναδική στον κόσμο απαγόρευση των ηλεκτρικών μηχανισμών να προβλέπεται εξαίρεση για τα Α.Μ.Ε.Α..
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 17
Ανδρέας Πατσατζάκης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Δεν συμφωνώ με το σύνολο των αλλαγών για τον απλούστατο λόγω, το σχέδιο νόμου δίνει την αίσθηση ότι είναι γραμμένο καθ' υπόδειξη, δεν έχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση και το κυριότερο όλων ΔΕΝ αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου πλούτου (δε ξέρω πόσο πλούσια είναι ακόμη η θάλασσα μας) πάρα μόνο στον περιορισμό των ερασιτεχνών από την θάλασσα (με όποιο σκοπό κρύβεται από πίσω).
Όταν υπάρξει επιστημονική μελέτη και προτάσεις, εφόσον υπάρξει διάλογος με τους ερασιτέχνες αλιείς (και όχι με τους επαγγελματίες) μιας και το σχέδιο νόμου έχει να κάνει με την ερασιτεχνική αλιεία, τότε θα με βρείτε δίπλα στις προτάσεις των επιστημόνων!
Στο παρών άρθρο ξεχωρίζω:
τον σχολιασμό ατόμου που δεν το αφορά το συγκεκριμένο σχέδιο.
Δεν έχω άποψη για τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων αθλητικής αλιείας, υπάρχει αρμόδιος φορέας που μπορεί να τοποθετηθεί!
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 18
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ εντός Εθνικών Χωρικών Υδάτων (ΕΧΥ)!!!!!
Ο κτηνοτρόφος ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ άγρια ζώα (ζαρκάδια- αγριογούρουνα-λαγούς ορτύκια και πέρδικες ) ή ο γεωργός ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ να μαζεύει αυτοφυή βότανα και φυτά και να τα εμπορεύεται, αλλά πληγώνει ζωοτροφές- λιπάσματα- φάρμακα- θερμοκήπια - κτηνίατρους και γεωπόνους και επωμίζονται καταστροφές - ξηρασία για να ΠΑΡΑΞΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ σε ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΛΙΕΙΣ , ο οποίοι ΠΕΙΡΑΤΕΥΟΥΝ ποικιλότροπος το θαλασσινό περιβάλλον, ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, για να πλουτίσουν.... Ο μορφή του μεροκαματιάρη παππού ψαρά έχει παρέλθει οριστικά την δεκαετία των 90΄ς.... και έχει αντικατασταθεί από ψαροεφοπλιστές - χοντρέμπορους, με αλλοδαπούς εργάτες στις βιτσότρατες , <<με τις άριστες σχέσεις ΜΕ ΤΟ ΛΣ και καθοριστικές διασυνδέσεις, αφού χρηματοδοτούν το πολιτικό αγώνα βουλευτών και δημάρχων ή με παράκτιους επαγγελματίες(;;;;;;;;) οι οποίοι περνάν του καϊκιού τους έχουν ταυτόχρονα και την ψαροταβέρνα και την καφετιέρα (η γυναίκα τους βεβαίως βεβαίως και είναι και υπάλληλος του τάδε δήμου (όταν προλαβαίνει βέβαια ) !!!!!!
Η Θάλασσα ανήκει σε όλους και οχι μόνο σε <<αγαπητούς>> τσιφλικάδες!! Ανήκει και σε αυτών τον οικογενειάρχη της πόλης ΠΟΥ ΔΕΝ ΨΑΡΕΥΕΙ αλλά αναγκάζεται να πληγώσει στο ψαράδικο 15 €/κιλό το σκουμπρί (δηλαδή 2 ψάρια)... .......... και μην πει κάποιος για ανεργία..... κτλ, τη στιγμή που για άλλους λόγους έχουν αναγκαστεί εκατοντάδες χιλιάδες επιστήμονες και νέοι άνθρωποι με προσόντα να ξενιτευτούν...... οπότε!!!!!!!
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 19
ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Δεν υπάρχει λογική στο να θεωρείται αθλητισμός η δραστηριότητα που προϋποθέτει τη θανάτωση έμβιων όντων και σε μία εποχή που αποδεδειγμένα παρατηρείται μείωση έως έως εξαφάνιση των αλιευμάτων ειδικά στην ακτογραμμή, για να κερδοσκοπούν ορισμένοι. Να απαγορευτεί η υποβρύχια αθλητική αλιεία ή τουλάχιστον να απαγορευτεί παντελώς ο ροφός ως θήραμα κατά την διάρκεια των αγώνων.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 20
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 774
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 607
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα34
Εχθές285
Αυτή την εβδομάδα34
Αυτόν το μήνα1253
Σύνολο1102697

Ποιος είναι Online

1
Online

05 Δεκεμβρίου 2022

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: