ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email

Οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη:

 1. Ο Φ.Π.Α.
 2. Οι δαπάνες απλής αντικατάστασης.
 3. Οι δαπάνες για αγορά ζωικού κεφαλαίου.
 4. Οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά.
 5. Η κατασκευή ή διαμόρφωση κτιρίων κατοικίας ή κτιρίων που εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης.
 6. Η απόκτηση μεταχειρισμένων επενδυτικών αγαθών.
 7. Τα έργα πράσινου και καλλωπισμού.
 8. Οι εργασίες και τα υλικά συντηρήσεων.
 9. Δαπάνες για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και για τη σχετική πιστοποίηση.
 10. Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής και δικαιωμάτων στήριξης.
 11. Η αγορά αναλωσίμων, εργαλείων και εφοδίων, η ενοικίαση και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες της εκμετάλλευσης.
 12. Οι δαπάνες αγοράς εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, οι δαπάνες για την ιδιοκατασκευή λογισμικού και οι δαπάνες για την ανανέωση άδειας χρήσης που αφορά προϋπάρχον λογισμικό στην εκμετάλλευση.
 13. Οι δαπάνες για την αγορά υπηρεσιών σύνδεσης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στο διαδίκτυο, οι δαπάνες για την αγορά εξωτερικών αποθηκευτικών μέσων δεδομένων, οι δαπάνες πρόσβασης σε υπηρεσίες cloud και οι δαπάνες φιλοξενίας ιστοσελίδων.
 14. Οι δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν ή/και επαληθευτούν, δηλαδή δεν δύναται να πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επένδυσης.
 15. Οι δαπάνες οι οποίες προκύπτουν από πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης / αυτοπαράδοσης.
 16. Οι δαπάνες πάσης φύσεως φόρων, τελών και λοιπών δημοσιονομικών επιβαρύνσεων, εκτός από αυτές που ενσωματώνονται στην αξία των παγίων όπως αυτό τεκμηριώνεται από τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού και συμβολαιογραφικά έξοδα.
 17. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικά έξοδα, τραπεζικές προμήθειες και έξοδα συναλλαγών και εγγυήσεων.
 18. Δαπάνες για επενδύσεις συμμόρφωσης με ενωσιακά πρότυπα, με εξαίρεση τους νέους γεωργούς για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασής τους.
 19. Κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται από οργάνωση παραγωγών που έχει ενταγμένο επιχειρησιακό σχέδιο στον Καν. (ΕΕ) 1308/2013.
 20. Δαπάνες για επενδύσεις ο πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.
 21. Δαπάνες σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
 22. Η κατασκευή αναβαθμίδων και η περίφραξη βοσκοτόπων.
Τσόπρας Αναστάσιος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Είμαι νέος γεωργός από την Κορησό Καστοριάς έχω, στην ορεινή περιοχή Αγ. Νικολάου με υψόμετρο 1000 μέτρων, 32 στρέμματα καλλιεργειών (καστανιές, Γκότζι μπέρι, βατόμουρα, σμέουρα, μύρτιλα και κράνα), οι οποίες πρέπει να προφυλαχθούν από άγρια ζώα (αρκούδες κλπ) με την κατασκευή περίφραξης και σύμφωνα με υπολογισμούς το συνολικό μήκος είναι περίπου 1100 μέτρα. Στο παράρτημα 10 σελ: 139 υπάρχει ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη για περιφράξεις μόνιμων φυτειών έως 5000 ευρώ. Αυτό για μένα είναι ανεπαρκές και απαγορευτικό για να σώσω τις καλλιέργειες μου, θα πρέπει στις ορεινές περιοχές να αυξηθεί και να καλύπτει την περιφέρεια του συνόλου των καλλιεργειών προκειμένου να επιβιώσουν! Επίσης δεν αναφέρεται κάπου όσον αφορά τις δαπάνες για στήριξη καλλιεργειών (παλμέτα) όπως είναι τα βατόμουρα, σμέουρα και γκότζι μπέρι.
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 10, παρ. 3. : Το ζωικό κεφάλαιο αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο δουλειάς του σύγχρονου κτηνοτρόφου , για ποιο λόγο λοιπόν να μην επιδοτηθεί η αγορά του ζωικού κεφαλαίου. Από την στιγμή μάλιστα που η αγορά βελτιωμένων ζώων υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί στόχο της εκμετάλλευσης.
Άρθρο 10, παρ. 21. : Έτσι όπως είναι διατυπωμένο φαίνεται ότι δεν θα είναι επιλέξιμα τα αρδευτικά για τις υπαίθριες καλλιέργειες (σταγονίδια, τεχνητή βροχή). Ισχύει κάτι τέτοιο? Αν ναι για ποιο λόγο να μείνουν εκτός τα αρδευτικά των υπαίθριων καλλιεργειών και να επιδοτηθούν μόνο τα αρδευτικά των θερμοκηπίων?
Δασκαλάκη Α, Σηφογιαννάκη Ειρ. (ΔΑΟΚ Χανίων) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Οι αναβαθμίδες δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Τα αντίστοιχα μέτρα με τα οποία επιδοτείται η κατασκευή αναβαθμίδων δεν έχουν προκηρυχτεί για τις περιπτώσεις που είναι αναγκαία η κατασκευή τους. Επιπλέον οι παραγωγοί δεν μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και να συμμετέχουν σε πολλά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της ίδιας εκμετάλλευσης.
Πρόταση: Στις περιπτώσεις που απαιτείται η κατασκευή αναβαθμίδων να επιδοτείται η κατασκευή τους.
Βασιλειάδης Βαγγέλης (Agrostis) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην παράγραφο 13 ορίζονται ως μη επιλέξιμες οι δαπάνες πρόσβασης σε υπηρεσίες cloud και οι δαπάνες φιλοξενίας ιστοσελίδων.

Όλα τα σύγχρονα λογισμικά διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και πολλά άλλα λογισμικά που έχουν σχέση με την εισαγωγή και χρήση αυτοματισμών στην αγροτική παραγωγή παρέχονται ως υπηρεσίες cloud. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς διότι η δυνατότητα συλλογής δεδομένων από τον αγρό αλλά και καταγραφής ή χρήσης των δεδομένων στον αγρό από τον παραγωγό είναι εφικτή μόνο σε περιβάλλον cloud.

Προτείνουμε να διορθωθεί η συγκεκριμένη παράγραφος ώστε να θεωρούναι επιλέξιμες οι δαπάνες για υπηρεσίες cloud όταν αυτές αφορούν λογισμικό διαχείρισης εκμεταλλεύσεων ή άλλες σχετικές εφαρμογές (π.χ συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για άρδευση - λίπανση κ.α)
Βασιλειάδης Βαγγέλης (Agrostis) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην παράγραφο 13 ορίζονται ως μη επιλέξιμες οι δαπάνες πρόσβασης σε υπηρεσίες cloud και οι δαπάνες φιλοξενίας ιστοσελίδων.

Όλα τα σύγχρονα λογισμικά διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και πολλά άλλα λογισμικά που έχουν σχέση με την εισαγωγή και χρήση αυτοματισμών στην αγροτική παραγωγή παρέχονται ως υπηρεσίες cloud. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς διότι η δυνατότητα συλλογής δεδομένων από τον αγρό αλλά και καταγραφής ή χρήσης των δεδομένων στον αγρό από τον παραγωγό είναι εφικτή μόνο σε περιβάλλον cloud.

Προτείνουμε να διορθωθεί η συγκεκριμένη παράγραφος ώστε να θεωρούναι επιλέξιμες οι δαπάνες για υπηρεσίες cloud όταν αυτές αφορούν λογισμικό διαχείρισης εκμεταλλεύσεων ή άλλες σχετικές εφαρμογές (π.χ συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για άρδευση - λίπανση κ.α)
Ντίνος Μπλιάτσιος (ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην παράγραφο 19 του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρεται ότι είναι μη επιλέξιμη: "Κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται από οργάνωση παραγωγών που έχει ενταγμένο επιχειρησιακό σχέδιο στον Καν (ΕΕ) 1308/2013".
Θεωρούμε ότι η παραπάνω διατύπωση αδικεί σοβαρές προσπάθειες ανά την Ελλάδα παραγωγών που προχώρησαν σε συλλογικά σχήματα και εντάχθηκαν στην ΚΟΑ οπωροκηπευτικών με επιχειρησιακά προγράμματα καθώς δεν μπορούν να ωφεληθούν από τη συγκεκριμένη δράση γιατί επέλεξαν τη συλλογικότητα.
Για παράδειγμα Οργάνωση καστανοπαραγωγών με ετήσιο τζίρο 1.000.000 ευρώ υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα μέγιστου ύψους 82.000 ευρώ/έτος. Για να αναπτυχθεί αυτή η οργάνωση απαιτείται ένας χώρος με ψυκτικό θάλαμο και διαλογητήριο ύψους 600.000 ευρώ, το οποίο σημαίνει ότι από το επιχειρησιακό χρειάζονται 10 χρόνια για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη και μόνο επένδυση.
Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να απαλειφθεί η συγκεκριμένη διατύπωση, ώστε να μπορούν και οι προαναφερόμενες οργανώσεις παραγωγών να υλοποιήσουν επενδύσεις μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εξυπακούεται βέβαια, ότι δεν θα μπορεί να εντάξει δράσεις για τις οποίες έχει επιδοτηθεί μέσα από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ή το αντίστροφο.
Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα τιμωρήσουμε το θεσμό της συλλογικότητας.
Παντελαίος Δημήτριος (Γεωπόνος ΔΑΟΚ Σερρών) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
16. Οι δαπάνες πάσης φύσεως φόρων, τελών και λοιπών δημοσιονομικών επιβαρύνσεων, εκτός από αυτές που ενσωματώνονται στην αξία των παγίων όπως αυτό τεκμηριώνεται από τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού και συμβολαιογραφικά έξοδα.
Να διευκρινιστεί το "καθώς και έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή ..........", αναφέρεται στο " εκτός ...." ή στο "Οι δαπάνες ...".
Σε κάθε περίπτωση είναι επιλέξιμες ή όχι. ??
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα36
Εχθές540
Αυτή την εβδομάδα2919
Αυτόν το μήνα11262
Σύνολο1482746

Ποιος είναι Online

2
Online

20 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: