ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
  2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
  3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
  4.  Εγγραφή μέσω email

Δείτε εδώ το Παράρτημα 10

Γιάννης Χοτζακιάνης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Προτείνεται α) η αναθεώρηση του ύψους της δαπάνης σύνταξης και υποβολής αίτησης και β) ο διαχωρισμός της δαπάνης σύνταξης και υποβολής αίτησης προκαταβολής από αυτή των αιτήσεων πληρωμής και η αναθεώρησή τους, δεδομένου του όγκου εργασίας που απαιτείται. Επίσης θα πρέπει να ενταχθεί και δαπάνη τεχνικής στήριξης μιας και η παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου δεν εξαντλείται μόνο στα αιτήματα πληρωμής αλλά και σε αιτήματα τροποποιήσεων αλλά και στην εν γένει παρακολούθηση και υποστήριξη του δικαιούχου καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. Τέλος, στο σημείο Γ. Γενικές Δαπάνες περίπτωση 2, στο ποσό που αναφέρεται στο τέλος προφανώς υπάρχει λάθος (αντί των 1.500,00€ θα έπρεπε να αναφέρει 2.000,00€)
όσον αφορά το σημείο Β.
Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό επένδυσης 150.000 ευρώ. Από τη στιγμή που κυμαίνονται τόσο χαμηλά τα ύψη επενδύσεων αφήστε τα ελεύθερα. Τι 150.000, τι 200.000 ευρώ και ας επενδύσει ο κάθε ένας όπου θέλει. Με 150.000 ευρώ τι θα εκσυγχρονίσει;;; ζήτημα να μπορεί να πάρει 1 γεωργικό ελκυστήρα μεγάλων καλλιεργειών και 2 παρελκόμενα.
Γενικότερα θα έλεγα να μην αλλάξουν τα ποσά των κατηγοριών σε σχέση με την προκήρυξη του 2011.
ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο σημείο Β. Μηχανολογικός εξοπλισμός περίπτωση 6 του Παραρτήματος στη σελίδα 139, το όριο των 150.000,00€ για το σύνολο των επενδύσεων είναι απόλυτα ανεπαρκές, πρέπει να γίνει 180.000,00€, όπως είχε οριστεί και στην αντίστοιχη πρόσκληση του 2011.

Στο σημείο Γ. Γενικές Δαπάνες περίπτωση 2 του Παραρτήματος στη σελίδα 140, στο ποσό που αναφέρεται στο τέλος προφανώς υπάρχει λάθος (αντί των 1.500,00€ θα έπρεπε να αναφέρει 2.000,00€). Επίσης, το ανώτατο όριο για τη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων προκαταβολής και αιτήσεων πληρωμής είναι απόλυτα ανεπαρκές σε σχέση με τον όγκο εργασίας που απαιτεί η εν λόγω εργασίας. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί το ύψος του ορίου ώστε μαζί με την αμοιβή της περίπτωσης 1 να μην υπερβαίνει το ποσοστό 6% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 9, Α, σημείο 8.1.1, περίπτωση iii.
  • Σελίδα :
  • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.