ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Διαβουλευση Προδημοσιευσης 1ης Προσκλησης για την υποβολη αιτησεων στηριξης προς ενταξη στην παρεμβαση Π3-75.1 «Εγκατασταση Γεωργων Νεαρης Ηλικιας»
  3. Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023
  4.  Εγγραφή μέσω email

6. Δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

  • 6.1. Να υποβάλουν και εκτελέσουν με επιτυχία επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης μέχρι και τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία ένταξής τους στο μέτρο υποβάλλοντας αίτημα ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους από την ημερομηνία ένταξης.
  • 6.2. Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη εντός δύο ετών από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους ως νεοεισερχομένων επαγγελματιών στον αγροτικό τομέα και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Οι υποχρεώσεις αυτές ελέγχονται ηλεκτρονικά με βάση τα αντίστοιχα μητρώα τουΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ............................
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.15 Είναι αντιφατική και λανθασμένη η διατύπωση η αρχηγία της εκμετάλλευσης να ασκείται από γεωργό νεαρής ηλικίας καθόλη τη διάρκεια της οχταετίας. Θα πρέπει να αντικατασταθεί να ασκείται από το Νέο Γεωργό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.13 Η συγκεκριμένη διάταξη έχει επικριθεί και στην προηγούμενη Πρόσκληση. Η εφαρμογή της θα ξεκινήσει φέτος και ήδη εμφανιστήκανε προβλήματα. Καταστροφή παραγωγής από καταστάσεις ανωτέρας βίας (φωτιές, πλημμύρες κ.λπ.) και είναι βέβαιο ότι θα εμπλακούμε σε ατελείωτες διαδικασίες πιστοποίησης των καταστροφών και του ύψους των ζημιών. Η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να καταργηθεί. Τεχνοκρατικές ρυθμίσεις αστυνόμευσης και ελέγχου έρχονται σε σύγκρουση με τις διακυμάνσεις της παραγωγής και της αγοράς.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.7. Στο σημείο αυτό αναγράφεται ότι η εκπαίδευση θα παρέχεται από πιστοποιημένους παρόχους επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης. Ποιοι είναι οι φορείς αυτοί πλην του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ?
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.6. Το συγκεκριμένο εδάφιο θα πρέπει να διαγραφεί, διότι είναι προφανές ότι επιχειρείται η εμπλοκή και η αθέμιτη πριμοδότηση των εταιρειών δικαιούχων του Μέτρου 2.1 στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών. Κάτι τέτοιο είναι όχι απλά παράτυπο αλλά έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το διακριτό χαρακτήρα των Μέτρων και με τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά παροχής υπηρεσιών προς τους αγρότες. Η ίδια η προετοιμασία του νέου Γεωργού, η σύνταξη του επιχειρηματικού Σχεδίου, η υποβολή της αίτησης στήριξης και η παρακολούθηση της υλοποίησης αυτού όπως και η παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων αποτελούν μια ολοκληρωμένη γεωργική συμβουλή. Δεν μπορείτε να "κατασκευάζετε" το πελατολόγιο των συγκεκριμένων εταιρειών.
6.6 Κατά τη διάρκεια του ………….πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών
Να αφαιρεθεί η παράγραφος καθώς οι πιστοποιημένοι πάροχοι γεωργικών συμβουλών είναι ελάχιστοι. Επίσης με την δέσμευση αυτή θα δημιουργηθεί παραπληροφόρηση και αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ μελετητών-γεωπόνων και πιστοποιημένων φορέων που εκτός από γεωργικές συμβουλές συντάσσουν και μελέτες σε αναπτυξιακά προγράμματα του ΥΠΑΑΤ.
6.6 Κατά τη διάρκεια του ………….πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών

Να αφαιρεθεί η παράγραφος, καθώς οι Πιστοποιημένοι πάροχοι Γεωργικών Συμβουλών είναι ελάχιστοι. Επίσης με την δέσμευση αυτή θα δημιουργηθεί παραπληροφόρηση και αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ Μελετητών - Γεωπόνων και Πιστοποιημένων Φορέων που εκτός από Γεωργικές συμβουλές συντάσσουν και μελέτες σε αναπτυξιακά προγράμματα του ΥΠΑΑΤ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στις δεσμεύσεις θα πρέπει να αλλάξει στο σημειό 6.3 η αύξηση της τυπικής απόδοσης κατά 20% στην μελλοντική κατάσταση. Το συγκεκριμένο δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα στον γεωργικό τομέα και είναι αποθαρρυντικό για τους ενδιαφερόμενους. Θα έπρεπε να μπει ως βαθμολογικό κριτήριο και μόνο.

Να καταργηθεί η 4ετία μετά το έτος ολοκλήρωσης. Δεν υπάρχει κανένα απόλυτως νόημα στην συγκεκριμένη δέσμευση. Ποια είναι τα επικουρικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τον εν δυνάμει νέο παραγωγό να διατηρήσει επιπλέον 4 έτη την εκμετάλλευση του; το φορολογικό καθεστώς; οι αυξανόμενες εισφορές στον ΕΛΓΑ; οι μειωμένες κατά 20-50% επιδοτήσεις; οι αυξήσεις των απαιτήσεων που ουσιαστικά οδηγούν πολλούς παραγωγούς στην καταστροφή; οι αυξανόμενοι τόκοι των δανείων;..ας μείνουμε σοβαροί. Δεν είναι λαμόγια οι νέοι αγρότες και θα πρέπει να αντιμετώπιζονται με σεβασμό!
ΕΘΕΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.6 - Να προστεθεί από «Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών ή από Πιστοποιημένο Γεωργικό Σύμβουλο»

6.13 - Να διαγραφεί η απαίτηση πωλήσεων βάσει τυπικής απόδοσης ή να γίνει πιο ανελαστική, διότι δεν είναι δόκιμο να συγκρίνονται οι πραγματικές πωλήσεις (οι οποίες είναι μεταβλητές και επηρεάζονται από διάφορες παραμέτρους π.χ καιρό) με την τυπική απόδοση της δήλωσης ΟΣΔΕ η οποία σχηματίζεται από σταθερούς αμετάβλητους δείκτες οι οποίοι είναι αποτέλεσμα στατιστικής επεξεργασίας.

6.1.14 - Να διαγραφεί η τελευταία πρόταση «Σε κάθε περίπτωση…περισσότερο από 10%», διότι στην Πρόσκληση ορίζεται ήδη η ελάχιστη επιλέξιμη βαθμολογία.
ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
* Σημείο 6.6: Να αλλάξει σε: “...να λάβει συμβουλές από πιστοποιημένο Γεωργικό Σύμβουλο ή πιστοποιημένο Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ)

* Σημείο 6.13: Να διαγραφεί η απαίτηση πωλήσεων βάση Τυπικής Απόδοσης διότι δεν είναι δόκιμο να συγκρίνονται οι πραγματικές πωλήσεις (οι οποίες είναι μεταβλητές και επηρεάζονται από πολλές παραμέτρους όπως καιρός, εμπόριο κτλ) με την Τυπική Απόδοση της δήλωσης ΟΣΔΕ η οποία σχηματίζεται από σταθερούς αμετάβλητους δείκτες οι οποίοι είναι αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αλλάζουν μία φορά στα έξι χρόνια (στην καλύτερη περίπτωση). Ήδη με την απαίτηση αυτή, στην προηγούμενη Πρόσκληση, αντιμετωπίζουμε θεματα.

* Σημείο 6.14: Να διαγραφεί το σημείο “Σε κάθε περίπτωση, η βαθμολογία με την οποία εντάχθηκαν στο μέτρο δεν πρέπει να μειωθεί περισσότερο από 10%” διότι στην Πρόσκληση ορίζεται ήδη η ελάχιστη επιλέξιμη βαθμολογία.
Καλαμάκης κωνσταίνος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.6: Να γίνει διευκρίνιση αν η γεωργική συμβουλή θα παρέχεται από πιστοποιημένο Γ.Σ. Ή από ΦΠΓΣ.
6.14: Να αφαιρεθεί εντελώς η φράση «Σε κάθε περίπτωση, η βαθμολογία με την οποία εντάχθηκαν στο μέτρο δεν πρέπει να μειωθεί περισσότερο από 10%». Δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό
Καλαμάκης Κωνσταντίνος Κ.ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ - Μ. ΓΚΕΡΑ Ο.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.6 Να διευκρινιστεί αν η γεωργική συμβουλή θα λαμβάνεται από γεωργικό σύμβουλο πιστοποιημένη ή από ΦΠΓΣ πιστοποιημένο
6.14: Να αφαιρεθεί εντελώς η φράση «Σε κάθε περίπτωση, η βαθμολογία με την οποία εντάχθηκαν στο μέτρο δεν πρέπει να μειωθεί περισσότερο από 10%». Η βαθμολογία δεν πρέπει να μειωθεί κάτω από τον τελευταίο που πληρώνεται ή κάτω από τη βάση
Δημήτρης Σγούρος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.14: Να αφαιρεθεί εντελώς η φράση «Σε κάθε περίπτωση, η βαθμολογία με την οποία εντάχθηκαν στο μέτρο δεν πρέπει να μειωθεί περισσότερο από 10%».
Δεν έχει κανένα νόημα. Γι΄αυτό υπάρχει η βάση ένταξης. Εξάλλου στο τέλος εντάσσονται όλοι ακόμα και οι επιλαχόντες. Για ποιό λόγο να κάνουμε την υλοποίηση τόσο δύσκαμπτη, δύσκολη και δεσμευτική;
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.13 & 6.14. Προτείνουμε να μειωθεί το ποσοστό του τζίρου και κατά την περίοδο της υλοποίησης και κατά την περίοδο μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού, λόγω της αστάθειας της αγροτικής παραγωγής η οποία δύναται να διαφέρει από χρονιά σε χρονιά για ποικίλους παράγοντες (κλιματική αλλαγή, καιρικές συνθήκες, ασθένειες,…). Επίσης να ληφθεί μέριμνα για το ποσοστό και τον τρόπο ελέγχου του τζίρου καλλιεργειών όπως η ελιά λόγω παρενιαυτοφορίας), καθώς και των μελισσοκόμων, όπου η παραγωγή μελιού επηρεάζεται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.6: μπορώ να δεχτώ να συντάσσει την αίτηση στήριξης πιστοποιημένος πάροχος γεωργικών συμβουλών. Γιατί όμως να πρέπει να λάβει συμβουλές; Το Επιχ.Σχέδιο, δεν εμπεριέχει συμβουλές; Γιατί να εμπλακούν μεταξύ τους 2 διαφορετικά Μέτρα (Νέου Γεωργού & παροχή Γεωργικών Συμβουλών;)
Ελενη Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Κάντε την ένταξη και την υλοποίηση απλούστερη. Το σημαντικότερο είναι να αναφερθεί στην προκήρυξη, ότι θα ελεγχθούν όλοι όσοι εγκριθούν, τόσο στην έναρξη όσο και στο τέλος. Το κέρδος από τους ελέγχους θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος αμοιβής των ελεγκτών και πιστέψτε με θα αιτηθούν παιδιά που όντως θα μείνουν και θα ασχοληθούν στην παραγωγή.7644
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αναφορικά με την δέσμευση "6.6. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου να λάβει συμβουλές από
πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών" που θα υποχρεούνται να αναλάβουν οι υποψήφιοι :

Επειδή οι πιστοποιημένες δομές είναι λίγες ανά τη χώρα, θεωρώ πως θα υπάρχει τόσο εκμετάλλευση όσο και παραπληροφόρηση από τις δομές προς τους παραγωγούς. Είναι καταστοφικό για νέους γεωπόνους / επιχειρηματίες αυτή η δέσμευση, διότι για να πιστοποιηθείς ως πάροχος γεωργικών συμβουλών χρειάζεται να έχεις παραπάνω από ένα κατάστημα.

Κατά τη γνώμη μου η συγκεκριμένη παράγραφος πρέπει να αφαιρεθεί.
Αναφορικά με την δέσμευση "6.6. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου να λάβει συμβουλές από
πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών" που θα υποχρεούνται να αναλάβουν οι υποψήφιοι :Επειδή οι πιστοποιημένες δομές είναι λίγες ανά τη χώρα, θεωρώ πως θα υπάρχει τόσο εκμετάλλευση όσο και παραπληροφόρηση από αυτές τις λίγες δομές προς του παραγωγούς. Πολλοί γεωργικοί σύμβουλοι είναι πιστοποιημένοι, αν και οι περισσότεροι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και όχι ιδιώτες, ωστόσο πάροχοι γεωργικών συμβουλών είναι ελάχιστοι σε σχέση με τον όγκο των γεωργών και δεν ξέρουμε πότε θα τρέξει εκ νέου η διαδικασία πιστοποίησης νέων παρόχων γεωργικών συμβουλών. Επίσης, για να μπορέσεις να ενταχθέις στο πρόγραμμα γεωργικών συμβούλων είναι απαραίτητη προϋπόθεση να διατηρείς πάνω από ένα καταστήματα, πράγμα καταστροφικό για τους περισσότερους νέους γεωπόνους / επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα.

Νομίζω πως η συγκεκριμένη παράγραφος πρέπει να αφαιρεθεί.
ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.13:
Η υποχρέωση πραγματοποίησης συγκεκριμένου κύκλου εργασιών (50% και 60%) κατ’ έτος, θα πρέπει να γίνει πιο ελαστική. Προτείνουμε να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των ετών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, καθώς η αγροτική παραγωγή έχει να κάνει με αστάθμητους παράγοντες, όπως έκτακτων καταστροφών, συνθηκών αγοράς.

6.14:
Να διαγραφεί το τελευταίο εδάφιο της συγκεκριμένης Υποπαραγράφου καθώς δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό από τη στιγμή που η αίτηση έχει ήδη κριθεί και παραμένει επιλέξιμη.
6.6. Παρακαλούμε να διαγραφεί το σημείο ή να τροποποιηθεί ως εξής: ...να λάβει συμβουλές από πιστοποιημένο γεωργικό σύμβουλο.
6.7. Να τροποποιηθούν οι 250 ώρες παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος γεωτεχνικής κατεύθυνσης σε 150 ώρες. Δεν δύναται ένας επαγγελματίας αγρότης-κτηνοτρόφος να απουσιάζει από την εργασία του τόσες πολλές ώρες! Είναι πρακτικά αδύνατον και δεν έχει καμία ουσία η αύξηση αυτή των ωρών.
6.13. Να διαγραφεί το σημείο 6.13 ή να μειωθεί το ποσοστό επίτευξης προς αποφυγή απεντάξεων. Κανένας αγρότης επαγγελματίας δεν μπορεί να προβλέψει ετησίως το τζίρο του, καθώς εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες και όχι μόνο. Μια απλή αναδιάρθρωση των καλλιεργειών (δενδρωδών), σε ένα μέρος της εκμετάλλευσής του, του αποφέρει αυτόματα μηδενικό τζίρο για 3- 4 χρόνια, από τις συγκεκριμένες καλλιέργειες!
6.14. Να γίνεται αποδεκτή η μείωση της βαθμολογίας σε επίπεδο ανώτερο της βαθμολογικής βάσης, σε κάθε περίπτωση, όπως ισχύει σε κάθε Πρόγραμμα!
η υποχρέωση του τζίρου από που προκύπτει; από τη στιγμή που ζητάτε συγκεκριμένες τιμές Τ.Α. γιατί ζητάτε τζίρο;
Οι Τ.Α. δεν είναι σωστές; Νομίζω ότι κάπου κάνετε κάποιο νομικό λάθος στις υποχρεώσειςΣυμφωνώ απόλυτα.
  • Σελίδα :
  • 1
  • 2


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.