ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος των αναγκαιων συμπληρωματικων μετρων για την εφαρμογη των Καν(ΕΕ) 1308/2013 ,Καν(ΕΕ) 2021/2115 και Καν(ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπης στον τομεα των οπωροκηπευτικων
 3. Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 1: Σκοπός

1.            Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών:

 • (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως ισχύει
 • (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
 • (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής
 • (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής όπως ισχύει,
 • (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής όπως ισχύει και
 • (ΕΕ) 2022/1475 της Επιτροπής,

     που αφορούν την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών. 

ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Α.Α. ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στον παρόντα χώρο παραθέτω σχολιασμό για γενικά θέματα της ΥΑ επειδή δεν υπάρχει σχετική επιλογή γενικού σχολιασμού

1. Όπως έχει ήδη εντοπιστεί, οι ζημιές στις καλλιέργειες από φυσικά φαινόμενα έχουν άμεση αρνητική επίπτωση στην αξία εμπορευθείσας παραγωγής και στη διαμόρφωση των προϋπολογισμών των αντίστοιχων ετών. Εφόσον στη χώρα μας οι περισσότεροι παραγωγοί (π.χ. αμπελοκαλλιεργητές) συμμετέχουν στην ασφάλεια του ΕΛΓΑ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσθεσης της εκτιμώμενης αξίας παραγωγής που καταστράφηκε (όπως αυτή εκτιμήθηκε από τον ΕΛΓΑ) στην εμπορευθείσα αξία του αντίστοιχου έτους. Η πρόσθεση αυτή θα μπορούσε να γίνει κατά τη διαδικασία της αίτησης τροποποίησης του ΕΠ που συνδέεται με το συγκεκριμένο έτος αναφοράς (n-2).
2. Προτείνεται να συνταχθούν (εφόσον φυσικά δεν έχει προβλεφθεί) τα σχετικά πρότυπα δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τις Ο.Π. ή χειρίζονται οι ΔΑΟΚ (excel πληρωμών, πρότυπα πρακτικών, check list κλπ) για την ομοιόμορφη και καλύτερη εφαρμογή της παρούσας νομοθεσίας.
3. Προτείνεται να γίνει σχετική αναφορά, εφόσον φυσικά κρίνεται απαραίτητο, να αναφερθούν έστω και ενδεικτικά δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν και ως εξατομικευμένες σε μεμονωμένα μέλη της οργάνωσης (π.χ. κατασκευή θερμοκηπίου?). Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσαν να προστεθούν και οι υποχρεώσεις των μελών που υλοποιούν αυτές (π.χ. μη αποχώρηση πριν την απόσβεση της συγκεκριμένης επένδυσης-δαπάνης)
4. Στην νέα Υ.Α. δεν υπάρχει ρητή αναφορά για το Άρθρο 53 του Καν(ΕΕ)2021/2115 για την Εθνική Χρηματοδοτική Συνδρομή, το οποίο από το παρελθόν μέχρι και σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί. Προτείνεται να προστεθεί σχετικό άρθρο στην παρούσα απόφαση και να δρομολογηθεί η εφαρμογή του
5. Επειδή η παρούσα Υπουργική Απόφαση αφορά μόνο τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις ΕΟΠ προτείνεται να συνταχθεί συμπληρωματική νομοθεσία για τις Ομάδες Παραγωγών (π.χ. δικαιώματα και υποχρεώσεις τους) και τις αρμοδιότητες ιδιαίτερα των ΔΑΟΚ σε σχέση με αυτές καθώς σχετικές λεπτομερείς αναφορές περιορίζονται μόνο στον παλαιότερο Κανονισμό 543/2011.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Υποβολή του Σχολιασμού σας
Μοιραστείτε Τοποθεσία

Η κοινοποίηση της τρέχουσας τοποθεσίας σας, ενώ δημοσιεύετε μια νέα ανάρτησης συζήτησης, επιτρέπουν στους θεατές να προσδιορίσουν τη θέση που βρίσκεστε.

Γεωγραφικό πλάτος:
Γεωγραφικό μήκος:
Captcha
Για να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας από τα bots και τα μη εξουσιοδοτημένα σενάρια, θα πρέπει να εισαγάγετε τους παρακάτω κωδικούς captcha πριν δημοσιεύσετε την ανάρτησης συζήτησης σας.