ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Καθορισμος των αναγκαιων συμπληρωματικων μετρων για την εφαρμογη των Καν(ΕΕ) 1308/2013 ,Καν(ΕΕ) 2021/2115 και Καν(ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπης στον τομεα των οπωροκηπευτικων
  3. Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023
  4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 8: Ενδικοφανής προσφυγή -  Έλεγχοι - κυρώσεις

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρακολουθεί με διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους τα αιτήματα πληρωμής με σκοπό τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις έγκρισης μετά την υποβολή των αιτήσεων. Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται αναλυτικό φύλλο ελέγχου και γίνεται καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου δύναται να ενημερώνονται οι δικαιούχοι.

Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής επί των πληρωμών .

Σε περίπτωση διαφωνίας με τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιτημάτων πληρωμών, ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή, εντός χρονικών προθεσμιών που ορίζονται στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών καταχωρίζονται ΟΠΣΚΕ.

Εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Επιβάλλονται κυρώσεις ιδίως στις περιπτώσεις:

α) Παρατυπιών, ψευδών δηλώσεων ή σοβαρής αμέλειας.

β) Χρήσης των χορηγούμενων ποσών, είτε για μη προβλεπόμενες επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος εργασίας είτε εκτός του ειδικού λογαριασμού.

γ) Μη διατήρησης των παγίων σε λειτουργική κατάσταση, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα το ΣΣ ΚΑΠ.

δ) Σοβαρού παραπτώματος, ιδίως επανάληψης των παρατυπιών που αναφέρονται στις παραγράφους α και β της παρούσας διαδικασίας ή όταν διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος παραβίασε σοβαρά τις υποχρεώσεις του.Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Υποβολή του Σχολιασμού σας
Μοιραστείτε Τοποθεσία

Η κοινοποίηση της τρέχουσας τοποθεσίας σας, ενώ δημοσιεύετε μια νέα ανάρτησης συζήτησης, επιτρέπουν στους θεατές να προσδιορίσουν τη θέση που βρίσκεστε.

Γεωγραφικό πλάτος:
Γεωγραφικό μήκος:
Captcha
Για να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας από τα bots και τα μη εξουσιοδοτημένα σενάρια, θα πρέπει να εισαγάγετε τους παρακάτω κωδικούς captcha πριν δημοσιεύσετε την ανάρτησης συζήτησης σας.