ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Καθορισμος των αναγκαιων συμπληρωματικων μετρων για την εφαρμογη των Καν(ΕΕ) 1308/2013 ,Καν(ΕΕ) 2021/2115 και Καν(ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπης στον τομεα των οπωροκηπευτικων
  3. Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023
  4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 9:  Έλεγχοι και Επιτροπές ελέγχου

1. Επιτροπή αναγνώρισης και ελέγχου των ΟΠ/ΕΟΠ.

Έργο της επιτροπής είναι η αναγνώριση των Ο.Π. και Ε.Ο.Π., η τροποποίησή της, η ανάκληση ή αναστολή της (άρθρο 3 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 – (Β΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει).

  1. Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου (Ε.Π.Ε) της λειτουργίας των ΟΠ/ΕΟΠ (άρθρο 3 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (Β΄601).

Έργο της επιτροπής είναι:

Α. η υποβολή εισήγησης στο κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα, για την αξιολόγηση των αιτήσεων έγκρισης ΕΠ από ΟΠ/ΕΟΠ, τροποποιήσεών τους, και αιτήσεων μη τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, κατόπιν επαλήθευσης με κάθε ενδεδειγμένο τρόπο συμπεριλαμβανομένων και των επιτόπιων ελέγχων.

Β. η ετήσια διεξαγωγή διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων για τις ΟΠ/ΕΟΠ που εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα και η τουλάχιστον μία φορά στη τριετία διεξαγωγή διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων για τις ΟΠ/ΕΟΠ που δεν εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης, σε κάθε περίπτωση, των ΟΠ, ΕΟΠ της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Η επιτροπή, είναι δυνατό μετά από πρόσκληση του Δ/ντη της αρμόδιας ΔΑΟΚ να συνεπικουρείται από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας συγκεκριμένων ειδικοτήτων των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

  1. Τριμελής Επιτροπή παραλαβής των δράσεων.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συστήνεται, στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από δυο γεωπόνους κατηγορίας ΠΕ, της αρμόδιας ΔΑΟΚ, με τους αναπληρωτές τους, και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ τεχνολόγων γεωπονίας της ίδιας Υπηρεσιακής μονάδας και έναν οικονομικό υπάλληλο της αρμόδιας ΔΑΟΚ κατηγορίας ΠΕ με τον αναπληρωτή του και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής οικονομικό υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας ΤΕ. Τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γεωπόνων είναι ποιοτικός ελεγκτής. Τα μέλη αυτής της επιτροπής είναι διαφορετικά από τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή είναι δυνατό μετά από πρόσκληση του Δ/ντη της αρμόδιας ΔΑΟΚ να συνεπικουρείται από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας συγκεκριμένων ειδικοτήτων των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Έργο της επιτροπής είναι:

α. η διεξαγωγή των διοικητικών ελέγχων όλων των αιτήσεων ενίσχυσης.

β. η διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων στις εγκαταστάσεις των ΟΠ/ΕΟΠ και θυγατρικών τους κατά περίπτωση, τουλάχιστον του 30% των αιτήσεων ενίσχυσης.

γ. η διεξαγωγή των πρωτοβάθμιων ελέγχων σε ποσοστό τουλάχιστον 10 % της ποσότητας των προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά κατά την περίοδο εμπορίας για κάθε δεδομένη οργάνωση παραγωγών. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης παραγωγών ή στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών των αποσυρθέντων προϊόντων. Σε περίπτωση που κατά τους ελέγχους διαπιστωθούν παρατυπίες, διενεργούναι συμπληρωματικοί έλεγχοι.

Η επιτροπή για τους ανωτέρω ελέγχους συντάσσει πρακτικά ελέγχου κατά περίπτωση τα οποία θα καθοριστούν σε σχετικές εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί:

- διοικητικούς ελέγχους των αιτημάτων πληρωμής.

- Μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Δευτεροβάθμιους και εποπτικούς ελέγχους διασφάλισης των όρων επιλεξιμότητας της ενίσχυσης και των ενεργειών απόσυρσης, βάσει δείγματος το οποίο εξάγεται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα αντίστοιχα υποδείγματα πρακτικών ελέγχων θα οριστούν με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Α.Α. ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 9
Στο περιεχόμενο του Άρθρου 9 επαναλαμβάνονται στοιχεία που έχουν ήδη αναγραφεί στο Άρθρο 6 παρ. 2Α όπως π.χ. η αρμοδιότητα της Ε.Π.Ε. «Β. η ετήσια διεξαγωγή διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων για τις ΟΠ/ΕΟΠ που εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα και η τουλάχιστον μία φορά στη τριετία διεξαγωγή διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων…» η οποία θα μπορούσε να απαλειφθεί.
  • Σελίδα :
  • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Υποβολή του Σχολιασμού σας
Μοιραστείτε Τοποθεσία

Η κοινοποίηση της τρέχουσας τοποθεσίας σας, ενώ δημοσιεύετε μια νέα ανάρτησης συζήτησης, επιτρέπουν στους θεατές να προσδιορίσουν τη θέση που βρίσκεστε.

Γεωγραφικό πλάτος:
Γεωγραφικό μήκος:
Captcha
Για να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας από τα bots και τα μη εξουσιοδοτημένα σενάρια, θα πρέπει να εισαγάγετε τους παρακάτω κωδικούς captcha πριν δημοσιεύσετε την ανάρτησης συζήτησης σας.