ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Λεπτομερειες εφαρμογης της Παρεμβασης Π3-77-1.1 « Συσταση Ομαδων και Οργανωσεων Παραγωγων » στον τομεα της Γεωργιας του Στρατηγικου σχεδιου Κοινης Αγροτικης Πολιτικης της Ελλαδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027
 3. Τετάρτη, 19 Ιουλιου 2023
 4.  Εγγραφή μέσω email

ΑΡΘΡΟ 12

Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης

 1. Ο διοικητικός έλεγχος (αξιολόγηση) πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ και ισχύει κάθε φορά και με ευθύνη του ΕΦ μέσω της συμπλήρωσης των αντίστοιχων ηλεκτρονικών φύλλων διοικητικού ελέγχου του ΟΠΣΚΕ.
 2. Τα ηλεκτρονικά φύλλα διοικητικού ελέγχου περιέχουν όλα τα απαραίτητα σημεία ελέγχου ώστε να επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος της επιλεξιμότητας της αίτησης, ο υπολογισμός της βαθμολογίας και ο καθορισμός της οικονομικής στήριξης.
 3. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από αξιολογητές / αξιολογήτριες της ΕΥΕ ΠΑΑ, της ΕΥΕ Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων και της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ οι οποίοι/ες ορίζονται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Κάθε αίτηση στήριξης θα ελέγχεται διοικητικά από έναν/μία αξιολογητή/αξιολογήτρια.
 4. Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου οι αξιολογητές/αξιολογήτριες δύναται να ζητήσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά και διευκρινίσεις τα οποία υποβάλλονται στον ΕΦ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη παραλαβής του σχετικού εγγράφου. Επίσης, δύναται να πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι με τη χρήση βάσης δεδομένων καταγραφής των Ομάδων Παραγωγών / Οργανώσεων Παραγωγών που τηρείται στους αρμόδιους φορείς του ΥΠΑΑΤ ή των ΔΑΟΚ. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν τη διασταύρωση των στοιχείων των μελών των Ομάδων Παραγωγών / Οργανώσεων Παραγωγών, του ΑΦΜ, του χαρτογραφικού υπόβαθρου της εκμετάλλευσής τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.
 5. Κάθε αξιολογητής/τρια συμπληρώνει το φύλλο διοικητικού ελέγχου και αιτιολογεί πλήρως τους λόγους έγκρισης, απόρριψης και βαθμολογίας. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις απόρριψης απαιτείται η αναφορά της σχετικής νομικής βάσης.
 6. Οι αιτήσεις στήριξης βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.
 7. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης ελέγχεται το επιχειρηματικό σχέδιο ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
 8. Μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας μεταφέρονται στο ΟΠΣΚΑΠ, οι Αιτήσεις Στήριξης και οι Διοικητικοί Έλεγχοι των Αιτήσεων με τα φύλλα διοικητικού ελέγχου.


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.