ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»
  3. Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022
  4.  Εγγραφή μέσω email

3. Περιεχόμενο της πρόσκλησης

3.1 Γενικές προϋποθέσεις ένταξης στο Υποέργο
Εκτός των ειδικών όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών που αναλύονται στα άρθρα της παρούσας, για την ένταξη και παραμονή στο Υποέργο λαμβάνονται υπόψη οι πιο κάτω γενικοί κανόνες λειτουργίας των καθεστώτων.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ .................

AMBIO A.E. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Προκειμένου να μην εξαιρούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις στις κατηγορίες ενισχύσεων να συμπεριληφθούν τα αντίστοιχα είδη ενισχύσεων του Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014
ΑΜΒΙΟ Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στον Καν. (ΕΕ) 1388/2014 με αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις από τους δυνητικούς δικαιούχους.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης τους προγραμματίζουν σημαντικό αριθμό επενδύσεων, μετά από χρόνια αποεπένδυσης στον κλάδο. Ο αποκλεισμός τους θα έχει σαν αποτέλεσμα την μειωμένη απορρόφηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης.
Στο αρχικό σχέδιο της πρόσκλησης αλλά και στις αντίστοιχες προσκλήσεις του ΕΠΑΛθ στις οποίες λαμβάνεται υπόψη και ο Καν. (ΕΕ) 1388/2014 δεν εξαιρούνται οι μεγάλες εταιρείες στα μέτρα των παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια.
Προτείνεται να συμπεριληφθούν και οι μεγάλες επιχειρήσεις στους δυνητικούς δικαιούχους όπως ισχύει στα αντίστοιχα μέτρα του ΕΠΑλθ 2014-2020.
Δρ. Ιωάννης Πάσχος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σελίδα 20, παράγραφος 11

Αντί

11.«Τράπεζα γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού, η οποία θα αναπτύξει τεχνολογίες προκειμένου να αποκαταστήσει τους πληθυσμούς σε φυσιολογικά επίπεδα, χρησιμοποιώντας κρυοσυντηρημένο σπέρμα

Να γίνει

11. «Τράπεζα γενετικού υλικού για απειλούμενα και εμπορικά είδη ψαριών, η οποία θα αναπτύξει τεχνολογίες προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση των φυσικών πληθυσμών και στην βελτίωση των τεχνικών αναπαραγωγής για τα εκτρεφόμενα εμπορικά είδη, χρησιμοποιώντας, κυρίως, κρυοσυντηρημένο σπέρμα στην τεχνητή αναπαραγωγή»
  • Σελίδα :
  • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.