ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΩΝ
  3. Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022
  4.  Εγγραφή μέσω email

11.               Διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης – Ένταξη, ανάκληση, τροποποίηση πράξεων

Όλα τα στάδια των παρ. 10.3 και 11 (υποβολή αιτήσεων, έλεγχος πληρότητας, αξιολόγηση, εγκριτική απόφαση, τροποποίηση απόφασης, πιστοποιήσεις, εκθέσεις διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης, εξέταση ενστάσεων, εκταμιεύσεις ενισχύσεων & προκαταβολών, ολοκλήρωση, τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων)  καταγράφονται και τα σχετικά δεδομένα τους εισάγονται σε σχετικές ηλεκτρονικές φόρμες του πληροφοριακού συστήματος, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία Δ1_Οδ.2 Οδηγίες Υλοποίησης Δράσεων Ενισχύσεων του ΣΔΕ του ΤΑΑ.

"Περισσότερα..."Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.