ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 3. Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021
 4.  Εγγραφή μέσω email

3ος Στόχος:
Η βελτίωση της ποιότητας και η δημιουργία «ταυτότητας» του Ελληνικού βάμβακος
 

 1. Ετήσιος καθορισμός των στόχων ποιότητας του Ελληνικού Βάμβακος και των ελάχιστων ποιοτικών προδιαγραφών του με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας και της αγοράς
 2. Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των καλλιεργούμενων ποικιλιών και ανάδειξη των πιο παραγωγικών με τη μεγαλύτερη αξία πώλησης, εντός των Εθνικών Προδιαγραφών Ποιότητας
 3. Ενδεικτική υπόδειξη χρήσης του βέλτιστου γενετικού υλικού, που θα δώσει το βέλτιστο εκκοκκισμένο βαμβάκι
 4. Προώθηση ποικιλιών βάμβακος που πληρούν τα κριτήρια των Εθνικών Προδιαγραφών Ποιότητας
 5. Ομαδοποίηση ποικιλιών κατά την εκκόκκιση
 6. Δημιουργία Στατιστικών Στοιχείων παραγόμενης Ποιότητας Χώρας (Εθνικός Φάκελος Ποιότητας)
 7. Συστηματικός έλεγχος της υγρασίας και της περιεκτικότητας των ξένων υλών του συσπόρου βάμβακος με στόχο τον περιορισμό των κακών πρακτικών συγκομιδής του βάμβακος και τον περιορισμό χρήσης μηχανών τύπου stripper
 8. Δημιουργία πλαισίου και κανόνων συναλλαγών επιχειρήσεων-βαμβακοπαραγωγών με έμφαση στην καταβολή τιμής σύμφωνα με την ποιότητα του παραδιδόμενου προϊόντος
 9. Ενίσχυση μέσω του ΠΑΑ της πιστοποιημένης παραγωγής βάμβακος κατά AGRO 2.1, 2.2.
 10. Πιστοποίηση του παραγόμενου βάμβακος ως ECOLABEL, BCI
 11. Ιδιαίτερη έμφαση στην πιστοποίηση του Ελληνικού Βάμβακος ως μη ΓΤ, χωρίς επιμολύνσεις, βιολογικό.
 12. Συμμετοχή των φορέων του κλάδου στο European Cotton Alliance με στόχο τη κατοχύρωση του Ευρωπαϊκού Σήματος βάμβακος και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του
 13. Εκπόνηση πολυετούς προγράμματος προώθησης του παραγόμενου προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες αγορές στόχους στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Enjoy its from Europe»
 14. Δράσεις για την προώθηση της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα όπως ημερίδες Βάμβακος, ενημέρωση παραγωγών και κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο
 15. Δημιουργία Μουσείου Βάμβακος και Εκκόκκισης Βάμβακος στα πλαίσια διαμόρφωσης πολιτιστικής κληρονομιάς
 16. Η αξιοποίηση της έρευνας στη βελτίωση, αξιολόγηση και επιλογή ανώτερων γενετικά σειρών βαμβακιού με κλασικές και σύγχρονες μοριακές μεθόδους με:
   • υψηλότερη προσαρμοστικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις ενόψει των εδαφοκλιματικών αλλαγών
   • ποιοτικά χαρακτηριστικά που προορίζονται για συγκεκριμένες χρήσεις και καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας
   • η κατανόηση βασικών μηχανισμών που επιδρούν στην ποιότητα, την ποσότητα και την ανθεκτικότητα της ίνας για τροφοδοσία της βιομηχανίας με ένα τεχνολογικά αναβαθμισμένο προϊόν.
Νίκος Καζαντζής Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Δράση Νο 4
Δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό θέμα που άπτεται τόσο στην δημιουργία πλαισίου αθέμιτου ανταγωνισμού όσο και σε διαταραχή λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, με ευθύνη και παρέμβαση του κράτους. Κριτήρια Εθνικών προδιαγραφών Ποιότητας: ποιος τα ορίζει; για πόσο χρονικό διάστημα; πως εφεσιβάλλεται μια τέτοια απόφαση; Πόσο αντικειμενικά είναι τέτοια κριτήρια σε ένα ζωντανό οργανισμό που μεταβάλλεται από χρονιά σε χρονιά, από περιοχή σε περιοχή, από αγρότη σε αγρότη; Από την στιγμή που η δράση αυτή προβλέπει προώθηση κάποιων ποικιλιών εις βάρος κάποιων άλλων, τα όποια κριτήρια (σωστά ή λάθος) είναι αντικείμενο αμφισβήτησης. Πιστεύω πως οι Εθνικές προδιαγραφές Ποιότητας είναι απαραίτητος «μπούσουλας» για να οδηγηθεί το μέλλον της καλλιέργειας του βαμβακιού, εάν όμως αποτελέσει αντικείμενο κρατικού παρεμβατισμού και επιδότησης, πολύ σύντομα θα μετατραπεί σε πεδίο εταιρικών επιδιώξεων άσχετους με τους αρχικούς στόχους.
Νικος Καζαντζης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η ανάδειξη (απροσδιόριστο πως!) των πιο παραγωγικών (με ποια κριτήρα παραγωγικών;) και με την μεγαλύτερη αξία πώλησης ποικιλιών: η παράμετρος αυτή είναι αντιφατική όχι μόνον με την έννοια του ελεύθερου ανταγωνισμού, επιδιόκοντας τον κρατικό παρεμβατισμό υπέρ τρίτων, δηλαδή χωρίς να λαμβάνει στην πραγματικότητα υπόψιν την προσφορά και την ζήτηση της αγοράς (τιμή κτίσης, ποιότητα κ.α.), την θέληση των πελατών (αγρότες) αλλά δημιουργεί και ερωτήματα στο πως εξυπηρετεί τελικά την εθνική στρατηγική καλλιέργιας του βαμβακιού για την δημιουργία ανταγωνιστικού εθνικού προϊόντος, η παρέμβαση (ανάδειξη προϊόντων με την μεγαλύτερη αξία) υπέρ τρίτων.
Νικος Καζαντζης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Δράση Νο1:
Α. τι σημαίνει ετήσιος προσδιορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας και της αγοράς; Ποιος και με ποια κριτήρια αποφασίζει για αυτόν τον προσδιορισμό;
Β. Σε ποια χρονική στιγμή του καλλιεργητικού έτους γίνεται αυτή η θέσπιση κριτηρίων;
Γ. Ποιος είναι ο φορέας και με ποια κριτήρια αποφασίζει ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς;
Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα πολύ λεπτό θέμα, όπου πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος, ακόμη και με αντικειμενικά κριτήρια, να υποστιρίξει οποιοδήποτε συμπέρασμα χωρίς αντιδράσεις και δικονομικές περιπέτιες. Ταυτόχρονα ενώ ο αγρότης προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να λειτουργήσει στα πλαίσια και με τους όρους της ελεύθερης οικονομίας, σε περίπτωση εφαρμογής μιας τέτοιας πολιτικής γίνεται δέσμιος μιας απόλυτα ελεγχόμενης αγοράς στην οποία και είναι εκτεθημένος. Θα πρέπει τουλάχιστον οι κανόνες που διέπουν την καλλιέργια να είναι γνωστές στον αγρότη πρίν αποφασίσει να καλιεργήσει.
Παραγωγός Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Το EUCOTTON ήταν μόνο η αρχή. Πρέπει το ελληνικό βαμβάκι που παράγεται πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και αυτό επιτυγχάνεται όταν περιορίζεις στις ποικιλίες που σου προσφέρουν αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Επίσης απαιτεί και συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές ώστε το παραγόμενο βαμβάκι να αποκτά μια υπεραξία, υπεραξία που μπορεί να προσφέρει επιπλέον εισόδημα και στους βαμβακοπαραγωγούς. Αυτό πρέπει να το επιδιώξουν πρώτα από όλα οι ίδιοι οι εκκοκιστες και το βαμβάκι να πληρώνεται βάσει απόδοσης σε ίνα και όχι με το κιλό.
Επίσης μηχανές απογύμνωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άρα θα πρέπει να περιοριστεί το φαινόμενο που παρατηρείται σε μερικές περιοχές
Νίκος Καζαντζής Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η δράση Νο1 αποτελεί κρατικό παρεμβατισμό σε μια ελεύθερη αγορά που διέπεται από την προσφορά και την ζήτηση. Πως νοείται ο καθορισμός (και μάλιστα σε ετήσια βάση) των ελάχιστων ποιοτικών προδιαγραφών και μάλιστα με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας; Ποιος είναι ο μηχανισμός καθορισμού και ποιος τον κινεί; Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαστρέβλωσης της ελεύθερης αγοράς. Και σίγουρα πρέπει ο χρόνος καθορισμού να είναι προγενέστερος του χρόνου που ο αγρότης αποφασίζει τι θα καλλιεργήσει και με ποιους όρους.
Η προτεινόμενη δράση Νο2 για ανάδειξη των ποικιλιών με την μεγαλύτερη αξία πώλησης δεν αφορά τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, ούτε τους αγρότες, ούτε την ελληνική οικονομία, αλλά είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει κάθε αγοραστή βαμβακιού, δηλαδή είναι καθαρά θέμα αυτού που αγοράζει σε τι τιμή και τι ποιότητα θα αγοράσει. Δεν μπορεί το γεγονός αυτό θα είναι θέμα κρατικής διαβούλευσης ή κρατικής παρέμβασης. Σε κάθε περίπτωση δεν εξυπηρετεί κάποιον εμφανή σκοπό.
Η προτεινόμενη δράση Νο4, που αφορά την προώθηση ποικιλιών που πληρούν τα κριτήρια των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας, αποτελεί κατά την γνώμη μου σοβαρή παραβίαση του ελεύθερου ανταγωνισμού και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά. Οποιαδήποτε προώθηση (και με ποια μορφή;) διαστρεβλώνει τον ανταγωνισμό, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και θέμα παρέμβασης της επιτροπής ανταγωνισμού, γεγονός που σίγουρα θα οδηγήσει σε χρήση νομικών μέσων από τους ενδιαφερόμενους. Βασική αιτία είναι η μη ύπαρξη αξιόπιστου, ανεξάρτητου και κοινώς αποδεκτού μηχανισμού που θα μπορέσει να ελέγχει συνεχώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία μεταβάλλονται από περιοχή σε περιοχή, από αγρότη σε αγρότη και από χρόνο σε χρόνο (πχ. το μικρονερ μεταβάλλεται σε ετήσια βάση λόγω των καιρικών συνθηκών).
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 548
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 381
 4. Τελευταίο Μέλος: ΡΙΤΑ ΑΝΘΟΥΛΗ
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα59
Εχθές300
Αυτή την εβδομάδα359
Αυτόν το μήνα5517
Σύνολο943547

Ποιος είναι Online

9
Online

19 Οκτωβρίου 2021

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: