ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης υπο-Μετρου 2.1 «Χρηση συμβουλευτικων υπηρεσιων στο γεωργικο τομεα» του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης της Ελλαδας 2014-2020 (ΠΑΑ)
 3. Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 7

Επιλέξιμα είδη συμβουλών

1. Οι συμβουλές που παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται στα εξής έξι Πακέτα Συμβουλών (εφεξής ΠΣ):

 • 1ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ1): Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (κεφ. 1 τίτλος VI καν. (ΕΕ) 1306/2013) καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (κεφ. 3 τίτλος ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 1307/2013), καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ......................
Χρήστος Καρατζάς ΠΕ Γεωπόνος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Τα επιλέξιμα πακέτα συμβουλών έχουν τις παρακάτω αδυναμίες:
1) Υπάρχει μια έμφαση στη φυτική παραγωγή και μια εμφανής απουσία πακέτων συμβουλών που θα αφορούν τον κτηνοτροφικό τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απουσία πακέτου συμβουλών για τη χρήση κτηνοτροφικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνοτροφία, που η μείωσή τους αποτελεί και βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής "Από το αγρόκτημα στο πιάτο".
2) Κάποια πακέτα εργασίας έχουν αναλυτική και σχεδόν περιοριστική περιγραφή των ενοτήτων που θα περιλαμβάνει η συμβουλή, όπως πχ η Σ3.1, ενώ άλλα έχουν γενική και πιο χαλαρή περιγραφή (βλέπε Σ. 2.2, 4.2 και πακέτο εργασίας 6). Θα πρέπει να επιλεγεί μια μέση οδός όπου όλα τα πακέτα συμβουλών θα περιλαμβάνουν μια ελάχιστη περιγραφή των βασικών παραδοτέων που θα περιλαμβάνει μια συμβουλή, αλλά η περιγραφή αυτή δεν χρειάζεται να είναι εξαντλητική όλων των περιπτώσεων.
Προτάσεις αλλαγών
Ο σκοπός των προτεινόμενων αλλαγών είναι να βελτιωθεί το συμβουλευτικό έργο και να μην δημιουργηθούν μέσω του προγράμματος μονοπωλιακές καταστάσεις στον τομέα των μελετητών/συμβουλευτικών γραφείων.

- Αρθ 7 (Πίνακας)
5ο Πακέτο
Σ.5.1. Γεωργοί ενταγμένοι στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων με προτεραιότητα σε εντάξεις μέχρι 3 χρόνια πριν την προκήρυξη του μέτρου 3.1. (όχι οι ενταγμένοι στο μέτρο 11.1.)
Λόγος: Υπάρχουν πολλοί βιοκαλλιεργητές σε μεταβατικό στάδιο (εντάχθηκαν στην βιοκαλλιέργεια πριν από 36 ή λιγότερους μήνες) που για μοριοδοτικούς λόγους (μη ύπαρξη περιοχής Natura, μικρή εκμετάλλευση, κλπ.) δεν είχαν την τύχη να ενταχθούν στο μέτρο 11.1. Εφόσον δεν λαμβάνουν στρεμματική επιδότηση, έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη σε συμβουλές από αυτούς που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα.
AGROQ O.E. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
 Άρθρο 7 παρ2. 3ο πακέτο συμβουλών. Να δοθεί διευκρίνηση ότι δεν χάνουν την προτεραιότητα οι δικαιούχοι του μέτρου 4.1 αν δεν υπάρχει ειδική οδηγία ΟΦΠ για συγκεκριμένη καλλιέργεια. (π.χ. ροδάκινο).
Θεόδωρος Ζιάννης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι για να ζητήσει ο ΦΠΓΣ τις συμβουλές Σ2.3 και Σ4.3 θα πρέπει να απασχολεί Κτηνίατρο. Επίσης για να βαθμολογηθεί στο κριτήριο 2.2 θα πρέπει να έχει αιτηθεί τις παραπάνω συμβουλές.
Η προτεινόμενη Υπουργική Απόφαση συνεχίζει την πολιτική της απαξίωσης των πτυχίων των γεωτεχνικών που εισήγαγε η προηγούμενη ΥΑ για τους συμβούλους, παρά τη ρητή συμπερίληψη της ‘Παροχής συμβουλών εμπειρογνώμονα’ στα εργασιακά δικαιώματα των γεωτεχνικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.2.δ του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού». Αναρωτιέται κανείς πώς αντιλαμβάνονται οι συντάκτες της ΥΑ το πανεπιστημιακό πτυχίο των γεωτεχνικών, ακόμα και αυτών που έχουν αναγνωριστεί ως μάστερ (προφανώς μόνο ως μισθολογική διαφοροποίηση και όχι ως πραγματική αναβάθμιση) όταν δεν το αναγνωρίζουν ούτε ως αντάξιο μιας αρχικής πιστοποίησης των συμβούλων;
Ποια είναι άραγε η προστιθέμενη αξία στις γνώσεις των γεωτεχνικών από τις, παιγνιώδεις και μερικώς αμφίσημες, ερωτήσεις των αρχικών ‘εξετάσεων’ του ΕΛΓΟ Δήμητρα; Αν όντως θέλουμε αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπονταν συνεχής ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και των κατά τόπους περιφερειακών υπηρεσιών, που παρακολουθούν και ενημερώνονται για τις εξελίξεις στη νομοθεσία της ΕΕ και όχι από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο είναι μεν ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σκοπό έχει όμως να παρέχει Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, δηλαδή σε αγρότες και όχι σε γεωτεχνικούς.
Πέραν όμως της παραπάνω θεμελιώδους αντίθεσης με την υφιστάμενη νομοθεσία για τα εργασιακά δικαιώματα των γεωτεχνικών, η προτεινόμενη ΥΑ επαναλαμβάνει το ατόπημα αποκλεισμού βασικών ομάδων των γεωτεχνικών που όχι μόνο de facto αλλά και σε μερικές περιπτώσεις και de jure έχουν επιφορτιστεί με τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες.
Ειδικότερα για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει αποδεχτεί, με τον ορισμό του συμβούλου στην οδηγία 128/2009 για την ορθολογική χρήση των φπ, τη δυνατότητα να λειτουργούν ως σύμβουλοι όσοι έχουν ‘αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και την ασφαλή χρήση γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια επαγγελματικής ιδιότητας ή εμπορικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων παροχής συμβουλών όσο και των δημόσιων, των εμπορικών αντιπροσώπων και, ανάλογα με την περίπτωση, των παραγωγών και εμπόρων λιανικής πωλήσεως τροφίμων’.
Με δεδομένο μάλιστα ότι η κοινοτική νομοθεσία έχει μεταφερθεί αυτούσια στην εθνική νομοθεσία και προβλέπει:
• Στο άρθρο 14 της οδηγίας, για τα Κράτη Μέλη την υποχρέωση να προωθήσουν την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, μεταξύ άλλων και με την εξασφάλιση ‘πρόσβασης σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία’, προφανώς από τους συμβούλους που η ίδια η οδηγία ορίζει, η κατάρτιση των οποίων περιλαμβάνει τα αντικείμενα του Παραρτήματος Ι της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης φυσικά, στο σημείο 4 αυτού, της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
• Στο άρθρο 6 της οδηγίας, για τα σημεία πώλησης των φπ την υποχρέωση να παρέχουν στους αγρότες συμβουλές ‘όσον αφορά τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα’ και πάλι προφανώς από τους συμβούλους που η ίδια η οδηγία ορίζει.
• Στο άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α ́32), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α ́8), την νομική πρόβλεψη ο συνταγογράφος των φπ, είτε είναι είτε δεν είναι και υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων διάθεσης αυτών, να καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή τόσο της δραστικής ουσίας όσο και των ενδεδειγμένων και εγκεκριμένων για τη κάθε χρήση φπ.
Είναι οξύμωρο ο υπεύθυνος γεωπόνος να ορίζεται από τον έναν νόμο ως υπεύθυνος για την σωστή διαχείριση των φπ και από την άλλη να μην μπορεί να είναι σύμβουλος του παραγωγού αναιρώντας την τεράστια συμβουλή και εμπειρία των γεωπονικών καταστημάτων, η θέσπιση των οποίων από τη δεκαετία του ’70 αποτελεί αδιάλειπτη και στρατηγική επιλογή του Ελληνικού Κράτους για την ασφαλή χρήση των φπ.
Ποια είναι άραγε η διαφοροποίηση από τα παραπάνω του συμβούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα από την προτεινόμενη ΥΑ για το Πακέτο Συμβουλών 3; Αφού και πάλι η αναγωγή γίνεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 128/2009!
Είναι πρόδηλο λοιπόν ότι ο αποκλεισμός, με μια υπουργική απόφαση, από τη δυνατότητα ορισμού ως συμβούλου των ασχολούμενων με την εμπορία των γεωργικών εφοδίων, έρχεται σε αντίθεση με υφιστάμενες νομικές και κανονιστικές προβλέψεις, ενώ το ίδιο ισχύει και:
• για τους γεωτεχνικούς στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι από τις αρμοδιότητές τους έχουν επιφορτιστεί τόσο με αναπτυξιακό/συμβουλευτικό όσο και με ελεγκτικό ρόλο, καθιστώντας πρόδηλη την απουσία ‘σύγκρουσης συμφερόντων’ των δύο ιδιοτήτων για το Ελληνικό Κράτος,
• για τους γεωτεχνικούς που ασχολούνται με το εμπόριο τροφίμων, η περίπτωση των οποίων επίσης ρητά περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό ορισμό του συμβούλου των φ.π.
Επισημαίνουμε, ότι αυτές οι αναφορές σε ασυμβίβαστα δεν υπήρχαν στο κείμενο του σχεδίου της προηγούμενης ΥΑ για τους συμβούλους που είχε δοθεί για δημόσια διαβούλευση, οπότε δεν δόθηκε ποτέ η δυνατότητα εναντίωσης σε αυτή τη πολιτική μεθόδευση των αποκλεισμών.
Κλείνοντας, σκόπιμο είναι να παρουσιαστούν δύο συγκεκριμένα παραδείγματα που καταδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται σε λογική αντίθεση με θεσμοθετημένες αλλά και μελλοντικά επιθυμητές ως βέλτιστες πρακτικές παραγωγής, ειδικότερα:
• αν ισχύσουν οι αποκλεισμοί οι συνεταιρισμοί, είτε ως οντότητες διάθεσης τροφίμων, είτε ως καταστήματα γεωργικών εφοδίων αποκλείονται από τη δυνατότητα να οριστούν ως σύμβουλοι
• η συμβολαιακή γεωργία εξ ορισμού επίσης θα αποκλείεται από τη δυνατότητα να οριστούν ως σύμβουλοι οι γεωτεχνικοί που την επικουρούν, οπότε υπάρχει ανάγκη επανακαθορισμού και των πακέτων συμβουλών 4&6, καθώς η συμβολή των γεωργικών καταστημάτων στην εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας είναι μεγάλη και ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί το ποντοπόρο και επιτυχημένο πρόγραμμα του κριθαριού βυνοποιίας για φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή.
Φάνης Γέμτος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην εξειδίκευση των μέτρων δεν αναφέρεται πουθενά το θέμα περιορισμού της διάβρωσης των εδαφών που απειλεί με καταστροφή σημαντικές από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Δεν αναφέρεται πουθενά το σημαντικό θέμα την ασφάλειας και υγιεινής εργασίας στο πρωτογενή τομέα που κάθε χρόνο προκαλεί δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές παρατηρήσεις όπως:

Σ 2.1 Μέτρα αύξησης της οργανικής ουσίας του εδάφους με στόχο την αύξηση της υδατοϊκανότητάς του, Μόνο για αυτό χρειάζεται η αύξηση της οργανικής ουσίας; Και που αναφέρονται οι μέθοδοι αύξησης όπως γεωργία συντηρήσεως (ακατεργασία, καλλιέργειες φυτοκάλυψης), διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων, προσθήκη κοπριάς και οργανικών υλικών.

Σ4.1 Για τη κλιματική αλλαγή δεν εξειδικεύονται τα μέτρα για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα κλπ όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Σ 6.2 Μείωση του κόστους παραγωγής γενικά και χωρίς εξειδίκευση των μέτρων όπως πχ για τη φυτοπροστασία. Δεδομένου ότι το δεύτερο σε μέγεθος τμήμα του κόστους παραγωγής είναι του γεωργικού εξοπλισμού δεν προβλέπεται τίποτα για τη κακή συντήρηση του εξοπλισμού, συνδυασμός ισχύος τρακτέρ παρελκόμενου για μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου, μείωση αποσβέσεων, μείωση κατεργασίας εδάφους κλπ

Σ 6.5 Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά. Πάλι χωρίς εξειδίκευση όπως προσανατολισμός σε καλλιέργειες υψηλής αξίας και εντάσεως εργασίας ή κτηνοτροφία.
Γεώργιος Αργυράκος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Γενικό σχόλιο: Στα πακέτα συμβουλών συνολικά φαίνεται να δίνεται δυσανάλογα μεγάλη βαρύτητα σε θέματα κλιματικής αλλαγής και τα συναφή, και πολύ λίγο (μόνο το Σ.6.5) σ' αυτό που "καίει" τους παραγωγούς: την πώληση των προϊόντων τους. Η κλιματική αλλαγή είναι μεν ένα θέμα, αλλά απαιτεί τον παγκόσμιο συντονισμό όλων των κρατών, με ηγέτιδες τις μεγάλες οικονομίες. Η ελληνική γεωργική παραγωγή (και η συμμετοχή της στην κλιματική αλλαγή) είναι μια αμελητέα ποσότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό πρέπει να αντανακλάται στην ΥΑ και στα μέτρα. Αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές μελέτες κόστους-οφέλους που να αφορούν την Ελλάδα (π.χ. στις ανανεώσιμες πηγές), υπάρχει κίνδυνος οι ενισχύσεις να αναλωθούν σε σεμινάρια και φυλλάδια με αερολογίες και γενικολογίες. Χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στο θέμα της διεξόδου της παραγωγής προς τις αγορές. Η αγωνία του αγρότη είναι πώς θα αυξήσει το εισόδημά του, όχι πώς θα σώσει τον πλανήτη μόνος του.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα15
Εχθές540
Αυτή την εβδομάδα2898
Αυτόν το μήνα11241
Σύνολο1482725

Ποιος είναι Online

2
Online

20 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: