ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος των τυπων και των τεχνικων προδιαγραφων κατασκευης θερμοκηπιων και θαλαμων καλλιεργειας μανιταριων καθως και θερμοκηπιων και θαλαμων θερμοκηπιακου τυπου φαρμακευτικης κανναβης και διαδικασια εγκρισης και ελεγχου αυτων
 3. Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 4

Υλικά κατασκευής και κάλυψης σκελετού

1. Για την κατασκευή του σκελετού των θερμοκηπίων και των θαλάμων χρησιμοποιούνται τα παρακάτω υλικά:

α) εμποτισμένη ξυλεία
Ο εμποτισμός της ξυλείας γίνεται σε όλη τη μάζα του ξύλου, είτε με υποπίεση - υπερπίεση, είτε με τη θερμή μέθοδο και με κατάλληλα συντηρητικά, τα οποία δεν είναι τοξικά για τα φυτά και τον άνθρωπο.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ξυλεία όπου ο εμποτισμός της δεν βελτιώνει σημαντικά το αποτέλεσμα, όπως είναι η ξυλεία καστανιάς ή ορισμένα είδη αφρικανικής ξυλείας, απαιτείται η προστασία του τμήματος του στύλου που έρχεται σε επαφή με το έδαφος με κατάλληλο συντηρητικό ξύλου.
Οι προδιαγραφές της ξυλείας καλύπτονται από τον Ευρωκώδικα 5 (Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών ) του ΕΛΟΤ ΕΝ 1995-1-1 σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ 372/05-6-2014 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1457). 

β) γαλβανισμένος χάλυβας
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται στα μεταλλικά μέρη του σκελετού των θερμοκηπίων πρέπει να συμφωνεί με τις προδιαγραφές του Ευρωκώδικα 3 (Υπολογισμός κατασκευών από χάλυβα) και να είναι γαλβανισμένος εν θερμώ,  κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ 372/05-6-2014 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1457). 
Στα μεταλλικά θερμοκήπια ή στους θαλάμους από γαλβανισμένο χάλυβα, μπορούν τα μεταλλικά μέρη του σκελετού, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του ανωτέρω περιγραφόμενου χάλυβα, να υπόκεινται σε ψυχρό γαλβάνισμα (πολυεστέρας και ψευδάργυρος).
Για λόγους αντοχής στον χρόνο, τα σκελετικά μέρη είναι ενωμένα μεταξύ τους με κοχλίες και το ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων, οποιασδήποτε διατομής, των μεταλλικών γαλβανισμένων στοιχείων του φέροντος οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των πρεσαριστών με ανοικτά προφίλ (στραντζαριστά), είναι 2,0mm (χιλιοστά).
Για τα κλειστού προφίλ ή μορφής μεταλλικά γαλβανισμένα στοιχεία, το προαναφερόμενο πάχος μπορεί να είναι τουλάχιστον 1,5mm (χιλιοστά).

γ) Αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και κατάλληλα ανοδιωμένο
Στα μεταλλικά θερμοκήπια και στους θαλάμους από αλουμίνιο, στα σημεία επαφής του αλουμινίου με τα μεταλλικά μέρη ή με το έδαφος, παρεμβάλεται διαχωριστική μεμβράνη, όπως πισσόπανο ή προστατεύεται κατάλληλα με άλλο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση.
Τα σημεία που είναι μέσα στο σκυρόδεμα προστατεύονται με ειδική βαφή ή πίσσα.

2. Για την κάλυψη του σκελετού των θερμοκηπίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω υλικά:
α) γυαλί (υαλόφρακτα θερμοκήπια)
Είναι διαφανές υλικό, απαλλαγμένο από πέτρες που δημιουργούν σπασίματα και φυσαλίδες οι οποίες προκαλούν εγκαύματα στα φυτά.
Αν το θερμοκήπιο καλύπτεται από υαλοπίνακες, το ελάχιστο ομοιόμορφο πάχος του απλού τζαμιού ή κυματοειδούς μορφής (martele) είναι 4 mm (χιλιοστά).
Οι διαστάσεις των τεμαχίων του τζαμιού ακολουθούν την παρακάτω αριθμητική σχέση
1,8 = ή < μήκος/πλάτος = ή < 3.

β) Πλαστικά υλικά
αα) εύκαμπτο πλαστικό φύλλο
Επιτρέπεται η χρήση εύκαμπτου πλαστικού φύλλου,  δηλαδή φύλλου που διπλώνεται.
Σε περίπτωση χρήσης εύκαμπτου πλαστικού φύλλου πολυαιθυλενίου, το πάχος είναι τουλάχιστον 170 μm (μικρά) στη στέγη του θερμοκηπίου και τουλάχιστον 125 μm (μικρά) στις πλευρές.
Στα σημεία επαφής των μεταλλικών μερών του σκελετού με το πλαστικό κάλυψης, το πλαστικό κάλυψης βάφεται με λευκό πλαστικό χρώμα για την αποφυγή υπερθέρμανσής του. Το πλαστικό στερεώνεται με θηλύκωμα και συνεχείς κατάλληλους συνδετήρες (κλιπς).

ββ) στέρεες πλάκες- σκληρό πλαστικό που δεν διπλώνεται
Σε περίπτωση χρήσης στερεών πλακών, η περατότητα μιας μονής επιφάνειας είναι τουλάχιστον ίση με το 80% της περατότητας του γυαλιού, για μια χρονική περίοδο τουλάχιστον 10 ετών κάτω από συνθήκες αγρού.

3. Η κάλυψη του σκελετού του θαλάμου γίνεται με κατάλληλο μονωτικό υλικό, το οποίο εξασφαλίζει θερμομόνωση, σκιά και ρύθμιση θερμοκρασίας και υγρασίας ως εξής:
α) με σκληρές πλάκες πλαστικών (panel) και μονωτικά υλικά πολυουρεθάνης ή υαλοβάμβακα, ή άλλο μονωτικό υλικό .
β) με  μη διαφανή υλικά και χρήση υαλοβάμβακα ή πολυουρεθάνης ως ενδιάμεσου υλικού  ή άλλο μονωτικό υλικό.

4. Τα υλικά κάλυψης φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE  σύμφωνα με τον κανονισμό  ΕΕ 425/2016 και την απόφαση υπ. αριθμ 105248/22-10-2018 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 «σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου».( ΦΕΚ Β’ 4704/2018 )
Η απόδειξη καταλληλότητας των υλικών κάλυψης των θερμοκηπίων και των θαλάμων πραγματοποιείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού προδιαγραφών ή υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή κατά την κατάθεση της αίτησης έγκρισης τύπου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Εκτός των θερμοκήπίων και των θαλάμων καλλιέργειας φυτών υπάρχει ενας ενδιάμεσος υβριδικός τύπος θερμοκήπίου με τις κάθετες πλευρές απο μονωτικό υλικό αδιαπέραστο στο φυσικό φώς και οροφή απο υλικό διαπερατό στο φυσικό φως.(Semiclosed Greenhouse)
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 423
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 256
 4. Τελευταίο Μέλος: Androidenof
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα31
Εχθές178
Αυτή την εβδομάδα370
Αυτόν το μήνα3261
Σύνολο836717

Ποιος είναι Online

1
Online

20 Ιανουαρίου 2021

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: