ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος των τυπων και των τεχνικων προδιαγραφων κατασκευης θερμοκηπιων και θαλαμων καλλιεργειας μανιταριων καθως και θερμοκηπιων και θαλαμων θερμοκηπιακου τυπου φαρμακευτικης κανναβης και διαδικασια εγκρισης και ελεγχου αυτων
 3. Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 15

Διαδικασία εγκατάστασης θερμοκηπίου ή θαλάμου 

1. Πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση-χωροθέτηση  του εγκεκριμένου τύπου θερμοκηπίου η θαλάμου υποβάλλεται  από τον ενδιαφερόμενο δήλωση έναρξης εργασιών εγκατάστασής του στη Υπηρεσία Δόμησης και στη ΔΑΟΚ της οικείας ΠΕ της περιοχής εγκατάστασης, με την υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος και της έγκρισης τύπου σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος.

2. Οι Προϊστάμενοι της ΔΑΟΚ και της Υπηρεσίας Δόμησης της οικείας ΠΕ εκδίδουν την έγκριση έναρξης εργασιών σύμφωνα με το υπόδειγμα 6 του Παραρτήματος.

3. Μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από τον υπεύθυνο μηχανικό στη ΔΑΟΚ και την Υπηρεσία Δόμησης σύμφωνα με το υπόδειγμα 7 του Παραρτήματος, που πιστοποιεί: α) ότι η κατασκευή του θερμοκηπίου ή θαλάμου  πραγματοποιήθηκε με βάση την έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί και β)τις συντεταγμένες του αγροτεμαχίου και του θερμοκηπίου η θαλάμου.

4. Μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την υποβολή της δήλωσης της παρ. 3 διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, σύμφωνα με το άρθρο 16, στην εγκατάσταση του θερμοκηπίου η θαλάμου, ώστε να ελεγχθεί αν η εγκατάσταση του θερμοκηπίου η θαλάμου είναι σύμφωνη με την έγκριση τύπου από το κλιμάκιο ελέγχου. Το κλιμάκιο ελέγχου του ΦΜ της οικείας ΠΕ συντάσσει  πρακτικό ελέγχου σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος,  αντίγραφο του  οποίου  κοινοποιείται στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.

5. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου και εφόσον προκύπτει ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στην έγκριση τύπου του θερμοκηπίου η θαλάμου, εκδίδεται βεβαίωση κατασκευής θερμοκηπίου ή θαλάμου από τους Προϊσταμένους της ΔΑΟΚ και την Υπηρεσία Δόμησης της οικείας ΠΕ (υπόδειγμα 9 του Παραρτήματος), λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό ελέγχου του κλιμακίου ελέγχου η οποία κοινοποιείται, στον ενδιαφερόμενο, στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του επιτόπιου ελέγχου δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της έγκρισης  τύπου  θερμοκηπίου η θαλάμου το κλιμάκιο ελέγχου της οικεία ΠΕ  ενημερώνει τον αιτούντα της έγκρισης τύπου θερμοκηπίου ή θαλάμου για την ασυμφωνία και δίνεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διόρθωση τους. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται επανέλεγχος εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα. Αν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες διορθώσεις εκδίδεται βεβαίωση  της ΔΑΟΚ και της Υπηρεσίας Δόμησης της οικείας ΠΕ (υπόδειγμα 9 του Παραρτήματος), η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο,  στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ. Σε αντίθετη περίπτωση μη συμμόρφωσης ανακαλείται η έγκριση εγκατάστασης του θερμοκηπίου ή θαλάμου.

6. Κλιμάκια ελέγχων που συγκροτούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και αποτελούνται από έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑΤ, κλάδου ΠΕ1 ή ΤΕ1 Γεωπονικού και έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, κλάδου ΠΕ 11 ή ΤΕ πολιτικών μηχανικών, ο οποίος προτείνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής, αποτελούμενο από γεωπόνο και πολιτικό μηχανικό αντίστοιχα,  μπορεί να πραγματοποιούν έκτακτους δειγματοληπτικούς (διοικητικούς και επιτόπιους) ελέγχους μετά την έκδοση εγκρίσεων τύπων  θερμοκηπίων  και θαλάμων.

Σωτήριος Σούχλας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, πριν την κατασκευή των θερμοκηπίων απαιτείται από την αρχαιολογική υπηρεσία να γίνουν δοκιμαστικές τομές, ώστε να ελέγξουν αν στο έδαφος υπάρχουν ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος της κατασκευής των θερμοκηπίων. Όπως ξέρετε, η καλλιέργεια της Γης γίνεται επιφανειακά. Δεν γίνονται παρεμβάσεις στο υπέδαφος, Εκτός από το κόστος για τις δοκιμαστικές τομές που επιβαρύνεται ο παραγωγός, έρχεται αντιμέτωπος με τη γραφειοκρατία των υπηρεσιών και την καθυστέρηση ελέγχου και υλοποίησης του έργου από την αρχαιολογική υπηρεσία, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες .
Η διαδικασία αυτή απαιτείται και στην περίπτωση των θερμοκηπίων που έχουν τσιμέντα αλλά και στην περίπτωση των μεταφερόμενων θερμοκηπίων τύπου "Τολ" που γίνονται χωρίς τσιμέντο .
Στην περίπτωση των μεταφερόμενων θερμοκηπίων, όπου ο παραγωγός κάθε ένα ή δύο χρόνια, τους αλλάζει θέση αναγκάζεται εκ νέου σε δοκιμαστικές τομές, ανεβάζοντας το κόστος παραγωγής.
Καλό θα είναι, να μην είναι απαραίτητες οι δοκιμαστικές τομές στις περιπτώσεις κατασκευής θερμοκηπίων στη Β και Γ Ζώνη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, για τους λόγους που σας ανέφερα παραπάνω.


Σούχλας Αθανάσιος - ανθοπαραγωγός

Σούχλας Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Τροιζηνίας - Μεθάνων 6970080064
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 423
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 256
 4. Τελευταίο Μέλος: Androidenof
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα31
Εχθές178
Αυτή την εβδομάδα370
Αυτόν το μήνα3261
Σύνολο836717

Ποιος είναι Online

1
Online

20 Ιανουαρίου 2021

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: