ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος των τυπων και των τεχνικων προδιαγραφων κατασκευης θερμοκηπιων και θαλαμων καλλιεργειας μανιταριων καθως και θερμοκηπιων και θαλαμων θερμοκηπιακου τυπου φαρμακευτικης κανναβης και διαδικασια εγκρισης και ελεγχου αυτων
 3. Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 18

Τύποι θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης

18.1. Σχήμα θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου

Το θερμοκήπιο ή θάλαμος θερμοκηπιακού τύπου διακρίνεται σε διάφορους τύπους, ανάλογα με το σχήμα της ΒΚΜ, τις επαναλήψεις της, το υλικό κατασκευής του σκελετού και το υλικό κάλυψής του. Το πολλαπλό θερμοκήπιο ή θάλαμος αποτελούνται από βασικές κατασκευαστικές μονάδες (ΒΚΜ) που επαναλαμβάνονται κατά μήκος και κατά πλάτος.

Ανάλογα με το σχήμα της ΒΚΜ, το θερμοκήπιο ή ο θάλαμος θερμοκηπιακού τύπου διακρίνεται στους ακόλουθους τύπους (ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός):

α. Αμφικλινές απλό ή Αμφικλινές διπλής οροφής (Venlo): Η οροφή της ΒΚΜ, σχηματίζεται από δίρρικτη στέγη αποτελούμενη από δύο κεκλιμένα επίπεδα. Η στέγη καταλήγει στα χαμηλότερα σημεία της στις υδρορροές οι οποίες εδράζονται σε στύλους που ονομάζονται ορθοστάτες. Στην περίπτωση των θερμοκηπίων Venlo μεταξύ δύο ορθοστατών μπορεί να υπάρχουν δύο ή τρεις στέγες (μία ή δύο υδρορροές οι οποίες δεν εδράζονται σε ορθοστάτες).

β. Τροποποιημένο Τοξωτό: Η οροφή σχηματίζεται από τόξα τα οποία καταλήγουν στο χαμηλότερο σημείο τους σε υδρορροές. Οι υδρορροές εδράζονται σε ορθοστάτες. Στην περίπτωση των τροποποιημένων τοξωτών θερμοκηπίων  μεταξύ δύο ορθοστατών μπορεί να υπάρχουν δύο ή τρεις στέγες (μία ή δύο υδρορροές οι οποίες δεν εδράζονται σε ορθοστάτες).

γ. Τροποποιημένο τοξωτό γοτθικού τύπου: αποτελεί παραλλαγή του τροποποιημένου τοξωτού όπου η οροφή αποτελείται από τμήματα δύο τόξων τα οποία ενώνονται στο ψηλότερο σημείο για να σχηματίσουν μεγαλύτερη κλίση οροφής. Στην περίπτωση των τροποποιημένων τοξωτών γοτθικού τύπου θερμοκηπίων  μεταξύ δύο ορθοστατών μπορεί να υπάρχουν δύο ή τρεις στέγες (μία ή δύο υδρορροές οι οποίες δεν εδράζονται σε ορθοστάτες).

δ. Οποιοσδήποτε άλλος τύπος πληροί την απαραίτητη στατική επάρκεια, είναι σύμφωνος με τους σχετικούς ενωσιακούς και εθνικούς κανονισμούς, όπως περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους και δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης.

18.2.Υλικά κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου

Για την κατασκευή του σκελετού των θερμοκηπίων και των θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου χρησιμοποιούνται τα παρακάτω υλικά:

α. Γαλβανισμένος χάλυβας. Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται στα μεταλλικά μέρη του σκελετού των θερμοκηπίων πρέπει να συμφωνεί με τις προδιαγραφές του Ευρωκώδικα 3 (Υπολογισμός κατασκευών από χάλυβα) και να είναι γαλβανισμένος εν θερμώ,  κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ 372/05-6-2014 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1457). 

Στα μεταλλικά θερμοκήπια ή στους θαλάμους από γαλβανισμένο χάλυβα, μπορούν τα μεταλλικά μέρη του σκελετού, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του ανωτέρω περιγραφόμενου χάλυβα, να υπόκεινται σε ψυχρό γαλβάνισμα (πολυεστέρας και ψευδάργυρος).
Για λόγους αντοχής στον χρόνο, τα σκελετικά μέρη είναι ενωμένα μεταξύ τους με κοχλίες και το ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων, οποιασδήποτε διατομής, των μεταλλικών γαλβανισμένων στοιχείων του φέροντος οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των πρεσαριστών με ανοικτά προφίλ (στραντζαριστά), είναι 2,0mm (χιλιοστά).
Για τα κλειστού προφίλ ή μορφής μεταλλικά γαλβανισμένα στοιχεία, το προαναφερόμενο πάχος μπορεί να είναι τουλάχιστον 1,5mm (χιλιοστά).

β. Αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και κατάλληλα ανοδιωμένο. Στα μεταλλικά θερμοκήπια και στους θαλάμους από αλουμίνιο, στα σημεία επαφής του αλουμινίου με τα μεταλλικά μέρη ή με το έδαφος πρέπει να παρεμβάλλεται διαχωριστική μεμβράνη, όπως πισσόπανο ή να προστατεύεται κατάλληλα με άλλο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση. Τα σημεία που είναι μέσα στο σκυρόδεμα προστατεύονται με ειδική βαφή ή πίσσα. Το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές του Ευρωκώδικα 9 (Σχεδιασμός κατασκευών από Αλουμίνιο) του ΕΛΟΤ.
Στις κατασκευές μπορεί να χρησιμοποιείται συνδυασμός των παραπάνω υλικών καθώς και στοιχεία από άλλα υλικά (όπως ανθρακονήματα) για αύξηση της αντοχής, μείωση της σκίασης που προκαλείται από τα στοιχεία του σκελετού και του κόστους κατασκευής.
Η κατασκευή θα πρέπει να ικανοποιεί τις προδιαγραφές στατικής επάρκειας στα φορτία, όπως περιγράφεται στους ισχύοντες κανονισμούς - Ευρωκώδικες καθώς και τον εθνικό ΑΣΚ (Αντισεισμικό Κανονισμό), σύμφωνα και με το Άρθρο 20 της παρούσας.
Η σημερινή νομοθεσία επιτρέπει το συνδυασμό χρήσης των Ευροκωδίκων με τον ΕΚΟΣ 2000 και τον ΕΑΚ 2003 (Κανονισμοί Σκυροδέματος και Αντισεισμικός). Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να εφαρμόζεται ο Ευροκώδικας 1 για τα φορτία, ο Ευροκώδικας 3 για τα μεταλλικά στοιχεία και ο Ευροκώδικας 7 για τα εδάφη σε συνδυασμό με τον ΕΚΟΣ 2000 (για το σκυρόδεμα) και τον ΕΑΚ 2003 (για τα αντισεισμικά).

18.3. Υλικά κάλυψης θερμοκηπίων ή θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου

Η περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού κάλυψης των θερμοκηπίων ή θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου, όπως διαπερατότητα σε ηλιακή και θερμική ακτινοβολία, πάχος και μηχανική αντοχή, είναι απαραίτητη στην μελέτη που υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας. Τα υλικά κάλυψης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Γυαλί (Υαλόφρακτα Θερμοκήπια).
Αν το θερμοκήπιο καλύπτεται από υαλοπίνακες, το ελάχιστο ομοιόμορφο πάχος του απλού τζαμιού ή κυματοειδούς μορφής (martele) είναι 4 mm. Οι διαστάσεις των τεμαχίων του τζαμιού ακολουθούν την παρακάτω αριθμητική σχέση 1,8 ≤ μήκος/πλάτος ≤ 3. Σε περιοχές με χαλαζικά φαινόμενα επιβάλλεται η χρήση  γυαλιού ασφαλείας ή πρόσθετο σύστημα χαλαζοπροστασίας ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων από πιθανές θραύσεις κρυστάλλων.

β. Πλαστικά υλικά.

 1. Εύκαμπτο πλαστικό φύλλο. Επιτρέπεται η χρήση εύκαμπτου πλαστικού φύλλου, δηλαδή φύλλου που διπλώνεται. Σε περίπτωση χρήσης εύκαμπτου πλαστικού φύλλου πολυαιθυλενίου, το πάχος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 170 μm στη στέγη του θερμοκηπίου και τουλάχιστον 125 μm στις πλευρές. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εύκαμπτων πλαστικών επικάλυψης χημικής σύστασης νέας τεχνολογίας υπό την προϋπόθεση να καλύπτουν τις ίδιες προδιαγραφές με τα κλασσικά φύλλα πολυαιθυλενίου εύκαμπτου πλαστικού. Στα σημεία επαφής των μεταλλικών μερών του σκελετού με το πλαστικό κάλυψης, τα μεταλλικά μέρη δύναται να βάφονται με λευκό πλαστικό χρώμα για την αποφυγή υπερθέρμανσης του υλικού κάλυψης. Το πλαστικό στερεώνεται με θηλύκωμα και συνεχείς κατάλληλους συνδετήρες (κλιπς).
 2. Στερεές πλάκες- σκληρό πλαστικό που δεν διπλώνεται. Σε περίπτωση χρήσης στερεών πλακών, δηλαδή σκληρού πλαστικού που δεν διπλώνεται, η περατότητα μιας μονής επιφάνειας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 80% της διαπερατότητας του γυαλιού, για μια χρονική περίοδο τουλάχιστον 10 ετών υπό συνθήκες αγρού.
  Ο αριθμός των στρώσεων του υλικού αυτού αναφέρεται απαραίτητα στη μελέτη του άρθρου 25 της παρούσας.
 1. ι)Σκληρές πλάκες πάνελ πολυουρεθάνης ή υαλοβάμβακα, ή άλλο μονωτικό υλικό. ii) Δύο μη διαφανή υλικά και ενδιάμεσα υαλοβάμβακας, πολυουρεθάνη ή άλλο μονωτικό υλικό.

Τα υλικά κάλυψης φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό  ΕΕ 425/2016 και την απόφαση υπ. αριθμ 105248/22-10-2018 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 «σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου».( ΦΕΚ Β’ 4704/2018 ).

Η απόδειξη καταλληλότητας του υλικού κάλυψης, για χρήση του σε θερμοκήπιο, πραγματοποιείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού προδιαγραφών ή υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή κατά την κατάθεση της αίτησης έγκρισης τύπου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
18.2
Οι θάλαμοι καλλιέργειας ενδάχεται να μη χρειάζονται σκελετό στηριξης εφοσον τα υλικά κάλυψης τους πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές στατικότητας.
ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Τα υλικά κάλυψης φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 425/2016 και την απόφαση υπ. αριθμ 105248/22-10-2018 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 «σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου».( ΦΕΚ Β’ 4704/2018 ).

Η απόδειξη καταλληλότητας του υλικού κάλυψης, για χρήση του σε θερμοκήπιο, πραγματοποιείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού προδιαγραφών ή υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή κατά την κατάθεση της αίτησης έγκρισης τύπου.Η καταλληλότητα του υλικού κάλυψης θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού προδιαγραφών και υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή και όχι με υποχρεωτική σήμανση CE.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 423
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 256
 4. Τελευταίο Μέλος: Androidenof
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα37
Εχθές178
Αυτή την εβδομάδα376
Αυτόν το μήνα3267
Σύνολο836723

Ποιος είναι Online

1
Online

20 Ιανουαρίου 2021

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: