ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Καθορισμος των τυπων και των τεχνικων προδιαγραφων κατασκευης θερμοκηπιων και θαλαμων καλλιεργειας μανιταριων καθως και θερμοκηπιων και θαλαμων θερμοκηπιακου τυπου φαρμακευτικης κανναβης και διαδικασια εγκρισης και ελεγχου αυτων
  3. Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
  4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 26

Διαδικασία εγκατάστασης  Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου φαρμακευτικής κάνναβης

1.Πριν ξεκινήσει η κατασκευή -χωροθέτηση  του εγκεκριμένου τύπου θερμοκηπίου υποβάλλεται  από τον ενδιαφερόμενο  δήλωση έναρξης εργασιών στη αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και στην ΔΑΟΚ της Π.Ε. της περιοχής εγκατάστασης, με υποβολή Τοπογραφικού διαγράμματος και της έγκρισης τύπου. (Υπόδειγμα 5)

2. Οι Προϊστάμενοι της ΔΑΟΚ και της Υπηρεσίας Δόμησης της οικείας ΠΕ εκδίδουν την έγκριση έναρξης εργασιών (Υπόδειγμα 6).

3. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής συμπληρώνεται το έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Κατασκευής του Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου (Υπόδειγμα 7) υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο μηχανικό που πιστοποιεί α) ότι η κατασκευή του Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου πραγματοποιήθηκε με βάση την έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί β) τις συντεταγμένες του αγροτεμαχίου και του Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου,

Το έντυπο περιλαμβάνει τις συντεταγμένες ( μέσω ΕΓΣΑ ΄87 ) της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου και της έκτασης που καταλαμβάνει το Θερμοκήπιο ή ο θάλαμος Θερμοκηπιακού Τύπου .

Το έντυπο (Υπεύθυνη δήλωση με Τοπογραφικό ) υποβάλλονται : στην ΔΑΟΚ, στην Υπηρεσία Δόμησης και στην Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας Π.Φ.Π. του ΥΠΑΑΤ.

Εντός τριάντα 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης της παρ.3 πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 27. Για τον σκοπό αυτό συστήνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από έναν τουλάχιστον (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονικού και έναν τουλάχιστον (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικού. Η Επιτροπή Ελέγχου του ΦΜ της οικείας ΠΕ συντάσσει  πρακτικό ελέγχου σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος,  αντίγραφο του  οποίου  κοινοποιείται στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.

Ο αιτών καλείται να παραστεί στον έλεγχο, ύστερα από πρόσκληση της οικείας ΔΑΟΚ, η οποία του κοινοποιείται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία του ελέγχου. Η κοινοποίηση γίνεται με κάθε εύλογο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εγγράφως, τηλεφωνικώς, μέσω τηλεομοιότυπου κλπ).

5. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου και εφόσον προκύπτει ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στην έγκριση τύπου θερμοκηπίου ή θαλάμου της αίτησης, εκδίδεται βεβαίωση κατασκευής θερμοκηπίου ή θαλάμου από τους Προϊσταμένους της ΔΑΟΚ και την Υπηρεσία Δόμησης της οικείας ΠΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα 9 του Παραρτήματος, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των ευρημάτων του επιτόπιου ελέγχου με την Έγκριση Τύπου θερμοκηπίου ή θαλάμου η Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει τον αιτούντα για την ασυμφωνία και δίδεται προθεσμία 20 ημερών ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διόρθωση τους. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται επανέλεγχος από την Επιτροπή Ελέγχου εντός 10 ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα. Αν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες διορθώσεις εκδίδεται βεβαίωση από την ΔΑΟΚ και την Υπηρεσία Δόμησης της οικείας ΠΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα 9 του Παραρτήματος, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ. Σε αντίθετη περίπτωση μη συμμόρφωσης ανακαλείται η έγκριση τύπου του θερμοκηπίου ή θαλάμου.

6. Κλιμάκια ελέγχων που συγκροτούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ και αποτελούνται από έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ του ΥΠΑΑΤ, κλάδου ΠΕ1 ή ΤΕ1 Γεωπονικού και έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, κλάδου ΠΕ 11 ή ΤΕ πολιτικών μηχανικών, ο οποίος προτείνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής, αποτελούμενο από γεωπόνο και πολιτικό μηχανικό αντίστοιχα,  μπορεί να πραγματοποιούν έκτακτους δειγματοληπτικούς (διοικητικούς και επιτόπιους) ελέγχους μετά την έκδοση εγκρίσεων τύπων  θερμοκηπίων  και θαλάμων.Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

  1. Σύνολο Αναρτήσεων: 423
  2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
  3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 256
  4. Τελευταίο Μέλος: Androidenof
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα41
Εχθές178
Αυτή την εβδομάδα380
Αυτόν το μήνα3271
Σύνολο836727

Ποιος είναι Online

1
Online

20 Ιανουαρίου 2021

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: